ขับเคลื่อนแผนพัฒนาชนบท

จังหวัดสมุทรสาคร  ได้จัดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ  โดยมีนายเทพประสิทธิ์  วงษ์ท่าเรือ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานการประชุม  พร้อมทั้งมีคณะทำงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม สำหรับแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำรินั้น  เกิดขึ้นจากที่ได้มีมติคณะรัฐมนตรีจัดตั้งมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวทางพระราชดำริ  และสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ  สืบสานแนวพระราชดำริ  เพื่อเป็นหน่วยงานส่งเสริมความรู้และพัฒนาตามแนวพระราชดำริ  และได้บรรจุแนวทางนี้ไว้ในแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ  ใน 46 จังหวัดนำร่อง จังหวัดสมุทรสาครจึงได้จัดตั้งคณะทำงานขึ้น  พร้อมทั้งประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน  โดยน้อมนำหลักการทรงงานองค์ความรู้ด้านการพัฒนาใน 6

Read more

กิจกรรมบอกเพื่อน เตือนตน ใส่ใจสังคม

ที่ลานกิจกรรม SK Park สมุทรสาคร  นายมณฑล  ไกรวัตนุสสรณ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานเปิดกิจกรรม “บอกเพื่อน เตือนตน ใส่ใจภัยสังคม”  ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากปัจจุบัน  ปัญหาการกระทำความรุนแรงต่อผู้หญิงมีแนวโน้มสูงขึ้น  อันเนื่องมาจากผู้หญิงส่วนใหญ่มีความอ่อนแอในเรื่องของสรีระ  และพละกำลัง  ดังนั้นจึงกลายเป็นเป้าหมายของกลุ่มมิจฉาชีพ  เช่น  การวิ่งราวทรัพย์  ชิงทรัพย์ 

Read more

ประเมินผลการพิจารณาคัดเลือก ผู้ใหญ่บ้าน เข้ารับรางวัลประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 10 มกราคมที่ผ่านมา  ที่วัดวิสุทธิวราวาส  หรือวัดกลางคลอง  นายอภิรศักดิ์  พฤกษชาติ  ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานนำคณะกรรมการลงตรวจประเมินผลการพิจารณาคัดเลือก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้ารับรางวัลประจำปี 2560  โดยในครั้งนี้ได้มาตรวจผลการปฏิบัติงานของนายอุดม  กันม่วง  กำนันตำบลพันท้ายนรสิงห์  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร  โดยได้รับคัดเลือกเพื่อเสนอรางวัลกำนันยอดเยี่ยมประจำปี โดยนายอุดม 

Read more

สื่อมวลชนสัมพันธ์

ที่ห้องประชุมอำเภอเมืองสมุทรสาครนายชัยพร ศิริพงษ์เวคิน นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ โดยมีเจ้าหน้าที่จากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสาครและเจ้าหน้าที่ชุดมวลชนสัมพันธ์ ผู้แทนส่วนราชการ ตลอดจนสื่อมวลชนแขนงต่างๆเข้าร่วมจำนวนมาก สำหรับการอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพบปะพูดคุย ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น พร้อมได้ชี้แจงให้สื่อมวลชนได้นำเสนอข่าวสารเพื่อสร้างความเชื่อมั่น สามัคคีให้กับประชาชน ซึ่งจะดำเนินต่อไปภายใต้สถาบัน 3 เสาหลักคือชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนตรวจสอบภาพหรือข้อความในสื่อสังคมออนไลน์ที่บิดเบือนข้อเท็จจริงหรือไม่เหมาะสม อย่ากดแชร์ กดไลท์หรือส่งต่อกรณีตรวจพบเว็บไซด์หรือเฟซบุ๊ค ที่ไม่เหมาะ ให้แจ้งสายด่วน1212

