มอบรถพยาบาลฉุกเฉินให้ รพ.บ้านแพ้ว

  ที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว องค์การมหาชน นายแพทย์พรเทพ พงษ์ทวิกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว องค์การมหาชน เป็นประธานในพิธีรับมอบรถ Ambulance มูลค่า 2,251,600 บาท จากสโมสรไลออนส์กรุงเทพบัวหลวง และสโมสรไลออนส์กรุงเทพนิมิตใหม่ โดยรถคันนี้จะใช้รับ-ส่งผู้ป่วยในสภาวะที่เสี่ยงอันตรายถึงชีวิต บนรถจะมีเครื่องมือปฐมพยาบาลในสภาวะฉุกเฉิน เช่น เครื่องกระตุกหัวใจ เครื่องให้ Oxigen

Read more

ปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหาร

  เมื่อเวลาประมาณ 15.30 น. ของวันที่ 18 มิถุนายน 2561 พ.อ.กิตติ สมสนั่น         ผู้บังคับการกรมทหารสื่อสารที่ 1 ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร     เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึก และปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร กรมทหารสื่อสารที่ 1

Read more

เปิดนิทรรศการศูนย์บันดาลไทย

  ที่บริเวณห้องโถงศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการศูนย์บันดาลไทยจังหวัดสมุทรสาคร โดยมี หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมภายในงาน จังหวัดสมุทรสาครโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ได้มีการรวบรวมผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจของจังหวัดไว้ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและใช้เป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมนำมาสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ และเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัด นอกจากนี้นิทรรศการศูนย์บันดาลไทยจังหวัดสมุทรสาครยังจะช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยของจังหวัดสมุทรสาครให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย สำหรับ ภายในนิทรรศการมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม 2 ส่วน ประกอบด้วยส่วนที่ 1 ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยของจังหวัดสมุทรสาครใน

Read more

จัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม

และนี่คือภาพของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่พาดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า กำลังร่วมมือกันรื้อสายสื่อสารที่ไม่ใช้งานแล้ว  บริเวณริมถนนเศรษฐกิจ1 เพื่อเป็นการจัดระเบียบสายสื่อสาร ที่พาดอยู่บนเสาไฟฟ้าให้มีความสวยงาม ไม่รกรุงรังและไม่เป็นอันตรายกับประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง สำหรับการจัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารในระบบโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาครครั้งนี้นั้น เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้รื้อถอนสายและอุปกรณ์สื่อสารทั้งส่วนที่ไม่ได้ใช้งานและส่วนที่ไม่ได้รับอนุญาตออก โดยการจัดระเบียบดังกล่าวจะดำเนินการขยายพื้นที่ออกไปเรื่อยๆ เพื่อให้คลอบคลุมทั่วทั้งจังหวัด วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว                        

Read more

บริจาคโลหิต

คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย แพทย์จากโรงพยาบาลสมุทรสาคร จัดหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ บริษัทไทยรอแยลฟรอเซ่นฟู๊ด จำกัด หรือTRF ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ซึ่งการบริจาคโลหิตในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร ภายใต้การนำของ นางอำไพ หาญไกรวิไลย์ ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร กับ บริษัทไทยรอแยลฟรอเซ่นฟู๊ด จำกัด

Read more

กล่ำปลาเค็ม แจกทาน 3,000 ชุด

  เมื่อช่วงบ่ายของวันอาทิตย์ ที่ 17 มิถุนายนที่ผ่านมา  ที่โรงงานกล่ำปลาเค็มคลองบางหญ้า ได้มีการทำบุญแจกข้าวสาร น้ำตาล ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี  ทั้งนี้แต่เดิมโรงงานกล่ำปลาเค็ม จะทำบุญแจกข้าวสารตรงกับวันเกิดของ นายสุวิทย์  ลักษณาทรัพย์  หรือเฮียกล่ำ     ผู้ก่อตั้งโรงงานกล่ำปลาเค็ม  แต่เฮียกล่ำได้เสียชีวิตไปเมื่อเดือนสิงหาคม ปี 2559  ดังนั้นคุณเล็ก ฐิติกร  

Read more

มิติใหม่แห่งโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์

  หลังจากที่นางสาวเพ็ญศิริ คีมทอง ได้ย้ายเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการคนใหม่ ของโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ ก็ได้เดินหน้าพัฒนาในหลายด้าน เพื่อให้โรงเรียนก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา โดยอย่างอย่างแรกก็คือ เรื่องการห้ามนักเรียนนำโทรศัพท์มาโรงเรียน เพราะที่ผ่านมานักเรียนทุกคนจะมีโทรศัพท์ติดตัว และจะเล่นกันแบบไม่รู้เวลา ทำให้ไม่มีสมาธิในการเรียน ทางโรงเรียนจึงได้มีการประชุมผู้ปกครอง และสอบถามความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าว ซึ่งผู้ปกครองทุกคนก็เห็นด้วยที่ไม่อยากให้บุตรหลานนำโทรศัพท์ไปโรงเรียน ส่วนเรื่องการติดต่อกับบุตรหลาน จะให้ใช้วิธีการโทรเข้าเบอร์ครูประจำชั้นแทน และจะมีการสื่อสารกันทางไลน์กับผู้ปกครอง หากเด็กนักเรียนไม่ถึงโรงเรียน จะมีการสอบถามกลับไปยังผู้ปกครองถึงสาเหตุการหยุดเรียน

