อุปสมทบหมู่

ที่วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง พระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร พร้อม นายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช  โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และคณะสงฆ์ในจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วม สำหรับการจัดงานในครั้งนี้กำหนดจัดพิธีในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ผู้เข้าร่วมอุปสมบทฯ จะต้องทำพิธีปลงผมนาค และวันที่ 1

Read more

ธนารักษ์เปิดแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 5 วาระ

สำหรับใครที่ต้องการสะสมเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ในวันพรุ่งนี้หรือวันพุธ ที่ 2 พฤศจิกายน ทางสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาครก็จะเปิดแลกเหรียญ ซึ่งเป็นเหรียญชุดกษาปณ์ที่ระลึก 5 วาระ ที่ผลิตเนื่องในวาระต่างๆของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช ประกอบด้วย เหรียญรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม เหรียญที่ระลึก 60 ปี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เหรียญที่ระลึกเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา เหรียญที่ระลึก

Read more

แจกลูกชิ้น

  ที่บริเวณข้างอำเภอเมืองสมุทรสาคร ได้มีการทอดลูกชิ้นแจกฟรีให้แก่ประชาชนที่มารับบริการที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร โดยมี ร.ต.ประพันธ์ ถึกสกุล ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองสมุทรสาครพร้อมด้วยนางสิริการย์ โภคินธนินทร์รัฐ ปลัดอำเภอ  ฝ่ายทะเบียนและบัตร อำเภอเมืองสมุทรสาคร ได้ร่วมกันแจกลูกชิ้นหมู ลูกชิ้นปลา ไส้กรอกและทอดมัน รวม 89 กิโลกรัม ให้แก่ประชาชนซึ่งมีผู้ให้ความสนใจยืนต่อแถวมารับจำนวนมาก โดยทางด้านนางสิริการย์ โภคินธนินทร์รัฐ

Read more

สถานการณ์น้ำ

ช่วงนี้ฝนได้ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ต้องมีการเฝ้าระวังเรื่องสถานการณ์น้ำเป็นพิเศษ แต่ละสถานีระบายน้ำได้มีการระบายน้ำออกตามเกณฑ์เพื่อพร่องน้ำไม่ให้ล้นตลิ่ง โดยจากการรายงานของโครงการชลประทานสมุทรสาคร ตำบลชัยมงคล ได้มีการรายงานสถานการณ์ของวันที่ 31 ตุลาคม พบว่า สภาพน้ำท่าในลำน้ำท่าจีนอยู่ในระดับปกติ สภาพน้ำท่าในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ในคลองดำเนินสะดวก สถานีตรวจวัดประตูระบายน้ำบางยาง ระดับน้ำด้านในอยู่ที่ 1.50 เมตร รทก. ด้านนอก 2.20 เมตร

Read more

วันองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

ที่บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  นายมณฑล  ไกรวัตนุสสรณ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งพิธีนั้นจัดแบบเรียบง่าย และทุกคนได้นำข้าวสารและอาหารแห่งเตรียมมาจากบ้านใส่บาตรเพื่อความเป็นสิริมงคล ต่อมาที่ชั้น 4 สำนักงาน อบจ.สมุทรสาคร ก็ได้จัดพิธีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

Read more

เปิดขึ้นทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุ

เทศบาลนครสมุทรสาคร  ได้เปิดรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและ ผู้พิการเพื่อรับเบี้ยยังชีพรายเดือน  สำหรับผู้สูงอายุรายใหม่และผู้พิการรายใหม่ เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2561  โดยตั้งโต๊ะรับขึ้นทะเบียนกันที่หน้ากองสวัสดิการและสังคมเทศบาลนครสมุทรสาคร  ซึ่งผู้ที่มาขึ้นทะเบียนจะมีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560เป็นต้นไป โดยในส่วนของผู้สูงอายุ จะต้องมีคุณสมบัติ คือ เป็นผู้ที่จะมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป คือ ผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 1 ต.ค. 2500 

Read more

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้คนหัวใจหิน

ที่วัดปทุมทองรัตนาราม  เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสมุทรสาคร  ได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการชื่นชมยกย่องคนหัวใจหิน  และชุมชนงดเหล้าครบพรรษาระดับอำเภอบ้านแพ้ว  โดยในช่วงแรกได้มีการมอบเกียรติบัตรให้กับคนหัวใจหิน  ผู้ที่งดเหล้าครบพรรษา  และบุคคลตัวอย่างงดเหล้าตลอดชีวิต จากนั้นเป็นการแบ่งกลุ่มย่อยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน   เช่น  มีอะไรเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้มาปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษาในปีนี้   ระยะเวลาที่งดเหล้าที่ผ่านมาช่วงไหนยากที่สุด  และผ่านมาด้วยเทคนิควิธีการแบบใด  มีข้อคิดอย่างไรบ้าง   เช่น  การงดเหล้าช่วยให้มีเงินเหลือเก็บมากขึ้น  ไม่ทะเลาะกับภรรยาและลูก  ไปไหนมาไหนก็ไม่โดนว่าว่าเป็นคนเมา  ขับรถก็ปลอดภัยมากขึ้น  เป็นต้น และในข้อสุดท้ายให้ทุกคนร่วมกันตั้งใจอธิษฐานทำความดีถวายพ่อหลวง 

