เปิดบ้านศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

  กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในเครือข่ายและเปิดบ้านศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส ตามรอยเจ้าฟ้านักโภชนาการ ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนวัดศรีเมืองโดยมีนายสมชาย ทับไกร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการดำเนินงาน และมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร มาเป็นวิทยากรในการ อบรมการทำบัญชีรายรับ รายจ่ายให้กับนักเรียน ซึ่งเด็กนักเรียนและครูที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ได้แก่ โรงเรียนวัดพันธุวงค์ โรงเรียนบ้านยกกระบัตร โรงเรียนบ้านท่าทราย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีเมือง และโรงเรียนวัดศรีเมือง เริ่มแรกได้มีการนำเสนอภาพความก้าวหน้าของโครงการเด็กไทยแก้มใส เพราะโรงเรียนวัดศรีเมือง ได้รับคัดเลือกจากโรงเรียนเด็กไทยแก้มใสกว่า

Read more

อบรมแกนนำศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE

โครงการอบรมแกนนำศูนย์เยาวชนเพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ได้จัดขึ้นที่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.เมืองสมุทรสาคร จาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งได้แก่  นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว และสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร เข้าร่วมจำนวน

Read more

กิจกรรมผู้สูงอายุบ้านขอม

สำหรับกิจกรรมผู้สูงอายุที่ตำบลบ้านขอม  ประจำเดือนพฤศจิกายนนี้  ในช่วงแรกนั้นก็เป็นการพบปะพูดคุยกับเหล่าผู้สูงอายุในกิจกรรมต่างๆที่ได้ทำในเดือนที่ผ่านมา  และมีการตรวจสุขภาพประจำเดือน  คือ  การชั่งน้ำหนัก  วัดความดัน  เจาะเลือด  และพูดคุยกับเหล่าผู้สูงอายุถึงอาการต่างๆ  เพื่อให้คำแนะนำในการปฏิบัติตนต่อไป รวมถึงในครั้งนี้เหล่าผู้สูงอายุทุกคนยังได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมกัน  ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น  ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  และเป็นการร่วมถวายความอาลัยด้วย  ซึ่งเหล่าผู้สูงอายุก็ได้นั่งเรียงกันเป็นเลขเก้าไทย  พร้อมกับจุดเทียน  เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พ่อหลวงผู้เป็นที่รักยิ่งของพสกนิกรไทยทุกคน ไกรสร /

Read more

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

สำหรับการประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  ได้จัดขึ้นที่ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน  ตำบลสวนส้ม  โดยมีนายบุญลอย  ทรัพย์มา  ประธานกลุ่ม ศพก. บ้านแพ้ว  เป็นประธานในการประชุม  พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ในการประชุมครั้งนี้ได้มีการแจ้งถึงโครงการสร้างศาลาเรียนรู้ ศพก.  โดยขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการแล้ว  ซึ่งทุนสนับสนุนได้เข้าบัญชีมาแล้วเป็นจำนวนเงิน 150,000  บาท  และจะทำพิธียกเสาในวันที่ 29 พฤศจิกายนนี้  คาดว่าจะเสร็จในประมาณวันที่

Read more

อบรมผู้ขอใบอนุญาตขับรถ

ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร นางชริตว์จาร์ คล่องการยิง   ขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายสาวิทย์ ญาณภิรัต ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร และนายสุนทร มหารัตนวงศ์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว ได้ทำการลงนามความร่วมมือในการจัดการอบรม เพื่อขอใบอนุญาตขับขี่ โดยมีผู้แทนสถานศึกษาและสื่อมวลชนเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน นางชริตว์จาร์ คล่องการยิง   เปิดเผยว่า การที่กรมการขนส่งทางบก เตรียมปรับหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตขับรถให้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น ตามโครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพผู้ขับรถ

Read more

ปฏิบัติการรื้อย้ายโครงหลังคารถยนต์

เมื่อช่วงบ่ายของวันพุธที่ 23 พฤศจิกายนที่ผ่าน แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ได้สนธิ กำลังกับทหาร ตำรวจ และอีกหลายหน่วยงาน นำเครื่องจักรปฏิบัติการลงพื้นที่เพื่อทำการรื้อย้าย โครงหลังคารถยนต์ที่วางรุกล้ำทางเท้าบริเวณใต้สะพานต่างระดับสมุทรสาครบริเวณตลาดนัดต้นสน ทั้งนี้ในระหว่างทำการรื้อย้ายนั้นนายจั้ว ซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่นำโครงหลังคารถยนต์มาวางบนทางเท้า ได้เข้ามาพูดคุยกับ ดร.ทรงฤทธิ์  ชยานันท์   ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสาคร  โดยให้คุยทางโทรศัพท์กับบุตรชายซึ่งได้กล่าวอ้างว่า ก่อนหน้านั้นที่ไม่ได้ทำการรื้อย้ายตามเจ้าหน้าที่สั่งการนั้น เป็นเพราะช่วงนี้เศรษฐกิจฝืดเคืองจึงไม่มีงบในการรื้อย้ายและได้ขอโทษที่ไม่ได้ปฏิบัติตาม ทางผู้อำนวยการแขวงทางหลวงก็ได้บอกว่า

