stop walk and talk

AD WEB CCTV

 

vk Stop Walk and Talk 1

อีกหนึ่งโครงการดีดีที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจังหวัดสมุทรสาคร  ได้สานต่อจากตำรวจภูธรภาค 6  กับโครงการ Stop Walk and Talk ก็คือ  โครงการที่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้หยุดและพูดคุยกับประชาชน  จากการสอบถาม พ.ต.อ.สุระพรรณ  นาทวรทัต  ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสาคร  ได้เล่าให้ฟังว่า  ทางตำรวจภูธรภาค 6 ต้องการปฏิรูปภาพลักษณ์ที่ไม่ดีที่ประชาชนมีต่อตำรวจ  ซึ่งมีสาเหตุเกิดจากความไม่ใกล้ชิดกับประชาชน  โดยโครงการนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายจะร่วมกันปฏิบัติ  ไม่ว่าจะไปออกตรวจ  หรือไปประจำจุดอำนวยความสะดวกด้านการจราจร  ในขณะที่ออกปฏิบัติหน้าที่  ก็จะต้องทักทายประชาชนย่านนั้น  และพูดคุยซักถามถึงสถานการณ์บริเวณนี้เป็นอย่างไรบ้าง  มีเรื่องอะไรให้ช่วยหรือไม่  สอบถามสารทุกข์สุขดิบ  เป็นการบริการด้วยใจ  เพื่อที่ประชาชนจะได้เข้าถึงตำรวจมากขึ้น  มีอะไรก็สามารถบอกได้

vk Stop Walk and Talk 2

vk Stop Walk and Talk 3

โดยมีคำจำกัดความว่า  ตำรวจเป็นมิตรกับประชาชน ใกล้ชิด อบอุ่น และปลอดภัย  หลังจากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจโทรกลับไปสอบถามผู้ที่ได้รับบริการจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ  เพื่อวัดผลและปรับปรุงการปฏิบัติ  ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจและเข้าใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจมากขึ้น

 

 

                                                                                ไกรสร / ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว