วิเคราะห์ดิน

ที่ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลคลองตัน  เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอบ้านแพ้ว  ได้มาจัดการฝึกอบรมการใช้ปุ๋ยให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมกลุ่มดินปุ๋ยชุมชนของตำบลคลองตัน โดยในช่วง 7 ปีที่ผ่านมา  ประเทศไทยได้นำเข้าปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 65 จาก 2.6 ล้านตันในปี 2543 และเป็น 4.3 ล้านตันในปี 2550  ในขณะที่ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของพืชเศรษฐกิจมีเพิ่มขึ้นไม่มากนัก  และต้นทุนการผลิตเป็นค่าปุ๋ยเคมีสูงถึงร้อยละ 25  ดังนั้นการใช้ปุ๋ยเคมีให้ 

Read more

นันทนาการผู้สูงอายุ

เทศบาลนครสมุทรสาคร โดยกองสวัสดิการสังคม  ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการเพื่อผู้สูงอายุ   โดยมีนายศักดิ์ชัย  นิมิตปัญญา รองนายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการ  ซึ่งได้จัดขึ้นที่ห้องประชุมเทศบาลนครสมุทรสาคร ทั้งนี้นายสุภาพ  แซ่เฮ้ง นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร ยังได้มาพบปะทักทายผู้สูงอายุที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย โครงการนี้ได้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้สูงอายุได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมกันทำกิจกรรม สร้างเสริมสุขภาพกายและใจ ในการร่วมกันทำประโยชน์ต่อส่วนรวม  อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างให้ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลนครสมุทรสาครมีความเข้มแข็ง ภายในกิจกรรมได้มีการสวดมนต์ไหว้พระ  เพื่อความเป็นสิริมงคลของผู้สูงอายุ    

Read more

รื้อ – ย้าย เสร็จแล้ว

หลังจากที่ปฏิบัติการรื้อย้ายโครงหลังคารถยนต์ที่มีผู้ประกอบการนำมาวางรุกล้ำทางเท้าบริเวณใต้สะพานต่างระดับสมุทรสาครตรงตลาดนัดต้นสน ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน จนเมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายนที่ผ่านมา  แขวงทางหลวงสมุทรสาคร พร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกหลายหน่วยงาน ที่ได้สนธิกำลังกันรื้อย้ายโครงหลังคารถยนต์  เพื่อคืนพื้นที่ทางเท้าและภูมิทัศน์บริเวณดังกล่าว ซึ่งได้เคลียร์พื้นที่เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมองจากภาพแล้วถือว่าโล่งตามากเลยทีเดียว ผิดกับแต่ก่อนที่ภูมิทัศน์บริเวณนี้  ดูรกทึบไปหมด  ปฏิบัติการครั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือของทุกฝ่ายที่แก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง ซึ่งโครงหลังคารถยนต์ทั้งหมดได้นำไปไว้ที่หมวดทางหลวงมหาชัย   เป็นการยึดและขนย้ายที่ชอบด้วยกฎหมายโดยใช้อำนาจตาม พรบ.ทางหลวงในการรื้อย้ายสิ่งกีดขวางที่ส่งผลต่อความไม่ปลอดภัยของผู้ใช้ทาง  และศาลได้มีคำสั่งเปรียบเทียบปรับ

Read more

ประชุม กรอ. สค.

นายอำพล  อังคภากรณ์กุล  รองผู้ว่าราชการจังหวัด  รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสาคร  โดยประเด็นสำคัญมีการหารือถึงการสำรวจที่ดินเพื่อก่อสร้างถนนเชื่อมระหว่างถนนเอกชัย-ถนนพระราม 2    เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร   ซึ่งโครงการนี้ได้เริ่มมา 10 ปีแล้ว  ดำเนินการในรูปแบบของการจัดรูปที่ดิน  และได้มีการเข้าไปพูดคุยกับเจ้าของที่ดินที่โครงการจะต้องตัดผ่าน ก็ได้มีการยินยอมทั้งหมด แต่มีเจ้าของที่ดินเพียง 1 รายเท่านั้นที่ไม่ยอม  โครงการดังกล่าวจึงเดินหน้าต่อไปไม่ได้ ทั้งนี้ในที่ประชุมจึงระดมความคิดว่าจะทำอย่างไรต่อไป

