AD WEBSITE CABLE TV แก้ไข 8-3-60

tp-ผู้ว่าห่วง1

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 31 ธันวาคม นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  ประธานคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 จังหวัดสมุทรสาคร ได้ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจหลัก จุดให้บริการประชาชน ในพื้นที่ทั้ง 3 อำเภอ เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมประจำจุดตรวจ  ทางผู้ว่าราชการจังหวัดได้สอบถามเกี่ยวกับการทำงานว่าพบปัญหา อุปสรรคอะไรหรือไม่ พร้อมกับฝากให้เจ้าหน้าที่ทุกคนช่วยกันทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อให้สมุทรสาครไม่เกิดความสูญเสีย ทั้งนี้ได้มอบของบริโภคให้กับเจ้าหน้าที่ในทุกจุดด้วย

สำหรับเรื่องที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นห่วง ก็คือ เรื่องของคืนนี้ที่จะเป็นคืนส่งท้ายปี หลายๆที่หลายๆคนก็ต้องร่วมเฉลิมฉลอง และอาจมีการมึนเมา จึงเป็นห่วงเรื่องเมาแล้วขับมาก และได้ขอฝากไปถึงทุกคนให้ตระหนักถึงเรื่องนี้เป็นสำคัญ

 

 

 

tp-ผู้ว่าห่วง2 tp-ผู้ว่าห่วง3

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว