ฝังเข็มและครอบแก้วฟรีทำดีเพื่อพ่อหลวง

โรงพยาบาลกระทุ่มแบน  อำเภอกระทุ่มแบน  จังหวัดสมุทรสาคร  ในส่วนแผนกกายภาพบำบัด  ได้จัดกิจกรรม “ทำดีเพื่อพ่อ”  “ฝังเข็ม ครอบแก้ว”  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในวันที่ ๑ ธันวาคมนี้  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  จนถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. โดยเชิญชวนคุณผู้ชมผู้ที่สนใจและมีปัญหาด้านสุขภาพ 

Read more

ประชุมแผนการบริหารทรัพยากรป่าชายเลน

ที่ห้องประชุมภัตตาคารนิวรสทิพย์  ตำบลมหาชัย  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร  นายเชิดชัย  จริยะปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานในการประชุมโครงการแผนการบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดสมุทรสาคร  ประจำปี ๒๕๖๐  พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  และเครือข่ายในแต่ละตำบลเข้าร่วม โดยในช่วงแรกได้มีการรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำชายฝั่งและสัตว์น้ำ  สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่ง  และความก้าวหน้าในโครงการส่งเสริมการจัดการพื้นที่ชายฝั่งของเครือข่ายชุมชน ๘ ตำบล  เช่นการจัดทำโฮมสเตย์แบบชาวบ้าน  ซึ่งก็มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังได้แจ้งในเรื่องโครงการ 

Read more

ประชุมชี้แจงแนวทางป้องกันสารแอมโมเนียรั่วไหล

ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดสมุทรสาคร    นายสุวิทยา  จันทวงศ์  รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงข้อกฎหมายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการเกิดอุบัติภัยจากสารแอมโมเนียรั่วไหล  ภายใต้โครงการ Safety Thailand  เพื่อแจ้งให้ผู้ประกอบการรับทราบนโยบายการดำเนินงานด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทำงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  และโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย  Safety Thailand   รวมถึงรับทราบข้อกฎหมายแนวการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร  จัดการ  และดำเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ.2556                        

Read more

ต้อนรับทหารใหม่

ที่บริเวณลานศาลายุทธการ กรมทหารสื่อสารที่ 1 ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน พลโทสุชาติ ผ่องพุฒิ เจ้ากรมการทหารสื่อสาร เป็นประธานในพิธีต้อนรับทหารใหม่ รุ่นปี 2559 ผลัดที่ 2 โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และ ครูฝึก ร่วมต้อนรับและเป็นกำลังใจให้แก่ทหารกองประจำการทั้ง 456 นาย ประกอบไปด้วย กองร้อยกองบังคับการ

Read more

หนังสือพิมพ์พาดหัวหน้าหนึ่ง สนช.อัญเชิญขึ้นทรงราชย์รัชกาลที่ 10

แผงหนังสือและร้านหนังสือทั่วไปยังเป็นจุดที่ประชาชนให้ความสนใจ เพราะหนังสือพิมพ์และหนังสือต่างๆยังคงตีพิมพ์เนื้อหาที่สำคัญของประเทศไทย โดยวันพุธนี้หนังสือพิมพ์หลายฉบับได้ตีพิมพ์ในหน้าแรกเกี่ยวกับการที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้อัญเชิญองค์พระรัชทายาทขึ้นทรงราชย์เป็นรัชกาลที่ 10 ประชาชนหลายคนจึงซื้อหนังสือพิมพ์ในวันนี้เพื่อเก็บเอาไว้ จากการสอบถามประชาชนรายหนึ่งบอกว่า ตามซื้อหนังสือพิมพ์ฉบับต่างๆมาได้สักระยะหนึ่งแล้วตั้งแต่ที่องค์ในหลวงรัชกาลที่9 สวรรคต เพราะนับว่าเป็นหน้าประวัติศาสตร์ของเมืองไทยที่สำคัญ ส่วนหนังสือพิมพ์ฉบับวันนี้ก็นับว่าสำคัญเช่นกัน เพราะเป็นข่าวการผลัดเปลี่ยนแผ่นดิน ที่ประเทศไทยจะมีองค์กษัตริย์รัชกาลที่ 10จึงอยากเก็บเรื่องราวในช่วงนี้เอาไว้ ส่วนหนังสือเล่มต่างๆที่ตีพิมพ์เนื้อหาเกี่ยวกับองค์ในหลวงรัชกาลที่ 9 ก็ยังได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีหนังสือหลายฉบับที่พิมพ์หนังสือในวาระสำคัญ ฉบับพิเศษออกมาจำหน่าย ทั้งหนังสือพิมพ์ หนังสือการ์ตูน

Read more

ปลงผม

ที่สำนักปฎิบัติธรรมสมาธิธรรมาราม เลขที่114 ม.5 ต.คลองตัน อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร คุณแม่เมทิกา เดชะบุญรัตน์ เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมสมาธิธรรมาราม พร้อมคณะสงฆ์ได้ประกอบพิธีปลงผม บวชพระสงฆ์ สามเณร อุบาสกและอุบาสิกา รวม49 คนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยทางด้านคุณแม่เมทิกา   กล่าวว่าการจัดโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้จัดเป็นประจำทุกปีโดยปีนี้มีชาวสิงคโปร์ มาเลเซีย ไต้หวัน และคนไทยเข้าร่วมจำนวน

Read more

เทิดทูนสถาบัน

นายนิวัฒน์ ขวัญบุญ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน เป็นประธานเปิดโครงการ เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และร่วมต้านภัยยาเสพติด ซึ่งจัดขึ้นที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน โดยมีวิทยากรจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสาคร มาเป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนที่เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 200 คน สำหรับโครงการดังกล่าวได้จัดขึ้น เพื่อเป็นการฝึกอบรมให้ความรู้สร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนพร้อมกับปลูกฝังหล่อหลอมให้เด็กและเยาวชนรักและเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ธำรงไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาปรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

Read more

เตรียมแจกอาหารฟรี ทำดีเพื่อพ่อ

เทศบาลนครสมุทรสาคร   ประชุมผู้ประกอบการร้านค้าบริเวณรอบสำนักงานเทศบาลนครสมุทรสาคร  ซึ่งจะดำเนินการจัดกิจกรรมแจกอาหารฟรี  ภายใต้โครงการ  “ทำดีเพื่อพ่อ” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 5  ธันวาคม 2559  โดยมีนายศักดิ์ชัย นิมิตรปัญญา   รองนายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร  เป็นประธาน ทั้งนี้การแจกอาหารฟรีทำดีเพื่อพ่อ เป็นกิจกรรมที่ทางผู้ประกอบการร้านค้าบริเวณรอบสำนักงานเทศบาลนครสมุทรสาครกลุ่มหนึ่งได้คิดริเริ่มขึ้น โดยให้ทางเทศบาลนครสมุทรสาคร เป็นผู้ช่วยประสานงานหรือเป็นพี่เลี้ยง  โดยในวันที่ 5

Read more

พิธีปลงผมบวชหมู่ ถวายพ่อหลวง

จังหวัดสมุทรสาคร และคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมกันจัดพิธีปลงผมนาค อุปสมบทหมู่ 120 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง  โดยมีพระเทพสาครมุนี  เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าอาวาสวัดเจษฎารามพระอารามหลวง  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส   และนายเทพประสิทธิ์  วงษ์ท่าเรือ  รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

Read more

ปฐมนิเทศผู้เข้าอุปสมบทหมู่

ที่วัดเจษฎาราม  พระอารามหลวง  พระเทพสาครมุนี  เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร  เจ้าอาวาสวัดเจษฎาราม  พระอารามหลวง  เป็นประธานในการปฐมนิเทศผู้ที่สมัครเข้าร่วมอุปสมบทหมู่  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙  โดยมีทั้งหมดประมาณ ๑๒๓ คน  ทั้งนี้ก็เพื่อแจ้งกำหนดการในพิธีปลงผมในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เวลา

Read more

สนับสนุนการออกร้านจำหน่ายข้าวสาร

ที่ด้านหน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร  ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร  ได้ให้การสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวหอมมะลิ 105 จังหวัด  เพื่อเป็นอีกหนหางหนึ่งในการช่วยกันแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำ ข้าวสารที่มาร่วมจำหน่ายในครั้งนี้เป็นข้าวสารจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ทุ่งกุลาร้องไห้  บ้านเมืองเตา  อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  โดยเกษตรกรได้ขนข้าวสารมาทั้งหมด 7 ตัน  จากเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกอยู่ในกลุ่มทั้งหมด 80 คน โดยแบ่งประเภทเป็นราคาตามขนาดที่บรรจุ  คือข้าวหอมมะลิใหม่

Read more

บรรยากาศรถตู้ฟรีวันสุดท้าย

และนี่คือบรรยากาศในช่วงเช้าของวันที่ ๒๙ พฤศจิกายนที่ผ่านมา  ที่คิวรถตู้ฟรีมหาชัย-สนามหลวง  ด้านหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสาคร  ซึ่งในขณะนี้นับได้ว่าได้วิ่งให้บริการมาเป็นระยะเวลาประมาณ ๑ เดือนแล้ว  ซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าก็มีประชาชนทยอยเดินทางมาใช้บริการเรื่อยๆ  เนื่องด้วยเป็นวันทำงานประชาชนก็อาจจะดูน้อยกว่าทุกๆวัน  แต่ในช่วงตลอดระยะเวลา ๑ เดือนที่ได้เปิดให้บริการมาค่อนข้างมีประชาชนมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก  ยิ่งในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็จะมีประชาชนมาใช้บริการมากขึ้นไปอีก  เพราะทุกคนตั้งใจที่จะเดินทางไปสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  พ่อหลวงผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยกันทุกคน นอกจากนั้นแล้วยังมีครอบครัวคุณมานพ  เทียนมณี  อีกหนึ่งจิตอาสามาร่วมทำดีเพื่อพ่อหลวง  โดยการร่วมแจกหอยทอดฟรีแก่ประชาชนที่มารอขึ้นรถตู้ให้ได้อิ่มท้องกันก่อนออกเดินทางด้วย 

Read more
Page 1 of 2012345...1020...Last »