เปิดใจน้องต้นรัก…ผู้เขียนฎีกาถวายในหลวง ร.9

พระมหากรุณาธิคุณจากองค์ในหลวงรัชกาลที่ 9 มากมายจนหาที่สุดมิได้ พระองค์ไม่เคยทิ้งลูกๆของท่านให้ลำบาก ดังจะเห็นได้จากการที่มีหลายคนที่เขียนฏีกาถวายพระองค์ท่าน และพระองค์ท่านก็ทรงให้ความช่วยเหลือ อย่างเช่น เด็กสาวชาวสมุทรสาคร รายนี้ ที่ชื่อว่า นางสาวลักขณา เชิดชิด หรือน้องต้นรัก ปัจจุบัน อายุ 19 ปี ซึ่งตอนนี้ครอบครัวของเธอมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพราะพระมหากรุณาธิคุณขององค์ในหลวงรัชกาลที่ 9

Read more

พิธีวิวาห์ คู่รักกะเทย-ทอม

และนี่คือบรรยากาศพิธีฉลองมงคลสมรสระหว่างคู่รักสามีภรรยากะเทยกับทอม  ซึ่งจัดขึ้นเมื่อช่วงเย็นของวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลท่าจีน ตรงข้ามวัดน้อยนางหงส์   สามีที่เป็นทอมมีชื่อว่า นางสาวเกษณีย์    คูณรักษ์ หรือมุ้งมิ้ง อายุ 25 ปี  ส่วนภรรยาที่เป็นสาวประเภทสอง  ชื่อนายอิสริยา  นิ่มแย้ม หรือกิ่งไผ่   อายุ 34 ปี   ทั้งคู่ได้จดทะเบียนสมรสกันมาได้

Read more

กิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 21 พฤศจิกายน โรงพยาบาลสมุทรสาคร ได้จัดงานสัปดาห์สิ่งแวดล้อม มีนายแพทย์บุญรักษ์  พึ่งเจษฎา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร เป็นประธานในการเปิดงาน โดยมีคณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลร่วมกิจกรรม เริ่มต้นได้มีการร่วมแพลงต้นไม้ของพ่อ เพลงสรรเสริญพระบารมี หลังจากนั้น ได้มีการแจกต้นไม้ให้กับ รพ.สต. เพื่อให้นำไปปลูกใน รพ.สต.ต่างๆ เสร็จแล้วจึงได้ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณสวนหย่อมด้านหน้าโรงพยาบาล

Read more

สอบธรรมศึกษา

ด้วยสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง   ได้กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง พร้อมกันทั่วประเทศ โดยการสอบธรรมศึกษาของนักเรียนนั้น จะเริ่มตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป ซึ่งจะใช้วัดและโรงเรียนต่างๆจัดเป็นสนามสอบ อย่างเช่น ที่ศาลาอเนกประสงค์วัดนาโคก ซึ่งในวันนี้ก็มีนักเรียนจำระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงปีที่ 6  จาก 5 โรงเรียน ได้แก่

Read more

พิธีส่งนักกีฬา-กรีฑา แข่งขันกีฬา อปท.รอบคัดเลือก

นายชุมพล  จันทร์จรัสวัฒนา รองนายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร   เป็นประธานในพิธีส่งนักกีฬา-กรีฑา  เพื่อไปแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคกลาง  ครั้งที่ 34   หรือ “เมืองกาญจน์เกมส์” พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสถานศึกษา  คณะผู้ฝึกสอน  และนักกีฬาเข้าร่วม ทั้งนี้นักกีฬาและผู้ฝึกสอน ได้เดินทางไปแข่งขันกีฬา  ระหว่างวันที่ 20 –

Read more

โครงการมหกรรมเสริมสร้างสุขภาพตำบลเกษตรพัฒนา

ร้อยตำรวจโท ภพชนก ชลานุเคราะห์ นายอำเภอบ้านแพ้ว เป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมเสริมสร้างสุขภาพตำบลเกษตรพัฒนา ที่จัดขึ้นที่ศาลาการเปรียญวัดคลองตัน ตำบลเกษตรพัฒนา โดยมีนายบุญเชิญ ขำสาคร นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา  และประชาชนตำบลเกษตรพัฒนาเข้าร่วมโครงการฯ สำหรับโครงการมหกรรมเสริมสร้างสุขภาพตำบลเกษตรพัฒนา เป็นการตรวจสุขภาพ และเป็นเครื่องมือสำคัญในการเฝ้าระวังดูแลตนเองและการสร้างสุขภาพของประชาชน ซึ่งเป็นการตรวจคัดกรองและประเมินสภาวะสุขภาพเบื้องต้นเพื่อค้นหาและจัดแบ่งกลุ่มประชาชนออกเป็นกลุ่มปกติ , กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มป่วย  โดยเฉพาะกลุ่มป่วยเรื้อรังที่สำคัญ

