ปรับปรุงบริเวณรอบศาลเจ้าพ่อ


ภาพเปิด2

 

สี่แยกมหาชัย :  โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะบริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมือง และพื้นที่โดยรอบ

เมื่อเย็นวันที่ 9 สิงหาคม 2562 มีการเปิดเวทีรับฟังความเห็นเกี่ยวกับ “โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะบริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองและพื้นที่โดยรอบ” โดยเป็นความร่วมมือจาก 4 หน่วยงานคือเทศบาลนครสมุทรสาครสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันอาศรมศิลป์และบริษัทสมุทรสาครพัฒนาเมืองวิสาหกิจเพื่อสังคมโดยครั้งนี้สสส.เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นและการออกแบบส่วนเรื่องงบประมาณในการก่อสร้างและปรับปรุงสวนสาธารณะจะเป็นหนาที่ของเทศบาลในฐานะท้องถิ่นเจ้าของพื้นที่ซึ่งวันนั้นก็มีชาวมหาชัยผู้ที่ใช้สถานที่บริเวณนั้นและบุคคลจากหลายๆภาคส่วนมาร่วมรับฟังและเสนอแนะ 

 

ปรับปรุง3

 

อิสริยา ปุณโณปถัมภ์ ผู้จัดการโครงการสถาบันอาศรมศิลป์ ลานกีฬาวัฒนธรรมชุมชนเปิดเผยว่า บริเวณสวนสุขภาพศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ป้อมวิเชียรโชฎก และโดยรอบ บนพื้นที่ 21 ไร่ เป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญ และถือเป็นปอดของมหาชัย การทำโครงการนี้ ยังไม่ได้มีการตั้งธงว่า จะทำอะไรบ้าง สิ่งสำคัญคือต้องการมารับฟังความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่การวางรูปแบบ การใช้พื้นที่ การใช้ประโยชน์ร่วมกันของคนแต่ละกลุ่มวัย

 

อาศรม2

 

ในเวทีวันนั้นต้องบอกว่า บรรยากาศน่าติดตามตั้งแต่ต้นจนจบ เพราะเรื่องที่จะเกิดขึ้นอยู่ในความสนใจของชาวมหาชัย และมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของพวกเขา หลายบุคคลขึ้นมาแสดงความคิดเห็น อย่างเช่น เรื่องความกังวลที่ว่า หากทำแล้วจะมีคนดูแลต่อหรือไม่ เหมือนลานวัฒนธรรมที่ครั้งหนึ่งเคยมีการต่อสู้แย่งชิงกันอย่างดุเดือด มีการรื้อถอนสนามเทนนิสออกไป และบอกว่าตรงนี้จะทำอะไรไม่ได้ทั้งนั้น เพราะเป็นโบราณสถาน อยู่ในความดูแลของกรมศิลปากร จนทำให้ปัจจุบันพื้นที่ตรงนี้ กลายเป็นแหล่งเสื่อมโทรม ซึ่งหลายคนที่ลุกขึ้นแสดงความคิดเห็นมองว่า พื้นที่ตรงนี้ทำแล้วต้องใช้ประโยชน์ได้ ทำแล้วต้องได้รับการดูแล และต้องให้ความสำคัญกับโบราณสถานควบคู่กันไป ซึ่งชาวมหาชัยที่ลุกขึ้นพูดก็หวังอยากให้ผู้ออกแบบเข้าใจในสิ่งที่พวกเขาต้องการ เพราะบางทีเจ้าของพื้นที่ที่เป็นคนรุ่นเก่า กับคนทำโครงการที่เป็นคนรุ่นใหม่ อาจเห็นต่างกัน และจากการแบ่งกลุ่มเสนอความเห็นหลายความต้องการถูกสะท้อนออกมาบนพื้นที่นี้ เช่น ต้องการพื้นที่ของผู้สูงอายุ พื้นที่สำหรับเด็ก เรื่องของศิลปวัฒนธรรม การพักผ่อน และมีการเสริมรายละเอียดเข้าไปในแต่ละจุด 

 

ประชาชนเสื้อน้ำตาล

 

 

ประชาชนเสื้อน้ำเงิน

 

หากพูดถึงความสำคัญของพื้นที่ตรงนี้เราลองมาย้อนดูประวัติความเป็นมาสักเล็กน้อย ว่าก่อนที่จะมาอยู่ในลักษณะนี้เมื่อก่อนตรงนี้เคยเป็นอะไร? 

 

 

 

ปรับปรุง4

 

ป้อมวิเชียรโชฎก หรือป้อมปืนสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2371 โดยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้พระยาโชฎกราชเศรษฐี เป็นผู้สร้างป้อมนี้ขึ้นมา เพื่อรักษาปากแม่น้ำท่าจีนที่เมืองสมุทรสาคร และอีกสถานที่ที่สำคัญในบริเวณเดียวกันนั้นก็คือ อาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร หลังเก่าที่ถูกสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2452 สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งพระองค์ท่านได้พระราชทานที่ดินให้ประชาชนสร้างอาคารหลังนี้ขึ้นมาเพื่อใช้ประโยชน์ในราชการเกี่ยวกับเรื่องของที่ดิน และเนื่องจากอาคารสำนักงานที่ดินหลังเก่า ซึ่งมีลักษณะการปลูกสร้างที่เป็นแบบสถาปัตยกรรมไทยผสมยุโรป ที่มีคุณค่า ทางกรมศิลปากรจึงได้ขึ้นทะเบียนอาคารหลังนี้เป็นโบราณสถานของชาติด้วยเช่นกัน  และในบริเวณใกล้กันนั้น ก็ยังมีพระตำหนักของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งสามสิ่งนี้ถือว่าเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญนอกจากนั้นแล้วเมื่อก่อนตรงนี้ยังเคยมีสนามแบดมินตัน และสนามเทนนิสที่ถูกใช้มานานหลายปี จนเมื่อประมาณปี 2557-2558 มีโครงการว่าจะปรับปรุงพื้นที่ตรงนี้ และเป็นเรื่องราวใหญ่โต เพราะคนที่ใช้สนามเทนนิสและแบดมินตันก็มีทีท่าว่าจะไม่ยอม แต่สุดท้ายทั้ง2สนามก็ได้ถูกรื้อถอนออกไป นอกจากที่กล่าวมาแล้ว พื้นที่ตรงนี้ยังถูกใช้เป็นลานจอดรถชั่วคราว เพราะในตลาดมหาชัยไม่มีที่จอดรถ สุดท้ายเมื่อการปรับปรุงพื้นที่โบราณสถานแล้วเสร็จ พื้นที่นี้ก็ถูกประกาศไม่ให้ใช้เป็นที่จอดรถตามแบบที่เคยวางไว้

             แต่สุดท้ายพื้นที่ตรงนี้ต้องถูกตั้งคำถามว่า “คุ้มค่าหรือไม่กับการทุ่มงบเพื่อปรับปรุงพื้นที่ แต่ใช้ประโยชน์ได้เพียงน้อยนิด?” ศูนย์วัฒนธรรมที่ใช้อาคารสำนักงานที่ดินหลังเก่าก็ไม่เปิดให้เข้าชม พื้นที่โดยรอบทรุดโทรมอย่างหนัก เพราะขาดเจ้าภาพหลักในการดูแล ลานวัฒนธรรมที่สร้างเสร็จจึงเป็นเพียงพื้นที่ที่ถูกทอดทิ้ง

 

ปรับปรุง5

 

อีกหนึ่งความน่าสนใจที่ถูกพูดถึงในเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ก็คือ เรื่องการทำหลังคาคลุมตลอดช่วงถนนสุขาภิบาล ระยะทาง 300 เมตร และเรื่องการก่อสร้างอาคารจอดรถ บริเวณสมาคมการประมงสมุทรสาคร ซึ่งเป็นเรื่องสอดแทรกเพิ่มเติมเข้ามา ของเทศบาลนครสมุทรสาคร ที่เห็นว่าจะมีการรับฟังความเห็นประชาชนอยู่แล้ว จึงนำโครงการดังกล่าวเข้าร่วมด้วย แต่เรื่องนี้ก็ได้รับการปฏิเสธจากชาวตลาด เพราะมองว่าหากทำหลังคาโค้งจะเกิดปัญหาตามมา เช่น การเข้าถึงพื้นที่ยากหากเกิดไฟไหม้, ดูอึดอัด ไม่โปร่ง และไม่ได้เกิดจากความต้องการของชาวตลาด ส่วนเรื่องการทำอาคารจอดรถนั้น นายกสมาคมการประมงสมุทรสาครมองว่า ควรมีความชัดเจนว่าผู้ที่ใช้ประโยชน์อยู่ในปัจจุบันจะใช้พื้นที่ต่อไปได้หรือไม หรือทางเทศบาลฯมีแผนรองรับเรื่องนี้อย่างไร

ด้านนายชิงชัยบุญประคองปลัดเทศบาลฯปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลนครสมุทรสาครชี้แจงว่าทั้งสองโครงการที่แทรกเข้ามาครั้งนี้เพียงอยากรับฟังความคิดเห็นประชาชนเท่านั้นว่าเห็นด้วยหรือไม่หากจะมีการก่อสร้างเพื่อที่จะสามารถวางแผนการทำงานต่อได้ซึ่งหากประชาชนไม่เห็นด้วยก็จะไม่มีการเดินต่ออย่างเช่นเรื่องการสร้างหลังคาคลุมตลอดระยะทาง 300 เมตรส่วนเรื่องการทำที่จอดรถตรงสมาคมการประมงสมุทรสาครนั้นหากมีการทำจริงก็จะต้องมีการชี้แจงในรายละเอียดของการใช้พื้นที่ที่สำคัญต้องไม่กระทบต่อผู้ที่ใช้พื้นที่เดิมซึ่งตนมองว่าอาคารจอดรถเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นส่วนความเหมาะสมของพื้นที่ก็มองว่าตรงนี้น่าจะดีที่สุดเบื้องต้นเทศบาลฯมีการออกแบบอาคารเอาไว้แล้วเป็นลักษณะอาคาร6-7ชั้นสามารถรองรับรถได้จำนวน 350 คัน

 

ปลัด

 

นี่ก็เป็นเรื่องของพื้นที่ใจกลางมหาชัย ที่เป็นทำเลทอง เป็นโบราณสถาน เป็นสถานที่สำคัญของสมุทรสาคร ซึ่งที่สุดแล้วเรื่องนี้จะออกมาเป็นอย่างไรจะถูกใจของคนมหาชัยหรือไม่ คงต้องคอยติดตามกันต่อไป