ร้านขายมะพร้าวน้ำหอมเก็บกระเป๋าเงินส่งคืนลูกค้า

เมื่อเวลา17.00 น. ของวันที่ 28 กันยายน 2560 ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากนายสุทธิชัย (ตี๋) แซ่กอ อายุ54ปี ผู้ใหญ่บ้านหมู่4 ตำบลหลักสอง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ว่าทางร้านขายมะพร้าวน้ำหอมของตน ชื่อ”โชคชัย มะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้ว” เปิดขายอยู่ริมถนนพุทธสาคร ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน

Read more

เตรียมสร้างศูนย์จัดการขยะ

ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก ม.1 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร นายเรียน หงษ์คูนายกเทศมนตรีตำบลบางหญ้าแพรก พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมปรึกษาการจัดทำโครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการขยะพร้อมเตาเผาขยะควบคุมอากาศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะดำเนินจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562เพื่อดำเนินโครงการในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ซึ่งทางเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรกมีความประสงค์จะดำเนินการตามโครงการดังกล่าวจึงได้จัดทำคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าว เพื่อเตรียมความพร้อมโครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการขยะพร้อมเตาเผาขยะควบคุมอากาศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดให้มีระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ที่ถูกหลักสุขาภิบาลและเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมรวมทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ และการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนตลอดจนเพื่อกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนไม่ให้มีขยะตกค้างต่อไป สุเมธ/ภาพ/ข่าว  

Read more

สอบนักธรรมชั้นตรี

  การสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2560 ได้จัดขึ้นที่วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง โดยมีพระพรหมดิลก กรรมการมหาเถระสมาคม เป็นประธานในการเปิดสอบ  พร้อมด้วย พระธรรมโพธิมงคล เจ้าคณะภาค 14 พระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร และคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วม ซึ่งการสอบครั้งนี้เป็นการสอบนักธรรมชั้นตรี  โดยมีพระภิกษุสงฆ์จากวัดต่างๆในจังหวัดสมุทรสาครเข้าสอบทั้งหมด 592

Read more

เปิดขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวภาคประมงในเรือ

  จากการที่สำนักนายกรัฐมนตรีได้มีประกาศเรื่องการออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง  พ.ศ.2560 และได้ผ่านความเห็นชอบคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กันยายนที่ผ่านมา ซึ่งออกตามมาตรา 83  แห่งพระราชกำหนดการประมง พ. ศ. 2558 ตามร่างประกาศกรมประมง ได้เปิดขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวภาคการประมงเพื่อให้สามารถทำงานในเรือประมงได้ หลังจากมีแรงงานประมงไม่สามารถจดทะเบียนของกระทรวงแรงงานได้ โดยเริ่มมีผลบังคับใช้หลังประกาศโรงเรียนราชกิจจานุเบกษา เบื้องต้นผู้ประกอบการนายจ้างและลูกจ้างสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ ได้ระหว่างวันที่ 1

Read more

มุทิตา 5 เกษียณ จากใจถึงใจด้วยสายใยที่ผูกพัน

ที่โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม ( เชยวิทยาทาน )  ได้มีการจัดงานมุทิตา 5 เกษียณ จากใจถึงใจด้วยสายใยที่ผูกพัน  ซึ่งปีนี้โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม  มีครูที่เกษียณอายุราชการจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย  นางกานต์หทัย อู๋ทรัพย์  ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ,  นางสาวศุภวรรณ หุ่นเจริญ ตำแหน่งครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

Read more

เปิดอาคารสถานีดับเพลิงย่อยถนนเจษฎาวิถี

เทศบาลนครสมุทรสาคร  ได้จัดพิธีเปิดอาคารสถานีดับเพลิงย่อยถนนเจษฎาวิถี  โดยมี นายชิงชัย บุญประคอง ปลัดเทศบาลนครสมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล   และพนักงานเทศบาล  เข้าร่วมพิธี  ณ สถานีดับเพลิงย่อยถนนเจษฎาวิถี  โดยภายในงาน   พระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร 

Read more

แถลงข่าวเปิดตัวตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดสมุทรสาคร (Samut Sakhon Brand)

ที่ศูนย์การค้าพอร์โต้ชิโน่ นายประภัสสร์ มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการแถลงข่าวเปิดตัวตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดสมุทรสาคร   พร้อมด้วย   นางสาวมารศรี  ติปยานนท์ พาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร นางอำไพ  หาญไกรวิไล ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีส่วนราชการ ผู้ประกอบการ ห้างร้าน และ สื่อมวลชน   เข้าร่วมการแถลงข่าวในครั้งนี้ สำหรับตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดสมุทรสาคร (Samut

Read more

วันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

เมื่อเวลา 08.00 น. ของวันที่ 28 กันยายน 2560  บริเวณเสาธงชาติหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร  นายประภัสสร์  มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานนำเหล่าข้าราชการ  ทหาร  ตำรวจ  นักเรียน  นักศึกษา และประชาชนทุกหมู่เหล่าจำนวนมาก  ร่วมร้องเพลงชาติไทยและเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสา เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ100ปี  ธงชาติไทย

Read more

ตรวจการกักตุนสินค้า

  จาการที่กระทรวงมหาดไทยได้ส่งหนังสือด่วนที่สุดเรื่องการตรวจสอบการกักตุนสินค้าเพื่อขึ้นราคาขายเอาเปรียบผู้บริโภคถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด โดยมีรายละเอียดได้ระบุว่าเป็นเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในหลายพื้นที่ว่าขณะนี้มีผู้ขายสินค้าบางรายทำการกักตุนสินค้าอุปโภคบริโภคไว้เพื่อจำหน่ายในราคาสูงกว่าราคาปกติหรือนำสินค้าที่ไม่มีคุณภาพหรือเสื่อมคุณภาพแล้วมาขายให้ประชาชน และเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ทาง พ.อ.เกรียงชัย สุวรรณทัต รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสาคร นำชุดปฏิบัติการพิเศษ ประกอบด้วย ฝ่ายปกครองจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานสรรพสามิตจังหวัดสมุทรสาคร และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ออกตรวจร้านค้าในตลาดมหาชัย เพื่อตรวจดูว่าจะมีการกักตุนสินค้า หรือมีการนำสินค้าที่ไม่มีคุณภาพมาขายหรือไม่ การตรวจครั้งนี้ได้เข้าไปตรวจสอบถึงโกดังเก็บสินค้า

Read more

ร้องผ่านสื่อ ต้องการเบาะแสกระบะชนจักรยานยนต์แล้วหลบหนี

จากที่มีเฟสบุ๊คชื่อ  Chawakan  Sechompou ได้โพสคลิปเหตุการณ์รถกระบะชนรถจักรยานยนต์ ซึ่งเกิดเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560  เป็นภาพที่ได้จากกล้องหน้ารถของพลเมืองดี  มีเนื้อหาใจความว่าหากใครรู้เบาะแสเกี่ยวกับรถคันนี้ช่วยติดต่อกลับด้วย  โดยเป็นอุบัติเหตุชนแล้วหนี   เหตุเกิดบนถนนพระราม2ขาออกกรุงเทพ  บริเวณหน้าโรงพยาบาลมหาชัย 3 จากคลิปนี้ทางทีมข่าวมหาชัยเคเบิลทีวี  ก็ได้เดินทางไปพบกับผู้บาดเจ็บที่โดนรถกระบะชน  ก็พบกับนายชวการ  ศรีชมพู  ซึ่งเป็นผู้ที่โพสคลิปและเป็นน้องเขยของผู้บาดเจ็บที่ถูกรถกระบะชนได้เล่าว่า  เหตุการณ์นี้โชคดีที่ได้ภาพกล้องหน้ารถของพลเมืองดี

Read more

นักเรียนโรงเรียนดอกลำดวนตำบลโคกขามร่วมกันปลูกต้นดาวเรือง

และนี่คือภาพบรรยากาศของเหล่าบรรดานักเรียนจากโรงเรียนดอกลำดวน “ศูนย์การเรียนรู้คู่สุขภาพ  ผู้สูงวัย”  ตำบลโคกขาม  ที่ได้พร้อมใจกันปลูกต้นดาวเรือง จำนวน 50 ต้น ที่บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขอม  ซึ่งต้นดาวเรืองนี้ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 ตำบลโคกขาม  และ อบต.โคกขาม โดยการปลูกต้นดาวเรืองนี้ เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีและเป็นการน้อมสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล   อดุลยเดช

Read more

เสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ

  เมื่อเวลา09.30 น. ของวันที่ 27 กันยายน 2560 พ.ต.ท.ทวีศักดิ์ เหล็กกล้า สว.สอบสวน สภ.กระทุ่มแบน รับแจ้งเหตุ มีผู้เสียชีวิตในห้องแถวนายสำเริงภายในห้องพักเลขที่218/219 หมู่3 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่อาสามูลนิธิร่วมกตัญญู พบศพนายอรัญญู ดวงบุบผา

Read more
Page 1 of 1312345...10...Last »