Read more

รับฟังความเดือดร้อนชาวประมง

นายมงคล สุขเจริญคณา นายกสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยสมาชิกชาวประมง 22 จังหวัดติดชายทะเล กว่า 1,250 คน เข้าร่วมประชุมที่ตลาดทะเลไทย  เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อน สำหรับประเด็นข้อเสนอเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของชาวประมงที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขที่จะนำเสนอขอให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหา ประกอบไปด้วย 7 ประเด็นปัญหา ได้แก่ 1. เรือประมงที่ตกสำรวจที่ไม่สามารถออกทำการประมงได้  2. เรือที่ไม่มีใบอนุญาตทำการประมง 

Read more

3 พระภาคใต้ เดินเท้าสักการะพระบรมศพ

เมื่อเวลาประมาณ 10.30 น. ของวันที่ 19 พฤศจิกายน ได้มีพระสงฆ์ชาวใต้ 3 รูป ได้เดินเท้าผ่านเมืองมหาชัย มุ่งหน้าสักการะพระบรมศพ ซึ่งได้แก่ พระธีระพงศ์ ธีรจิตฺโต  ,พระอรรถวิทย์ อคคปัญโญ และ พระกิตติ สุภกิจฺโจ  

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิต

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย ได้จัดขึ้นที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร โดยความร่วมมือของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและศูนย์สุขภาพจิตที่ 5     มีนางสาวรัชวัลย์  บุญโฉม   ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 5  เป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทั้งนี้ทางกรมสุขภาพจิต  มีนโยบายการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตที่มุ่งเน้นการดำเนินการแบบบูรณาการด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการดูแลสุขภาพจิตของประชาชนในทุกกลุ่มวัย    มีการดำเนินนโยบายการพัฒนาระบบส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัย   ทั้งกลุ่มสตรี เด็กปฐมวัย วัยเรียน วัยรุ่น วัยทำงาน วัยสูงอายุ และคนพิการ  ตลอดจนเครือข่ายระบบสุขภาพอำเภอ

Read more

เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ชี้ความพยายามของสมุทรสาครช่วยยกระดับ Tier

นายกลิน ที. เดวีส์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย พร้อมภริยาและคณะ  ได้เดินทางมาที่ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อพบปะหารือและรับฟังข้อมูลของจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายอำพล  อังคภากรณ์กุล  รองผู้ว่าราชการจังหวัด     รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ให้การต้อนรับ โดยทางด้าน   นายกลิน ที. เดวีส์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ได้กล่าวว่า การมาเยือนจังหวัดสมุทรสาครในครั้งนี้ ก็เพื่อมาเรียนรู้เกี่ยวกับสมุทรสาคร

Read more

ผลการตรวจเพื่อจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว

สำหรับจำนวนแรงงานต่างด้าวจังหวัดสมุทรสาคร  จากการสำรวจชุมชนของแรงงานต่างด้าวในจังหวัดพบว่า  ส่วนใหญ่เป็นชาวพม่าเชื้อสายมอญ  อาศัยอยู่ทั้ง 3 อำเภอ  และอาศัยอยู่ในอำเภอเมืองมากที่สุด  โดยมีจำนวนชุมชนที่มีแรงงานต่างด้าวอาศัยอยู่รวม 73 ชุมชน  และมีจำนวนคนต่างด้าวทั้งหมด 360,000 คน  แบ่งเป็นอำเภอเมืองสมุทรสาคร 42 ชุมชน  มีจำนวนแรงงานต่างด้าว  278,000 คน  ,

Read more

เวทีรับฟังความคิดเห็นโรงคัดแยกขยะและโรงไฟฟ้าสมุทรสาคร

เวทีรับฟังความคิดเห็นโรงคัดแยกขยะและโรงไฟฟ้าสมุทรสาคร ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนเมืองสมุทรสาคร ตำบลบางโทรัด โดยมีเจ้าหน้าที่ตัวแทนจาก บริษัท สมุทรสาคร เนเชอรัล คลีนเอนเนอร์จี จำกัด บริษัท สมุทรสาคร คลีน เอนเนอร์จี จำกัด  ตัวแทนจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด  และเจ้าหน้าที่ทหารจากมณฑลทหารบกที่ 16 ขึ้นเวทีในการรับฟังความคิดเห็น

Read more
Page 7 of 20« First...56789...20...Last »