ฟ้าผ่าดับ

ร.ต.ท.นวพล พัฒนพิบูลย์ ร้อยเวรสอบสวน สภ.กระทุ่มแบน ได้รับแจ้งเหตุมีผู้ถูกฟ้าผ่าเสียชีวิตภายในร่องสวนผัก หมู่ที่ 4 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร จึงไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร พบศพนายทูน ลิน สัญชาติเมียนมา อายุ 34 ปี สภาพนอนหงายแน่นิ่ง คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ 2

Read more

ซ้อมดับเพลิง

ที่บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ได้มีการจัดให้มีการดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี2559 โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานในพิธีการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ โดยสถานการณ์สมมุติในปีนี้ได้กำหนดให้เหตุเกิดที่บริเวณท่าเทียบเรือ เป็นการระงับเหตุฉุกเฉิน ทางน้ำ ซึ่งครอบคลุมทั้งสถานการณ์เพลิงไหม้ การจัดการเมื่อมีน้ำมันรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อมและการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุโดยเรือกู้ชีพที่ได้ดำเนินการเพิ่มเติมในปีนี้เป็นปีแรกในการฝึกซ้อมในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

Read more

ประชุมตรวจสภาพการจ้างในกิจการประมงทะเล

นายอำพล  อังคภากรณ์กุล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานบูรณาการความร่วมมือในการตรวจสภาพการจ้าง  สภาพการทำงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเลและกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ในครั้งนี้ทางประธานในที่ประชุมได้ฝากให้ทุกคนที่ทำงานในคณะว่า หลังจากการปฏิบัติงานเสร็จแล้ว  ขอให้เก็บผลเปรียบเทียบเป็นอัตราตัวเลขหรือผลโพลต์ด้วย  เพื่อเวลาที่มีการประชุมแบบบูรณาการนั้นจะได้ใช้ในการประกอบเป็นข้อมูลในการดำเนินงานต่อไปได้ นอกจากนี้ยังได้มีการรายงานแผนการตรวจบูรณาการคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเล  และการตรวจบูรณาการคุ้มครองแรงงาน  แรงงานเด็ก  แรงงานบังคับในกิจการ  กลุ่มเสี่ยง  (ประมงทะเลและกิจการเกี่ยวเนื่อง  หรือในเรือประมง  กิจการผลิตสินค้ากุ้ง  เครื่องนุ่งห่ม  อ้อยและปลา 

Read more

เวทีเรียนรู้การผสมปุ๋ยใช้เอง

ที่สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว  สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร  ส่วนงานกลุ่มอารักขาพืช  ได้จัดเวทีเรียนรู้การใช้ปุ๋ยอินทรีย์และการผสมปุ๋ยเคมีใช้เองเพื่อลดต้นทุนการผลิต   ในโครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิต  และการใช้นวัตกรรมด้านการเกษตร  ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ    โดยมีนายวิโรจน์  ชะริทอง  หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช  และคณะวิทยากรมาร่วมให้ความรู้แก่พี่น้องเกษตรกรชาวตำบลบ้านแพ้ว การอบรมในครั้งนี้จะให้ความรู้แก่เหล่าเกษตรกรในเรื่องของมาตรฐานการผลิตทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช  ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ย  ข้อดีและข้อจำกัดของปุ๋ยอินทรีย์  การผสมปุ๋ยใช้เอง  ขั้นตอนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปริมาณมากแบบไม่พลิกกลับกอง  ศัตรูพืช  วิธีการควบคุมศัตรูพืช  การใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช  และการบริหารจัดการศัตรูพืชในพื้นที่

Read more

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขับเคลื่อน ศพก.

สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อน ศพก. ครั้งที่ 1  ในโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  ที่ตำบลหนองนกไข่  อำเภอกระทุ่มแบน  จังหวัดสมุทรสาคร  โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม สำหรับการจัดเวทีในครั้งนี้  ก็เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเจ้าหน้าที่และการจัดการความรู้ตามประเด็นหลักๆ คือ  แนวทางการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  การส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่  และการดำเนินงานตามเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งทางเกษตรที่เป็นแกนหลักจะได้นำเสนอถึงการลงมือทำจริง  ว่ามีเทคนิคและเจอกับปัญหาแบบใดมาบ้าง  เพื่อบูรณาการร่วมกับวิธีการของทางเจ้าหน้าที่  ให้ได้แนวทางในการดำเนินงานต่อไปอย่างดีที่สุด 

Read more

ลุงพลายงาม ผู้เคยได้รับถุงยังชีพพระราชทานจากองค์ในหลวง ร.9

ลุงพลายงาม ตะณูสูตร  ชายที่ต้องการเป็นคนพิการเพราะโรคเส้นเลือดตีบ ทำให้มือขวา เท้าขวา ใช้การไม่ได้ตามปกติ เดินก็ไม่คล่องเหมือนแต่ก่อน ลุงพลายงามบอกว่า แม้ว่าตนเองจะเป็นเพียงพสกนิกรตัวเล็กๆคนหนึ่ง แต่พระองค์ก็ยังทรงมองเห็น เมื่อครั้งหนึ่งเมื่อปี 2556 ตนเองเคยได้รับถุงพระราชทานจากองค์ในหลวงรัชกาลที่ 9  ตอนนั้นทางอสม.ในชุมชนเป็นผู้ยื่นรายชื่อเสนอไปให้ แต่ก็ไม่คิดว่าจะได้ ซึ่งวันที่ทางสำนักราชเลขาธิการนำถุงพระราชทานมามอบให้ ตนเองรู้สึกดีใจ ปลื้มปีติใจยังบอกไม่ถูก ถุงพระราชทานใบนั้นนับเป็นของที่มีคุณค่าต่อจิตใจอย่างมาก 

Read more

ศาลเจ้าพ่อแป๊ะกงแจกทาน

ในวันที่ 24 พฤศจิกายน ซึ่งเป็นงานวันสุดท้ายของงานประจำปีศาลเจ้าพ่อแป๊ะกง ได้มีประชาชนมากราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลกันเป็นจำนวนมาก โดยที่ศาลเจ้าพ่อแป๊ะกงโรงล่าง  มีกิจกรรมมากมายจัดขึ้นในวันนี้  เช่นในช่วงกลางวันก็จะมีการเลี้ยงอาหารฟรี ส่วนช่วงบ่ายก็จะมีการแจกแทนให้กับผู้ยากไร้ ผู้พิการ ซึ่งก่อนที่จะเริ่มการแจกทานนั้น ก็จะมีพิธีการทรงเจ้า ซึ่งม้าทรงแต่ละคนก็จะเข้าไปเปลี่ยนเครื่องทรงภายในศาล หลังจากนั้น เมื่อเวลาประมาณ บ่าย 3 โมงตรง บรรดาลูกศิษย์ คณะกรรมการของศาลก็เตรียมการแจกทาน

Read more

เสริมศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอย

กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านการจัดการขยะมูลฝอย โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดขึ้นที่ภัตตาคารนิวรสทิพย์  มีนายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในการเปิดกิกจรรม และมีนายเชิดชัย จริยะปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาครเป็นผู้ชี้แจงถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยในปี 2559 ทางสำนักงานผู้จัดกิจกรรมได้รับสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดสมุทรสาครในการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ในด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจะเน้นการลดและคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง โดยใช้หลักการสามอาร์ คือ รีดิวส์ รียูส และรีไซเคิล 

Read more

ร้อยดวงใจ ปลูกต้นไม้

ที่บริเวณสนามหญ้า สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ต.บางกระเจ้า      อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นางสาวคัทลียา ศิลารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมร้อยดวงใจ นิคมอุตสาหกรรมไทย ปลูกต้นไม้ ตามรอยพ่อ โดยมีผู้แทนจากสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร ผู้แทนสถานประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสถานศึกษา ในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมประมาณ 500คน การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