Read more

ปิดพื้นที่ก่อสร้างลานวัฒนธรรม

สำหรับการปรับปรุงลานวัฒนธรรมบริเวณศูนย์เรียนรู้ทางวัฒนธรรม  หรือบริเวณสนามเทนนิส สนามแบดมินตันเก่า ข้างศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ในขณะนี้ได้มีการปิดทางเข้าด้านหน้าแล้ว โดยจะไม่ให้รถวิ่งผ่านเข้าออก เพื่อให้เกิดความสะดวกในการทำงานและเพื่อความปลอดภัยสำหรับทุกคน โดยรถยนต์ที่จะวิ่งมาทางนี้จะต้องอ้อมไปทางสถานีตำรวจน้ำแล้วไปออกด้านหลังที่ติดกับสวนสาธารณะ วิ่งตรงไปออกบริเวณข้างศาลจังหวัด จากการปิดพื้นที่จุดนี้ก็ทำให้พื้นที่ที่เคยอนุญาตจอดรถได้ชั่วคราวหายไป ซึ่งหากใครที่ต้องการหาที่จอดรถ ต้องไปใช้ลานศาลากลางกับวัดป้อมวิเชียรโชติการาม ซึ่งในช่วงเช้าของหยุดนี้ ก็ทำให้การจราจรบริเวณนี้ค่อนข้างติดขัด เพราะมีรถวิ่งเข้ามาหาที่จอดตรงนี้กันตลอดเวลา ส่วนมากก็จะเป็นนักท่องเที่ยวต่างพื้นที่ที่แวะมาซื้อของในตลาดมหาชัย ที่ยังไม่ทราบข่าวการปิดพื้นที่ตรงนี้ โดยตรงจุดนี้จะเหลือที่จอดบริเวณหน้ากำแพงป้อมเท่านั้น    ส่วนเรื่องการขุดแนวป้อมเพื่อดูโครงสร้างนั้น ตอนนี้ก็ได้ขุดบริเวณหน้าป้อมไปอีกหนึ่งจุด

Read more

พัฒนาทักษะการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน

การแข่งขัน The third Samutsakhon rally หรือโครงการพัฒนาทักษะการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ได้จัดขึ้นที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร  โดยมีหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน จากโรงพยาบาลรัฐและเอกชนทุกแห่งในจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าหน้าที่จาก อบต.โคกขาม อบต.พันท้ายนรสิงห์ อบต.บางหญ้าแพรก มูลนิธิทั้งหมดในจังหวัด รวมจำนวนทั้งหมด 200 คนเข้าร่วมกิจกรรม โดยการแข่งขันครั้งนี้ได้แบ่งออกเป็น 13

Read more

เทศบาลตำบลหลักห้า สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การอบรมความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและกิจกรรมการรณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยแกนนำเยาวชน ของเทศบาลตำบลหลักห้า ได้จัดขึ้นโรงเรียนบ้านดอนไผ่ โดยความร่วมมือของเทศบาลตำบลหลักห้า วัดปทุมทองรัตนาราม โรงเรียนบ้านดอนไผ่ และชุมชนปทุมทองพัฒนา โดยกิจกรรมนั้น เริ่มต้นด้วยการอบรมให้ความรู้ เรื่อง ชุมชนสะอาด ว่าชาวชุมชนจะสามารถทำให้ที่อยู่อาศัยและชุมชนของตนเองสะอาด น่าอยู่ น่ามองได้อย่างไร ซึ่งเรื่องง่ายๆก็คือ การรู้จักคัดแยกขยะ และทิ้งขยะให้ถูกที่ ทิ้งขยะให้ลงถัง เพราะขยะที่ทิ้งลงพื้นมันก็จะกระจัดกระจาย

