เทศบาลนครอ้อมน้อยรวมพลังแห่งความภักดี

สำหรับการจัดพิธีเพื่อรวมพลังแห่งความภักดีของชาวตำบลอ้อมน้อยนั้น ได้จัดขึ้นที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลนครอ้อมน้อย โดยได้จัดขึ้นต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายสุวรรณ ปานบำรุง รองนายเทศมนตรีเทศบาลนครอ้อมน้อย เป็นประธานในพิธีและเป็นผู้นำคณะผู้บริหารเทศบาลนครอ้อมน้อย สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ บุคลากร ตลอดจนประชาชนและนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่ตำบลอ้อมน้อย ร่วมกันขับร้องเพลงชาติ แล้วกล่าวคำปฏิญาณแสดงความจงรักภักดี ก่อนจะร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี โดยการปฏิญาณแสดงความจงรักภักดีนั้น พสกนิกรชาวตำบลอ้อมน้อยทุกหมู่เหล่า ก็ได้ตั้งมั่นที่จะเป็นคนดีของชาติไทย จะร่วมกันดำเนินชีวิตตามรอยพระราชปณิธานขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จะตั้งมั่นภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย จะช่วยกันทำให้บ้านเมืองอยู่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่แข็งแกร่ง

Read more

จังหวัดสมุทรสาครรวมพลังแห่งความภักดี

เมื่อเวลา 8.00 น.ของวันที่ 22 พฤศจิกายน ทั่วประเทศได้พร้อมใจกันจัดงานรวมพลังแห่งความภักดีขึ้น โดยในจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดขึ้นที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร โดยนายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้นำเหล่าข้าราชการ ภาคเอกชน ทหาร ตำรวจ นักเรียนและประชาชน เข้าร่วมทำกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี โดยเวลาประมาณ 08.00

Read more

เทศบาลนครฯทำความดีเพื่อถวายในหลวงรัชกาลที่ 9

ที่บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลนครสมุทรสาคร ก็ได้มีการจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี ทำความดีเพื่อถวายในหลวงรัชกาลที่ 9  ตามนโยบายของรัฐบาล  โดยมีนายสุภาพ  แซ่เฮ้ง นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่เทศบาล อสม. และประชาชน เข้าร่วมงาน โดยทุกคนได้มาพร้อมกันที่หน้าเสาธงเคารพธงชาติพร้อมกันในเวลา 08.00 น.   จากนั้นประธานได้กล่าวคำปฏิญาณ 

Read more

ร.ร.เทศบาลวัดช่องลม รวมพลังน้อมถวายรัชกาลที่ 9

สำหรับบรรยากาศงานรวมพลังเพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทางโรงเรียนเทศบาลวัดช่องลมเปี่ยมวิทยาคมจัดขึ้นนี้  มีนางสมพร สุวรรณ ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วย คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมพิธี จากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนได้ร่วมกันร้องเพลงชาติพร้อมกัน ต่อมาผู้อำนวยการสถานศึกษา ประธานในพิธีได้จุดธูปเทียนที่เครื่องทองน้อย  นำกล่าวปฏิญาณตน  ยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยเป็นเวลา 89 วินาที  ร่วมร้องเพลงพระราชาผู้ทรงธรรมและเพลงของขวัญจากก้อนดิน และเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมกันอย่างกึกก้อง

Read more

ขายข้าว

นายกฤตภาส กล้วยนิจ อายุ 47 ปี นายช่างไฟฟ้า ชำนาญงาน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ หอบเอาข้าวสารหอมมะลิแท้ ปลอดสารพิษ สีกันเองจากโรงสีของชุมชน แต่ไม่ขัดสี ยังคงคุณค่าของสารอาหารครบครัน จากจังหวัดศรีสะเกษ มาขายให้กับพี่น้องชาวจังหวัดสมุทรสาคร ที่บริเวณลานด้านหน้าห้างสรรพสินค้าไทวัสดุ ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

Read more

เปิดงานนมัสการองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม

เมื่อช่วงเช้าของวันอาทิตย์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา  ที่อุทยานพระโพธิสัตว์กวนอิม  ตำบลท่าฉลอม  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร  นายอำพล  อังคภากรณ์กุล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานเปิดงานนมัสการองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม  ประจำปี ๒๕๕๙  ซึ่งในปีนี้ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ ๒๐ แล้ว  พร้อมทั้งมีนายปรีชา 

Read more

เปิดสอบธรรมศึกษา-วัดเจษฎาราม

ที่วัดเจษฎาราม  พระอารามหลวง  ในวันนี้ได้มีการเปิดสนามสอบธรรมศึกษาชั้นตรี  ชั้นโท  และชั้นเอก  โดยมีพระราชสุทธิมงคล  วัดอาสาสงคราม  อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ  คณะทำงานแม่กลองธรรมสนามหลวง  ให้เกียรติมาเยี่ยมสนามสอบ  และมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑, ๒, และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  จากทั้ง ๓ โรงเรียนเข้าสอบธรรมศึกษา  ได้แก่ 