Read more

โครงการจังหวัดสมุทรสาครเคลื่อนที่

ที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน นายประภัสสร์  มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกล รวมถึงได้พบปะเยี่ยมเยียน สอบถามทุกข์สุข ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน เพื่อที่จะได้รับทราบปัญหา ความต้องการไปพิจารณาวางแผน

Read more

ประชุมคณะกรรมการอาหารปลอดภัยจังหวัดสมุทรสาคร

นายธีรพัฒน์  คัชมาตย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอาหารปลอดภัยจังหวัดสมุทรสาคร  โดยคณะกรรมการชุดนี้มีบทบาทหน้าที่ในการจัดทำแผนบูรณาการด้านอาหารปลอดภัย เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมเหตุการณ์การระบาดของโรคและเหตุการณ์ฉุกเฉินความไม่ปลอดภัยด้านอาหาร ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้เน้นให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกพื้นที่ในจังหวัด หมั่นตรวจสอบคุณภาพของน้ำแข็ง พืชผัก ตามสถานประกอบการและตลาดนัด เพื่อเป็นการเฝ้าระวังสารปนเปื้อนต่างๆ เช่น สารบอแรกซ์  สารฟอกขาว  และสารกันรา เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค นอกจากนี้ได้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Read more

ส่งเสริมประชาธิปไตย

ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก ม.1 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร นายเรียน หงษ์คูนายกเทศมนตรีตำบลบางหญ้าแพรกเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและยุติความรุนแรงในครอบครัว เด็ก เยาวชนและสตรี ในเขตเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561โดยมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาข้าราชการเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรกรวมทั้งคณะครูนักจากจากสถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรกเข้าร่วมจำนวนมาก สำหรับการจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน สตรี ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550  การยุติความรุนแรงในครอบครัว

Read more

ประธานสโมสรฟุตซอลสมุทรสาคร เล็งใช้สนามฟุตซอล วพ. เป็นรังเหย้าแห่งใหม่

หลังจากที่นายกปรีดา สิริบูรณ์ ทองบางเกาะ ได้รับไม้ต่อเข้ามานั่งแท่น  ประธานสโมสรฟุตซอลสมุทรสาครคนใหม่ ซึ่งบทบาทนี้  นายกปรีดาก็เดินหน้าพัฒนาทีมอย่างเต็มที่ ส่วนผลงานของทีมโต๊ะเล็กสาครที่ผ่านมานั้น ก็เป็นที่น่าพอใจ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างมิติใหม่แห่งวงการฟุตซอลสมุทรสาคร ประธานสโมสรฯ ได้เล็งการปรับเปลี่ยนรังเหย้าของสโมสรฟุตซอลสมุทรสาครจากเดิมคือที่สนามฟุตซอลโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย  ซึ่งจะเปลี่ยนมาที่สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสมุทรสาคร   เนื่องจากเล็งเห็นความสำคัญของนักเรียน นักศึกษา เยาวชน และ ประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสาคร จะได้เข้ามาชมมาเชียร์ทีมฟุตซอลประจำจังหวัดได้อย่างสะดวก  รวมถึงความเป็นมาตรฐานและสามารถรองรับผู้ชมในสนามได้มากขึ้น

Read more

หลวงปู่รุ่ง ที่เที่ยวสมุทรสาคร

อีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันในวงกว้างก็คือ วัดท่ากระบือ ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญ ก็คือ องค์หลวงปู่รุ่ง ที่มีลูกศิษย์ลูกหาให้ความเคารพเลื่อมใส ทั้งวันหยุดวันธรรมดา ก็มีผู้คนแวะเวียนมาเที่ยว และมากราบไหว้องค์หลวงปู่รุ่งกันเป็นจำนวนมาก  และยิ่งตอนนี้ที่ทางวัดได้มีการสร้างหลวงปู่รุ่งองค์ใหญ่ไว้กลางแจ้ง ก็ยิ่งดึงดูดให้ผู้คนจากทั่วสารทิศเดินทางมาที่นี่ นอกจากนั้นแล้ว ทางเพจ Unseen Tour Thailand ก็ได้มีการนำภาพความสวยงามและเรื่องราวของสถานที่แห่งนี้ไปประชาสัมพันธ์  ก็ยิ่งเป็นที่รู้จักกันมากขึ้น ซึ่งในเพจก็มีผู้ที่ได้เดินทางไปเที่ยวที่นั่น ได้นำภาพสวยๆมาโพสไว้กันหลายรูป

Read more
Page 1 of 31212345...102030...Last »