Read more

“จังหวัดสะอาด”

นายสาคร  อิ่มพรรณไชย  รองนายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”  พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ประธานชุมชนในเขตเทศบาล และผู้นำกลุ่ม อสม. เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติงาน ทั้งนี้โครงการจังหวัดสะอาด เป็นนโยบายของรัฐบาล ในการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รณรงค์จัดการขยะภายในชุมชน ให้เป็นท้องถิ่นสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อลดปริมาณขยะของเสีย ที่ก่อให้เกิดมลภาวะในชุมชน โดยในส่วนของเทศบาลนครสมุทรสาคร มีชุมชนทั้งหมด

Read more

รวมพลังแห่งความภักดี-วัดสุทธิวาตวราราม

นายเทพประสิทธิ์  วงษ์ท่าเรือ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานนำเหล่าข้าราชการและประชาชน  ร่วมพิธีรวมพลังแห่งความภักดี  ที่จัดขึ้นหน้าลานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ ๕  ที่วัดสุทธิวาตวราราม  เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณ   เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เพื่อแสดงความจงรักภักดี  และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ปกเกล้าปกกระหม่อมให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่พสกนิกรชาวไทยมาตลอด ๗๐ ปี โดยทุกคนได้ร่วมกล่าวสัตยาธิษฐานถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นเครื่องบูชาด้วยข้อความที่มีเนื้อหาในการซื่อตรงจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  ปฏิบัติตามหน้าที่พลเมืองที่ดี  เป็นคนดีมีคุณธรรม  และจะพัฒนาตนเองพร้อมกับเพิ่มการเรียนรู้ตลอดชีวิต  รวมถึงถวายสัจวาจาในการประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาทต่อไป

Read more

รวมพลังแห่งความภักดี-โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม

ที่โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม  (เชยวิทยาทาน)  นางกานต์หทัย  อู๋ทรัพย์  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม  เป็นประธานนำเหล่าคณะครู  นักเรียน  ร่วมพิธีรวมพลังแห่งความภักดีที่ได้มีการจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในวันนี้  โดยผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม  ได้เป็นผู้กล่าวนำคำปฏิญาณตนหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  และคณะครูและนักเรียนกล่าวตาม  จากนั้นทุกคนจึงร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมกัน  หลังจากนั้นยืนสงบนิ่งเป็นเวลา ๘๙ วินาที  และกราบถวายความอาลัยพร้อมกัน หลังจากนั้นนายสุภาพ  แซ่เฮ้ง  นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร  ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดศาลาลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

Read more

นายอำพล  อังคภากรณ์กุล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานในการประชุมการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวแบบบูรณาการในจังหวัดสมุทรสาคร   พร้อมทั้งมีเหล่าคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อหารือในเรื่องของการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในจังหวัดสมุทรสาคร  โดยเบื้องต้นได้มีการนำเสนอถึงวิธีการ ๒ แบบ  ส่วนแรกคือ  การกำหนดส่งเสริมเขตพื้นที่พักอาศัยของแรงงานต่างด้าว  คือ  จัดสร้างเคหะชุมชนแห่งใหม่  กำหนดมาตรการการจัดระเบียบในเขตพื้นที่  และส่งเสริมการจัดที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่ ส่วนที่ ๒ นั้นคือการจัดระเบียบในพื้นที่ชุมชนเดิม  โดยให้มีการกำหนดเขตพื้นที่ดำเนินการ 

Read more

รวมพลังแห่งความภักดี ช่วยเหลือครอบครัวนุชจรีย์

จากที่มหาชัยเคเบิลทีวี ได้มีการนำเสนอ เรื่องราวชีวิตของนางนุชจรีย์ ช่อสูงเนิน หญิงพิการที่ครอบครัวมีฐานะไม่สู้ดีนักไปเมื่อช่วงสัปดาห์ก่อน วันนี้ได้มีกลุ่มคนที่ได้รับทราบข่าวได้เข้าไปช่วยเหลือ ซึ่งก็คือ นายสมพร อ่วมประทุม ประธานคณะทำงานภาคประชาสังคมจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นผู้ช่วยประสานระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธามาช่วยกันบริจาค ซึ่งในครั้งนี้ ร้อยตำรวจโทอาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง ก็ได้ร่วมบริจาคมาด้วย นอกจากนั้นก็ยังมีผู้สมทบเงินมาบริจาคอีกหลายราย รวมแล้วเป็นเงินประมาณสองหมื่นกว่าบาท ที่ได้มอบให้ครอบครัวนี้ไว้ใช้จ่ายเบื้องต้น เพราะในเดือนหน้าทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ก็ได้นัดลูกชายคนเล็กที่ป่วยเป็นโรคเส้นเลือดหัวใจตีบแต่กำเนิดไปตรวจ

Read more
Page 5 of 20« First...34567...1020...Last »