Read more

ความคืบหน้าขยายถนนสหกรณ์

ช่วงนี้ใครที่ผ่านไปผ่านมาบนถนนสหกรณ์ ก็จะเห็นว่าได้มีการดำเนินการก่อสร้างขยายถนนสหกรณ์  ตามโครงการขยายช่องจราจรถนนสหกรณ์จาก 2 เลนเป็น 4 เลนเพิ่มเติมอีก 800 เมตร  ต่อจากของเดิมไปจนถึงหน้าหมู่บ้านเอริก้าวิลล์  ด้วยงบประมาณทางกรมทางหลวงจำนวน 17,800,000 บาท   เพื่อเป็นการรองรับกับปริมาณรถยนต์ที่เพิ่มจำนวนมากขึ้น และเป็นสาเหตุทำให้การจราจรหนาแน่น    ส่วนความคืบหน้าโครงการขยายถนนสหกรณ์ล่าสุดตอนนี้ แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ได้นำเครื่องจักรลงขุดดินเลนภายในบ่อริมถนนออก และลงทรายขยายผิวจราจร จึงอาจจะทำให้ผู้ที่สัญจรไปมาไม่สะดวกไปบ้าง

Read more

มูลนิธิการกุศลสมุทรสาครเปิดรับบริจาคสิ่งของช่วยภาคใต้

ระยะหลายวันที่ผ่านมานี้ ชาวไทยทุกคนก็คงจะเห็นจากสื่อต่างๆ เป็นภาพของเพื่อนคนไทยด้วยกันทางภาคใต้ ที่กำลังประสพกับความเดือดร้อนจากวิกฤตอุทกภัยอย่างแสนสาหัส  ดังนั้นพี่น้องชาวไทยตอนนี้ก็กำลังระดมความช่วยเหลือไปสู่พี่น้องชาวใต้กันอย่างไม่ขาดสาย รวมถึงจังหวัดสมุทรสาคร ได้มีทั้งภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงประชาชนได้ร่วมกันบริจาคสิ่งของช่วยภาคใต้กันแล้ว    อย่างเช่นมูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร ก็ได้เปิดศูนย์รับบริจาคสิ่งของ    เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนภาคใต้ในหลายพื้นที่ ที่กำลังได้รับความเดือดร้อนจำนวนมาก    เนื่องจากน้ำได้พัดพาเอาเครื่องอุปโภคบริโภคลอยไปกับสายน้ำหมดแล้ว จึงไม่มีข้าวของเครื่องใช้เพียงพอ ซึ่งเครื่องอุปโภค บริโภคที่กำลังขาดอยู่และทางมูลนิธิการกุศลสมุทรสาครต้องการรับบริจาคคือ  น้ำดื่ม , มาม่า , ปลากระป๋อง

Read more

ธนาคารออมสินชวนออมเงินวันเด็ก

วันเด็กในปี 2560 ธนาคารออมสินทุกแห่งทั่วประเทศเปิดรับเงินฝากเผื่อเรียกเพื่อเด็ก สำหรับเด็กโดยเฉพาะ โดยพ่อแม่ผู้ปกครองสามารถมาเปิดบัญชีธนาคารสำหรับลูก หรือจะเปิดบัญชีของลูกเองเลยก็ได้ ซึ่งเปิดบัญชีขั้นต่ำก็อยู่ที่ 100 บาท  คุณสมบัติ  สำหรับเด็กที่จะเปิดบัญชีใหม่  ต้องอายุ 7 ขวบขึ้นไป ถ้ายังไม่ถึง 7 ขวบ ผู้ปกครองสามารถเปิดบัญชีเพื่อผู้เยาว์  เมื่อเปิดบัญชีในวันเด็กหรือฝากเงินในบัญชีเดิมของเด็กที่มีอยู่แล้ว ก็จะได้กระปุกออมสินกลับบ้าน

