หารือการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดแห่งใหม่

ที่ห้องประชุมสาครบุรี สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  นายบรรจง  สุทธิคม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร   เป็นประธานการ  ประชุมคณะกรรมการอำนวยการก่อสร้างสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี  โดยโครงการนี้ก็เพื่อให้มีสนามกีฬาและสถานที่สำหรับออกกำลังกายเล่นกีฬา กิจกรรมนันทนาการของ  ประชาชนทุกกลุ่ม  โดยกรมธนารักษ์ได้อนุญาตให้ใช้ที่ดินราชพัสดุจำนวน 64 ไร่ ซึ่งมีพื้นที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร สำหรับโครงการก่อสร้างสนามกีฬาแห่งใหม่นี้ ได้มีการออกแบบโครงสร้าง

Read more

โครงการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์

ที่เรือนไทยนุตาลัย บริเวณข้างวัดป้อมวิเชียรโชติการาม นายสุภาพ แซ่เฮ้ง นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และชุมชนวัดป้อม เข้าร่วมกิจกรรม โดยภายในกิจกรรมโครงการอบรมการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์  หรือการปลูกผักแบบไม่ใช้ดิน  ได้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจปลูกผักแต่ไม่มีเนื้อที่เพียงพอ  ได้มีความรู้เพื่อนำไปปลูกได้จริงที่บ้าน เพื่อจำหน่ายและเพื่อบริโภคผักที่ไม่มีสารปนเปื้อนซึ่งเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย    โดยมีการให้ความรู้ และสาธิตเกี่ยวกับขั้นตอนการปลูกผักไร้ดิน ตั้งแต่เริ่มต้นจนเก็บผลผลิตไปขาย  พร้อมทั้งชิมผักสดๆปลอดสารพิษ

Read more

งานไม่เสร็จหวั่นเกิดอุบัติเหตุ

ที่ถนนทางเข้าไปวัดบางหญ้าแพรก  ตำบลบางหญ้าแพรก  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร  ตั้งแต่ช่วงบริเวณชุมชนเข้ารีดไปจนถึงสะพานก่อนถึงวัดบางหญ้าแพรก  บนพื้นถนนได้มีการเจาะถนนไว้ จากการสอบถามจากชาวบ้านในชุมชนละแวกนั้นได้เล่าให้ฟังว่า  ทางการประปาส่วนภูมิภาคได้มาทำการเปลี่ยนท่อประปาใหม่  ซึ่งได้เจาะถนนและเปลี่ยนท่อแล้ว  แต่ช่วงหลายวันมานี้ก็ยังไม่เห็นมีคนงานหรือช่างลงมาดำเนินการจัดการพื้นถนนให้กลับสู่สภาพเดิม  ยังคงเป็นร่องที่เจาะถนนไว้  แม้ร่องจะไม่ลึกมาก แต่ก็มีหินเม็ดใหญ่อยู่เป็นจำนวนมาก   หลายครั้งในช่วงกลางคืนชาวบ้านบอกว่าก็เกิดอุบัติเหตุ  รถจักรยานยนต์เสียหลักล้ม สลบกันไปหลายราย  อีกทั้งในช่วงเวลาที่รถสวนกันมากๆ ยิ่งในช่วงเช้าและเย็นที่มีการสัญจรมาก  หากคนขับรถจักรยานยนต์ไม่ระวังให้ดีก็อาจจะเสียหลักได้   และก็ไม่ได้มีการติดตั้งป้ายบอก 

Read more

ประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าจีน

ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าจีน  นายสุทธิเดช  น้อยเพิ่มพูล  ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าจีน  เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าจีน  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559  พร้อมด้วยนายรังสรรค์  เจียระนัย  นายกเทศบาลตำบลท่าจีน  และคณะทำงาน  รวมถึงสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าจีนเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยมีเรื่องที่จะต้องพิจารณาคือ  การขอความเห็นชอบกรณีหน่วยงานอื่นขอใช้อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าจีน  หมู่ที่

Read more

หนังสือพระเล่มแรกของกำนันชูชาติ มากสัมพันธ์ เซียนพระแถวหน้าของเมืองไทย

ประเทศไทย มีโบราณสถานและโบราณวัตถุมากมายที่หลงเหลือให้เห็นมาถึงปัจจุบัน รวมไปถึงพระเครื่อง ซึ่งก็นับเป็นโบราณวัตถุอีกอย่างหนึ่งที่มีคุณค่า และสามารถใช้เป็นแหล่งศึกษาถึงศิลปะ วัฒนธรรม และศาสนาในแต่ละยุค หากจะพูดถึงเรื่องพระ หรือพระเครื่องแล้ว ต้องบอกว่า เป็นอีกหนึ่งวงการที่มีผู้ชื่นชอบ มีผู้นิยมไม่ใช่น้อย หลายคนมุ่งมั่นที่จะศึกษาให้เห็นถึงแก่นแท้ จนได้รับการยกย่องว่าเป็นเซียนพระ อย่างเช่น บุคคลท่านนี้  กำนันชูชาติ มากสัมพันธ์ สุดยอดเซียนพระแถวหน้าของวงการพระเครื่องเมืองไทย ที่คร่ำหวอดอยู่ในวงการนี้มาเกือบทั้งชีวิต

Read more

ประชุมศิษย์เก่า สค.