Read more

กิจกรรมผู้สูงอายุท่าจีน

ที่เทศบาลตำบลท่าจีน  นายรังสรรค์  เจียระนัย  นายกเทศบาลตำบลท่าจีน  เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมผู้สูงอายุของโรงเรียนดอกลำดวนท่าจีนวิทยาลัย  ในเดือนพฤศจิกายน  ซึ่งในครั้งนี้ได้มีการทำบุญเลี้ยงพระในช่วงเช้า  และมีบริการตรวจสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ  และบริการนวดเพื่อลดอาการปวดเมื่อยให้กับผู้สูงอายุด้วย ส่วนในเดือนนี้นั้น  ได้มีการสอดแทรกกิจกรรมการแปรอักษรเป็นเลขเก้าไทยที่ลานสนามหญ้าของเทศบาลตำบลท่าจีนด้วย  โดยให้เหล่าผู้สูงอายุและน้องๆนักเรียนจากโรงเรียนวัดชีผ้าขาว  และโรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาทมาร่วมในกิจกรรมครั้งนี้กว่า ๑๐๐ คน  พร้อมกับการร่วมกันเปล่งเสียงร้องเพลงพระราชาผู้ทรงธรรม  ที่สื่อถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้  และเป็นการร่วมกันถวายอาลัยและระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  พ่อหลวงผู้เป็นที่รักยิ่งของพสกนิกรชาวไทยทุกคน ไกรสร

Read more

เยาวชนจิตอาสากู้ชีพ

ที่โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย  นายอำพล  อังคภากรณ์กุล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานในการเปิดงานการอบรมการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน   ในโครงการ  “๑๐๐ โรงเรียน ๑๐,๐๐๐ คน เยาวชนจิตอาสา CPR กู้ชีพ”  โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์  และการสนับสนุนหลักจากมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  พร้อมทั้งมี ดร.ประพจน์  แย้มทิม 

Read more

เวทีเรียนรู้การผสมปุ๋ยใช้เองอำเภอเมืองและกระทุ่มแบน

ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู  กลุ่มอารักขาพืช  สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร  ได้จัดเวทีเรียนรู้การใช้ปุ๋ยอินทรีย์และการผสมปุ๋ยเคมีใช้เองเพื่อลดต้นทุนการผลิต   ในโครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิต  และการใช้นวัตกรรมด้านการเกษตร  ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ   โดยมีคณะวิทยากรมาร่วมให้ความรู้แก่พี่น้องเกษตรกรชาวอำเภอเมือง  และอำเภอกระทุ่มแบนกว่าประมาณ ๘๐ คน โดยในอนาคตอันใกล้นี้  เรื่องผลการตรวจ GAP นับว่ามีผลต่อเกษตรกรต่อการจำหน่ายผลผลิต  เกษตรกรจึงจำเป็นต้องมีความรู้เพื่อรองรับการตรวจมาตรฐานการผลิตทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช   ที่ต้องการมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายด้านความปลอดภัย  สิ่งแวดล้อม  สังคม  และคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร

Read more

ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร  จัดการอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน  ในกิจกรรมประเมินศักยภาพและเพิ่มทักษะการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน  ซึ่งได้จัดขึ้นที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร  พร้อมทั้งมีเหล่าผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วม การอบรมในวันนี้จะมีการบรรยายถึงเรื่องการส่งเสริมและพัฒนาระบบบัญชีกลุ่ม  เรื่องการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  เรื่องการพัฒนากลุ่มเพื่อการแข่งขันเชิงธุรกิจ  รวมถึงมีการดำเนินการประเมินศักยภาพกลุ่ม  และจัดทำแผนการพัฒนากลุ่มต่อด้วย มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนก็คือ  ข้อกำหนดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยชุมชน  อยู่บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ซึ่งเป็นที่ยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้อง  ก็คือ  ผู้ผลิต  ผู้บริโภค  และนักวิชาการ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้รับการรับรอง  และแสดงเครื่องหมายการรับรองคุณภาพ 

Read more

เกลือแลกข้าว ช่วยชาวนา

เรื่องของเกลือและข้าวตอนนี้ ต้องบอกว่าตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกัน คือราคาตกต่ำแบบดิ่งลงจนสร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรทั้งสองภาคนี้  และเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร ทั้งชาวนาข้าว และชาวนาเกลือ ให้พอลืมตาอ้าปากขึ้นมาได้บ้าง ทางจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดเพชรบูรณ์จึงได้จับมือกันเชื่อมโยงตลาดและเจรจาการค้าจับคู่ทางธุรกิจ โดยนำเกลือไปแลกข้าว ซึ่งโครงการนี้ก็ได้เปิดตัวไปเมื่อช่วงเช้าของวันที่ 25 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และนายไกรสร กองฉลาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

Read more
Page 3 of 2012345...1020...Last »