Read more

รื้อย้ายโครงหลังคารถยนต์ต่อเนื่อง

หลังจากที่เมื่อวันพุธที่ 23 พฤศจิกายนที่ผ่านมา  แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ได้สนธิ กำลังกับทหาร ตำรวจ และอีกหลายหน่วยงาน นำเครื่องจักรเริ่มปฏิบัติการลงพื้นที่เพื่อทำการรื้อย้าย โครงหลังคารถยนต์ที่วางรุกล้ำทางเท้าบริเวณใต้สะพานต่างระดับสมุทรสาครตรงตลาดนัดต้นสนเป็นวันแรก  สามารถย้ายโครงหลังคาไปได้ประมาณ 60 โครง  และในวันพฤหัสนี้เจ้าหน้าที่จากแขวงทางหลวง และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ก็ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกันอย่างต่อเนื่อง  โดยนำรถบรรทุกมายกและทยอยขนย้ายโครงหลังคารถยนต์ไปเก็บไว้ที่หมวดทางหลวงมหาชัย  ซึ่งการขนย้ายนั้นจากการสังเกตของทีมข่าวจะเห็นได้ว่า บางครั้งโครงหลังคามีขนาดใหญ่ สามารถบรรทุกขึ้นรถมาได้เพียงแค่โครงเดียวจึงทำให้เสียเวลาไปบ้าง 

Read more

จังหวัดเตรียมงานวันเด็ก ปี 60

วันเด็กแห่งชาติ ก็ใกล้จะเวียนมาถึงกันอีกแล้ว  โดยวันเด็ก ปี 2560นี้    ทางจังหวัดสมุทรสาคร และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  ก็เร่งเตรียมงานกันอย่างเต็มที่  โดยได้มีการประชุมเพื่อเตรียมงาน ซึ่งมีนายเทพประสิทธิ์  วงษ์ท่าเรือ  รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดได้กำชับให้ทุกฝ่ายเร่งเตรียมงานเพื่อให้งานวันเด็กออกมาอย่างสมบูรณ์แบบที่สุด ส่วนการแสดงบนเวทีนั้น ให้จัดอย่างเหมาะสมกับช่วงถวายความอาลัยในหลวงรัชกาลที่ 9  อีกทั้งที่จอดรถให้ไปจอดที่ลานจอดรถด้านหลังศาลากลางจังหวัดสมุทรสาครหลังใหม่  และบูธจัดงานจะแบ่งเป็นโซนอาหารและโซนกิจกรรมอย่างชัดเจนไปปะปนกัน 

Read more

อบต.ท่าทรายจัดการกองขยะที่ลักลอบทิ้ง

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ทาง อบต.ท่าทราย ได้จัดเจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่บริเวณตึกร้างในซอยตลาดวิลล่า เพื่อจัดการกับกองขยะที่มีผู้ลักลอบนำมาทิ้งจนเป็นกองพะเนิน ส่งกลิ่นเน่าเหม็นคละคลุ้ง ขยะที่นำมาทิ้งส่วนใหญ่ถูกบรรจุมาเป็นถุงขนาดใหญ่ สันนิษฐานว่าจะมาจากเศษขยะจากร้านค้าจากตลาดต่างๆ น่าจะเป็นการลักลอบทิ้งในช่วงกลางคืน โดยมีผู้พบเห็นว่าจะมีรถวิ่งเอาขยะมาทิ้งเป็นประจำ โดยจุดนี้เป็นพื้นที่ของเอกชนรายหนึ่งและเป็นที่ดินมีโฉนด และที่ผ่านมาทาง อบต.ท่าทรายก็เคยเข้ามาเก็บหลายครั้ง แต่พอข้ามคืนก็มีขยะเกิดขึ้นใหม่อีก หากจะปิดพื้นที่ก็ทำไม่ได้ เพราะเป็นที่ดินเอกชน และเป็นซอยที่มีรถวิ่งเข้าออกเป็นประจำ ตอนนี้จึงต้องจัดการปัญหาโดยการจัดเก็บแล้วนำไปทิ้งที่บ่อขยะที่ทาง อบต.ใช้เป็นที่ทิ้งอยู่ 

Read more
Page 4 of 20« First...23456...1020...Last »