ที่ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย นายเกรียงศักดิ์ แสงสว่าง นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า ครั้งที่1/2559 โดยมีดร.ประพจน์ แย้มทิม ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะกรรมการและที่ปรึกษาสมาคมเข้าร่วม สำหรับการประชุมในครั้งนี้ได้มีการแจ้งเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า  พร้อมทั้งสรุปยอดเงินของสมาคมศิษย์เก่าฯ ซึ่งปัจจุบันมียอดเงินคงเหลือ131,874บาท รวมทั้งได้มีการหารือแนวทางการดำเนินกิจกรรมของสมาคมฯ โดยทางสมาคมจะดำเนินกิจกรรมร่วมกับทางโรงเรียน อาทิ การเข้าร่วมการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับรุ่นน้อง รวมทั้งจะเข้าร่วมออกบู๊ธในงานวิชาการของทางโรงเรียนในวันที่ 26 ธันวาคม

Read more

สร้างจิตสำนึก

ที่ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นางสาวพาขวัญ เมืองสาคร รองปลัดเทศบาลนครสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์รุ่นที่ 1 โดยมี พ.ต.ท.สมพร ทิพย์อาภากุล หัวหน้าหน่วยตำรวจสันติบาล จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมคณะครูนักเรียน จากโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัยเข้าร่วม โดยทางด้านพ.ต.ท.สมพร ทิพย์อาภากุล  กล่าวว่าการจัดโครงการดังกล่าวเพื่อเผยแพร่ประวัติความเป็นมาและพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดจนพระราชกรณียกิจการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการพระราชดำริต่างๆ โดยมีกิจกรรมสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

Read more

ตรวจแรงงานต่างด้าว

ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการกระทำประมงผิดกฏหมาย  (ศปมผ.) โดย ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลเขต ๑ (ศรชล.เขต ๑) ซึ่งมีพลเรือโทสุรศักดิ์ เมธยาภา ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ และผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ได้สั่งการให้ น.อ.ประสาทพร สาทรสวัสดิ์ รองหัวหน้าฝ่ายอำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลเขต ๑ และรองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑

Read more

สยามด้ายทองรับปักเสื้อฟรี

อีกหนึ่งกลุ่มคนที่ทำดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์ในหลวงรัชกาลที่ 9 คือกลุ่มธุรกิจ สยามด้ายทอง ของคุณยศพันธ์ การุญเมธีวัฒนกุล  คุณทิพย์ตวัณ กลิ่นฉุย   และคุณสรีพิพัธ  การุญเมธีวัฒนกุล  พวกเขาได้ตั้งใจทำดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์ในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วยการรับปักเสื้อฟรีให้กับผู้ที่สนใจ โดยจะปักเป็นรูปเลข 9 ไทยที่มีให้เลือกด้วยกัน 2 แบบ ซึ่งการปักเสื้อนี้ก็เป็นธุรกิจหนึ่งที่พวกเขาทำกันอยู่ แต่เดิม

Read more

สสจ.ทำดีเพื่อพ่อ

  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครได้จัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยนายแพทย์วีรพล นิธิพงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ได้ปลูกต้นดอกแก้ว ที่บริเวณสวนหย่อมหน้าสำนักงานสาธารณสุข เพื่อเป็นสัญลักษณ์ต้นไม้ของพ่อ และหลังจากนั้น ก็ได้นำเจ้าหน้าที่ยืนสงบนิ่งเพื่อไว้อาลัย เสร็จแล้วจึงให้เจ้าหน้าที่ได้เขียนปฏิญาณตนการทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล หลังจากนั้นจึงได้แสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่ทั้งสองคนที่ได้เลื่อนตำแหน่ง คือนายจักษวัฎ จุลสวัสดิ์  และนายรักษ์พล ถาวรธิรา เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน ได้เลื่อนขึ้นเป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส ต่อด้วยการมอบประกาศนียบัตรให้กับตำบลที่ได้รับรางวัลตำบลจัดการสุขภาพดี ทั้ง

Read more

ประชุมคณะกรมการจังหวัด

นายอำพล  อังคภากรณ์กุล  รองผู้ว่าราชการจังหวัด  รักษาราชการแทน   ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจังหวัดสมุทรสาคร  พร้อมด้วย  นายเทพประสิทธิ์  วงษ์ท่าเรือ  รองผู้ว่าราชการจังหวัด โดยในที่ประชุมรองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้กล่าวขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันรื้อย้ายโครงหลังคารถยนต์บริเวณใต้สะพานต่างระดับตรงตลาดนัดต้นสน เพื่อเป็นการคืนพื้นที่ทางเท้าและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีในการให้ประชาชนเห็นเป็นตัวอย่างว่าหน่วยงานราชการนั้นสนใจปัญหาของบ้านเมืองและไม่ได้นิ่งนอนใจ แต่ปัญหาบางเรื่องอาจล่าช้าเพราะติดขัดปัญหาบางอย่างทำให้ไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้ อย่างเช่นกรณีนี้ หน่วยงานราชการได้พยายามติดต่อเจรจากับเจ้าของผู้ประกอบการหลายครั้งหลายคราแล้ว

Read more

ประชุมใหญ่สามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

ที่โรงแรมเซ็นทรัลเพลส  นายสถิตย์ชัย  วรานนท์วนิช  ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด  เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญ  ประจำปี ๒๕๕๙  พร้อมทั้งมีเหล่าคณะกรรมการ  และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเข้าร่วม สำหรับการประชุมในครั้งนี้  เป็นการสรุปผลหลังสิ้นปีบัญชี  เมื่อวันที่ 31 ตุลาคมที่ผ่านมา  โดยได้มีการรายงานถึงฐานะทางการเงิน  ซึ่งในปี 2559 นี้ พบว่า

Read more
Page 2 of 2012345...1020...Last »