วันแรงงานแห่งชาติจังหวัดสมุทรสาคร

  เมื่อช่วงเช้าของวันเสาร์ที่ 29 เมษายนที่ผ่านมา  ที่บริเวณริมเขื่อนศาลเจ้าพ่อหลักเมือง  นายประภัสสร์  มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดสมุทรสาคร  ประจำปี 2560  ที่จัดโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร  โดยมีพี่น้องแรงงานทั้งไทยและข้ามชาติเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โดยกิจกรรมได้เริ่มขึ้นด้วยการร่วมกันกล่าวปฏิญาณตน  เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ  เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0    ซึ่งเนื้อหาของคำกล่าวปฏิญาณนั้นเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด  ไม่ข้องเกี่ยวกับกระบวนการค้ามนุษย์  การใช้แรงงานเด็ก 

Read more

คัดกรองสุขภาพจิต

  นางขวัญดาว สุมนัส นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหลัก5 เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์คัดกรองภาวะสุขภาพจิต โดยมีชาวบ้านในชุมชนและผู้ผ่านการคัดกรองเข้าร่วมรับความรู้ จากเจ้าหน้าที่แผนกจิตเวช โรงพยาบาลบ้านแพ้ว มาเป็นวิทยาในการอบรม เนื่องจากสุขภาพจิตนับว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์ ผู้ที่มีปัญหาทางด้านภาวะของจิตใจจะเป็นผู้ที่ต้องได้รับการดูแลรักษากันอย่างใกล้ชิดมากกว่าการเจ็บป่วยเป็นโรคอื่นๆ เพราะหากจิตใจไม่ดีหรืออยู่ในภาวะที่ป่วย ก็จะส่งผลไปสู่ปัญหาด้านอื่นๆ ทั้งเรื่องความหดหู่ของจิตใจ หมดภาวะกำลังใจในการดำรงชีพ หรืออาจรุนแรงหนักมากว่านั้นหากขาดการดูแลรักษา โครงการที่จัดขึ้นในวันนี้ จึงเป็นการให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นพิเศษ เพราะไม่อยากให้คนในชุมชนต้องประสบกับปัญหาทางด้านจิตใจ อยากให้ทุกคนใช้ชีวิตด้วยจิตใจที่ปกติสุข

Read more

การใช้ยา

  เวทีการประชุมภาคีเครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาของชุมชน ได้จัดขึ้นที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลสวนหลวง โดยมีเภสัชกรสมจิตต จันทร์อัมพร  ข้าราชการเกษีย ผู้เคยทำงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค มาร่วมพูดคุยกับ อสม.องค์กรชุมชน ถึงเรื่องเกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล โดยครั้งนี้จะเน้นไปที่เรื่องการใช้ที่เกินความจำเป็น ใช้ยาเกินขนาด ใช้ยาไม่ถูกกับโรค โดยเฉพาะ ยาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชื้อ กับยาแก้อักเสบ ที่คนทั่วไปมักยังสับสนในการใช้ และเข้าใจว่ายาปฏิชีวนะคือยาแก้อักเสบ แต่ความจริงแล้วเป็นยาคนละตัวกัน ยาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชื้อจะใช้ต่อเมื่อติดเชื้อแบคทีเรีย

Read more

กิจกรรมผู้สูงอายุ

  เทศบาลนครสมุทรสาคร โดยกองสวัสดิการสังคม  ได้จัดโครงการส่งเสริม สุขภาพและนันทนาการเพื่อผู้สูงอายุ   โดยมีนายศักดิ์ชัย  นิมิตปัญญา  รองนายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการ   ซึ่งได้จัดขึ้นที่ห้องประชุมเทศบาลนคร สมุทรสาคร ภายในกิจกรรมได้มีตัวแทนจากโรงพยาบาลท่าฉลอมเดินทางมากล่าวขอบคุณสมาชิกผู้สูงอายุ ที่ได้ร่วมกันบริจาคเงินสร้างและจัดหาอุปกรณ์การแพทย์พร้อมครุภัณฑ์ของโรงพยาบาลนครท่าฉลอม ซึ่งมียอดเงินทั้งหมด 13,160 บาท  และอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะขาดไม่ได้ก็คือ งานวันเกิด ที่จะจัดให้ผู้สูงอายุที่มีวันเกิดในเดือนนั้นๆ  ซึ่งสมาชิกทุกคนจะร้องเพลงอวยพรวันเกิด 

Read more

บริจาคโลหิต

  ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ โรงพยาบาลสมุทรสาคร จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต  โดยมีนางรวงทอง มาลากาญจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ได้เดินทางมาเยี่ยมเยียนหน่วยรับบริจาคโลหิต พร้อมคณะ เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดำรงตำแหน่งอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ครบ 40 ปี และเนื่องในวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบ 124