Read more

อบรมแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM)

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM)  โดยมีนายสาคร  อิ่มพรรณไชย  รองนายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร  เป็นประธานเปิดงาน  พร้อมทั้งมีนางพรทิพย์  สวัสดิ์พิพัฒน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณารามและข้าราชการครูที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการอบรมเป็นจำนวนมาก โดยโครงการดังกล่าวได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากร ดร.สมชัย  ชวลิตธาดา  ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชัยและคณะ  เป็นวิทยากรบรรยาย   ซึ่งจัดขึ้นเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑  เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการเรียนรู้ปัจจุบัน 

Read more

คาดราคามะพร้าวจะขึ้นอีกรอบ

มะพร้าว  อีกหนึ่งผลผลิตที่ทำรายได้หลักในอำเภอบ้านแพ้ว  ในช่วงนี้มีราคาที่คาดว่าน่าจะเพิ่มสูงขึ้น  จากการสอบถามไปยังนายบุญลอย  ทรัพย์มา  เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว  และเป็นเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวตัวอย่างในอำเภอบ้านแพ้ว  ได้ให้ข้อมูลว่า  ราคามะพร้าววันนี้จากสวน  ไซส์ใหญ่ปกติขึ้นจากราคาเดิม ๖ บาท เป็น ๘ บาทแล้ว  และจากการสำรวจในพื้นที่คาดว่าราคามะพร้าวจะสูงขึ้นถึง ๑๐ บาทได้  เพราะผลผลิตแต่ละสวนเหลือน้อยแล้ว ส่วนไซส์ลูกที่เล็กกว่าปกติ  

Read more

แจกก๋วยเตี๋ยวฟรีถวายในหลวงรัชกาลที่ 9

ครอบครัวตาลปึก ได้ประกอบอาชีพหลักคือการเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวหมูโบราณ และก๋วยเตี๋ยวเนื้ออยู่ภายในซอยหลังวัดคลองครุ โดยในฐานะที่ครอบครัวนี้เป็นหนึ่งในพสกนิกรชาวไทย ที่รักและเทิดทูนในหลวงรัชกาลที่ 9 อย่างสุดหัวใจ และอยากทำดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสักครั้ง  จึงตั้งใจที่จะตั้งโต๊ะแจกก๋วยเตี๋ยวให้ประชาชนได้รับประทานฟรีจำนวน 400 ชาม ป้าลำดวน และ พี่ธัญญพัณณ์ ตาลปึก  สองแม่ลูกขอเป็นตัวแทนครอบครัว เปิดเผยถึงความรู้สึกเมื่อทราบข่าวในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคต  ทุกคนในครอบครัวเสียใจมากที่สุด 

Read more

ฝากเงินวันออมแห่งชาติรับกระปุกครองราชย์ 70 ปี

ภาพบรรยากาศของธนาคารออมสินสาขาสมุทรสาครในวันออมแห่งชาติ 31 ตุลาคม 2559  ซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนธนาคารจะเปิดทำการ ก็มีประชาชนมาเข้าแถวรอเพื่อฝากเงิน จนแถวยาวล้นออกมานอกธนาคาร ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องอำนวยความสะดวกให้โดยการช่วยจัดลำดับคิว และให้เขียนรายการนำฝากหรือเปิดบัญชีไว้ก่อน วันนี้ก็มีทั้งผู้ที่มาฝากเงินเพิ่มจากบัญชีเก่าที่มีอยู่แล้ว และก็มีอีกหลายคนที่เปิดบัญชีใหม่ ผู้ปกครองหลายรายก็อุ้มลูกจูงหลานมาเพื่อเปิดบัญชีใหม่กันในวันนี้กันอีกหลายคน เพราะอยากได้รับกระปุกออมสินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉลองครองราชย์ 70 ปี ซึ่งเป็นกระปุกสีทองประทับด้วยตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์ ตราพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. ซึ่งเป็นกระปุกที่ทางธนาคารออมสินได้จัดทำไว้ก่อนที่พระองค์จะเสด็จสวรรคต

Read more

ประชาชนแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก UNDP

ที่สำนักงานธนารักษณ์พื้นที่สมุทรสาคร ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าของวันนี้ก็มีประชาชนไปรอเพื่อแลกเหรียญ UNDP เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เนื่องในโอกาสที่สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ หรือ UNDP ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช เมื่อปีพ.ศ.2549 และเพื่อเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสแห่งการเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติ ครบ60 ปี  ซึ่งในปี 2549 นับเป็นปีแรกที่ทางสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติได้มีการมอบรางวัล สำหรับเหรียญ

Read more
Page 470 of 502« First...102030...468469470471472...480490500...Last »