Read more

วาดภาพ “พ่อ”

สำหรับภาพวาดภาพนี้คือภาพที่มีชื่อว่า  “ฉันเกิดในรัชกาลที่ ๙”  ที่วาดโดยนายมณเฑียร  สุขสวัสดิ์  อายุ ๓๘ ปี  อดีตครูสอนวิชาศิลปะ  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ซึ่งพี่เรณู  หนูเมือง  เพื่อนรุ่นเดียวกันที่พักอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาคร  ได้เป็นผู้นำมาอัดรูปและใส่กรอบที่ร้านอัดรูปแห่งหนึ่งในตลาดมหาชัย  โดยเมื่อผู้สื่อข่าวมหาชัยเคเบิลทีวีได้พบกับรูปวาดนี้จึงได้สอบถามถึงที่มาก็ได้ทราบว่า  นายมณเฑียร  สุขสวัสดิ์  หรือพี่เอส  ได้เริ่มวาดภาพนี้หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เสด็จสวรรคตไปแล้ว

Read more

กิจกรรมผู้สูงอายุโคกขาม

เมื่อช่วงเช้าของวันอาทิตย์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา  กับการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุที่สถานีอนามัยโคกขามในเดือนพฤศจิกายนนี้พิเศษกว่าทุกๆเดือน   เนื่องจากในครั้งนี้ได้มีเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสมุทรสาครมาร่วมจัดเวทีสาธารณะในชุมชน  โดยได้มาร่วมจัดกิจกรรมสันทนาการให้แก่ผู้สูงอายุในชมรม  พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้บุคคลต้นแบบในการลดละเลิกเหล้าได้ครบพรรษาแบบเข้มข้น  ซึ่งทุกคนได้ร่วมกันตั้งใจทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้ในเรื่องของพิษภัยจากเหล้า  ข้อดีและข้อเสีย  มีการแชร์เรื่องจริงจากผู้ที่เคยติดเหล้าและเลิกได้  ว่าช่วงชีวิตตอนติดเหล้ากับเมื่อเลิกเหล้าได้แล้วแบบใดดีกว่ากัน  ซึ่งก็ทำให้เหล่าผู้สูงอายุได้รับทั้งประโยชน์และความสนุกไปครบถ้วน  นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีดีที่มาช่วยสร้างรอยยิ้มให้กับผู้สูงอายุได้ในเดือนพฤศจิกายนนี้ด้วย ไกรสร / ภาพ  วีรวรรณ

Read more

ท่าจีนแปรอักษร

นางธนาวดี กิตติสุขชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าจีนได้นำเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าจีนและอสม.ตำบลท่าจีน ร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยในพิธีได้มีการกล่าวรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัย จากนั้นได้ร่วมกันยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยเป็นเวลา 89 วินาที และได้ร่วมกันแปรอักษรเป็นเลข ๙ ซึ่งสื่อความหมายว่าทุกคนเป็นพสกนิกรในสมัยรัชการที่  9 ต่อมาได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี โดยทางด้านนางธนาวดี กิตติสุขชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าจีน กล่าวว่าตนพร้อมคณะเจ้าหน้าที่และอสม. จะน้อมนำแนวทางตามพระบรมราโชวาท พระราชดำรัส ที่ได้เคยพระราชทานไว้ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์

Read more

จับยาบ้า

  พล.ต.ต.ดาวลอย เหมือนเดช รรท.รองผบช.ภาค7 แถลงผลการจับกุมนายเหว่ย สัญชาติลาว อายุ 42 ปี  นายสรวัฒน์ มโนมัธยา อายุ 32 ปี และนางณัฐนุช มโนมัธยา อายุ 33 ปี พร้อมของกลางยาบ้าจำนวน

Read more

ปั่นร่วมใจ

ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายอุเทน จ้อยเอม ประธานชมรมจักรยานสมุทรสาครได้นำคณะสมาชิกชมรมจักรยานสมุทรสาครและชมรมร่วมใจ ประมาณ 300 คนปั่นจักรยานไปถวายอาลัยพ่อหลวง ณ พระบรมมหาราชวัง กทม. โดยทางด้านนายอุเทน จ้อยเอม ประธานชมรมจักรยานสมุทรสาคร กล่าวว่าในการรวมใจนักปั่นจักรยานในจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งนี้ทางชมรมจักรยานสมุทรสาคร ได้นำนักปั่นจำนวน 300 คัน ปั่นจักรยานเพื่อไปถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Read more
Page 6 of 20« First...45678...20...Last »