Read more

ซ่อมท่อ

  ในช่วงที่ผ่านมา หลายคนคงสังเกตได้ว่าบริเวณถนนพระราม 2 ทางคู่ขนาน ปากทางเข้าซอยโรงแรมออคิด มีท่อน้ำประปาแตกใต้พื้นผิวถนน จนทำให้น้ำทะลักตามรอยแตกรั่วขึ้นมาบนพื้นผิวถนน  อย่างไรก็ตามในตอนนี้ ทางเทศบาลนครสมุทรสาคร หน่วยงานที่รับผิดชอบ กำลังดำเนินการแก้ไข โดยการขุดเจาะเพื่อสำรวจพบว่า มีรอยแตกความยาวประมาณ 1 นิ้วบริเวณข้องอของท่อน้ำ ซึ่งขั้นตอนนั้น กำลังดำเนินการสั่งทำอุปกรณ์หล่อพิเศษอยู่ และหากเสร็จแล้ว จะเร่งนำมาเปลี่ยนท่องอที่แตกโดยเร็วที่สุด

Read more

ตรวจร้านเกมส์

  เมื่อเวลาประมาณ 22.00 น. ของวันที่ 27 เมษายน 2560 ที่ลานเอนกประสงค์ตลาดทะเลไทย หมู่ที่ 1 ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร พ.ต.อ.ชมชวิณ ปุระธนานนท์ รองผบก.กองบังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค7 เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวระดมกำลังเจ้าหน้าที่ตรวจร้านเกมส์อินเตอร์เน็ตในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร แบบปูพรมพร้อมกันทั้ง 3

Read more

มอบวัสดุซ่อมบ้าน

  นางรวงทอง มาลากาญจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ลงพื้นที่เยี่ยมและมอบสิ่งของวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างบ้านให้กับครอบครัวเด็กหญิง ณัฐณิชา โกสมุทร ผู้เขียนฎีกาถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรากูร เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 โดยส่งจดหมายทางไปรษณีย์ เพื่อขอพระราชทานความช่วยเหลือให้ครอบครัวสามารถดำรงชีพ โดยมีใจความว่า ตนเองอายุ 11 ปี อยู่บ้านเลขที่

Read more

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร  ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2560  มีผู้ป่วยทั้งสิ้น   รวม 3 อำเภอจำนวน  48 ราย คิดเป็นอัตราป่วย  9.02  ต่อแสนประชากร  โดยไม่มีรายงานผู้ป่วยที่เสียชีวิต

Read more

มอบงบสนับสนุนและรถบัสนักฟุตบอล

เมื่อเวลาประมาณ 15.30 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายนที่ผ่านมา  โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา  ได้จัดพิธีมอบงบประมาณ  สนับสนุนกีฬาฟุตบอล  และรถบัสประจำทีมฟุตบอลโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา   ในการนี้นายศรีศักดิ์  วัฒนพรมงคล  นายกสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานในพิธีและเป็นผู้มอบงบประมาณและรสบัสให้แก่ทางโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์   โดยมีนายปรีดี  ภูสีน้ำ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  และนายอุดม  สมพร้อม  ผู้อำนวยการโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์ 

Read more

200 Points จาก 7 ฤดูกาล

สำหรับฟอร์มของทีมปลาตีนเริงร่า สมุทรสาคร ฟุตซอลคลับในปีนี้  นับว่าทำได้ดีทีเดียว  เพราะเมื่อเข้าสู่ฤดูกาลการแข่งขันศึกเอไอเอส ฟุตซอล ไทยลีก 2017  ที่ผ่านมา  ได้มีโอกาสขึ้นนำเป็นจ่าฝูงเกาะหัวตารางถึง 2 ครั้ง  หลังจากแข่ง 3 นัดแรกก็ชนะรวด  ทำให้เห็นถึงความต่างจากปี 2016 ที่ผ่านมา  ที่ใน 7

Read more

ถูกรถสิบล้อทับเสียชีวิต

  เมื่อเวลา 12.00 น .ของวันที่ 27 เมษายน 2560  เจ้าหน้าที่รับแจ้งรถจักรยานยนต์ชนรถพ่วงมีผู้เสียชีวิตบนถนนเศรษฐกิจฝั่งขาเข้าเมืองสมุทรสาครเขตติดต่ออำเภอกระทุ่มแบน หน้าหมู่บ้านฟ้าใส หมู่ 7 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิการกุศลสมุทรสาครพบผู้เสียชีวิตคือนายแสงชาย ใสติด อายุ33ปี   บ้านเลขที่130 หมู่6

Read more
Page 1 of 1712345...10...Last »