Read more

ตรวจรถตู้โดยสารไม่ประจำทาง

เจ้าหน้าที่ทหารจากค่ายกำแพงเพชรอัครโยธินและกลุ่มงานวิชาการสำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร ได้นัดผู้ประกอบการรถตู้โดยสารไม่ประจำทาง หรือรถตู้โดยสารป้ายเหลือง หมวด 30 มาเข้าตรวจสภาพรถเพื่อให้เกิดความปลอดภัย โดยได้มีการวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของคนขับ และตรวจอุปกรณ์ภายในรถตู้ที่จะต้องมีอย่างครบถ้วน ทั้งถังดับเพลิงที่จะต้องมีอย่างน้อย 2 ถัง และติดตั้งในจุดที่ผู้โดยสารหยิบใช้ได้ง่าย ค้อนทุบกระจก ที่ต้องติดใกล้กับคนขับ และติดตั้งในตำแหน่งที่หยิบใช้งานได้สะดวก เข็มขัดนิรภัยจะต้องมีครบ สภาพดอกยางจะต้องอยู่ในสภาพดี และนอกจากนั้นก็มีการจรวจเรื่องมลพิษ ตรวจสัญญาณไฟ ความดังของเครื่องยนต์

Read more

เปิดงานประจำปีวัดโกรกกราก

งานประจำปีปิดทองหลวงพ่อปู่ หลวงปู่กรับ วัดโกรกกราก  ประจำปีนี้ได้เริ่มเปิดงานอย่างเป็นทางการแล้ว ในเวลา 14.39 น. ของวันที่ 11 มกราคม ซึ่งตรงกับวันขึ้น 14 ค่ำ เดือนยี่ โดยมีพระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายเทพประสิทธิ์  วงษ์ท่าเรือ  รองผู้ว่าราชการจังหวัด

Read more

ผอ.เทคนิคฯฝากแง่คิดถึงเด็กอาชีวะ

นายสาวิทย์ ญาณภิรัต ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ได้ฝากแง่คิดไปถึงกลุ่มเด็กอาชีวะศึกษา ซึ่งเป็นเด็กเยาวชน เป็นเด็กอีกกลุ่มหนึ่งที่เรายังคงต้องให้ความสำคัญไม่ต่างไปจากกลุ่มเด็กเล็ก เพราะเด็กวัยนี้นับว่าเป็นวัยที่ยังต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง อยู่ในความรับผิดชอบของครูอาจารย์ จึงขอฝากให้เด็กกลุ่มนี้รู้จักหน้าที่ของตน มุ่งมั่นกับการศึกษาเป็นสำคัญ หมั่นเพิ่มพูนความรู้ เพราะจะเป็นประโยชน์ต่ออนาคต   ประพฤติปฏิบัติตนในอยู่ในกรอบอันดีงาม      ให้คำนึงว่าตนเองนั้นจะต้องเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ จึงอยากให้เด็กเยาวชนทุกคนพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพ ส่วนเรื่องที่ยังเป็นห่วงก็คือ เรื่องของการควบคุมอารมณ์ เพราะเด็กวันนี้ก็คือวัยรุ่น วัยหัวเลี้ยวหัวต่อ

Read more

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา  นายสมชาย  ทับไกร  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีเมือง  พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนได้เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากนายแพทย์ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  โดยเป็น 1 ในโรงเรียนต้นแบบ  จาก 400 กว่าโรงเรียน คัดเลือกเพียง 20 โรงเรียนเป็นโรงเรียนต้นแบบ 

Read more

อบรมเกษตรกรรุ่นใหม่

ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร  ได้จัดให้มีการอบรมการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young  Smart  Farmer  รุ่นที่ 4 ต่อเนื่องในระยะที่ 2 ถึง 4  พร้อมทั้งมีรุ่นพี่ เข้าร่วมกว่า 30 คน โดยการอบรมในครั้งนี้จัดให้มีการอบรมเรื่องแผนธุรกิจ  เกี่ยวกับแนวทางการเขียนแผนธุรกิจ  องค์ประกอบสำคัญที่ควรมีในแผนธุรกิจ  และให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกการเขียนแผนธุรกิจ  ซึ่งมีตัวแทนจากภาคเอกชนจากบริษัท

Read more
Page 459 of 531« First...102030...457458459460461...470480490...Last »