ขอเปลี่ยนชื่อวัดบางตะคอย

WEB-02

tp-วัดบางตะคอย1

วัดบางตะคอย เป็นวัดหนึ่งของจังหวัดสมุทรสาคร ที่มีประวัติความเป็นมาที่ค่อนข้างยาวนาน  และเป็นวัดที่อยู่ติดถนนพระรามสองฝั่งขาเข้ากรุงเทพ ที่ใครผ่านก็ต้องเห็นชัด ซึ่งตอนนี้ทางพระครูศรีปริยัติสาคร เจ้าอาวาสวัดบางตะคอย กำลังจะมีการขอเปลี่ยนชื่อวัด จากชื่อวัดบางตะคอย เป็นชื่อวัดพรหมคุณาราม ซึ่งเป็นชื่อเดิมที่เคยใช้กันตั้งแต่บูรณะเป็นวัดครั้งแรก ซึ่งเหตุผลที่ทางเจ้าอาวาสเห็นควรว่าควรเปลี่ยนชื่อนั้น เพราะเห็นว่า ชื่อเดิมที่ใช้มาก่อนนั้น มีคำที่ไพเราะ มีความหมายที่ดี  ส่วนคำว่าวัดบางตะคอย บางทีคำว่าคอย ก็อาจจะเหมือนรอคอย แต่เรื่องนี้ จะต้องมีการสอบถามความคิดเห็นจากชาวชุมชนให้เรียบร้อย และทำหนังสือเป็นขั้นตอนไปจนถึงต้นสังกัดจึงจะสามารถเปลี่ยนได้

พระครูศรีปริยัติสาคร เจ้าอาวาสวัดบางตะคอย เล่าว่าแรกเริ่มวัดบางตะคอยเป็นวัดร้าง ที่พบอยู่กลางป่า พบซากอิฐโบราณซึ่งเป็นอิฐดินเผา หลักฐานที่บ่งบอกว่าน่าจะคือวัด คือการพบพระพุทธรูปยืนสภาพชำรุดอยู่ด้วย และยังพบฐานเจดีย์เก่า พบเสาตอม่อตั้งเรียงเสมอดินในสภาพเหมือนศาลาอยู่ใกล้กับพระพุทธรูปยืน และชาวบ้านที่เข้าไปตัดไม้ยังพบพระพุทธรูปดินเผาอีกจำนวนมาก และพบซุ้มคล้ายประตูเก่าเขียนว่า พรมคุณาราม หลังจากพบชาวบ้านจึงปรึกษากับพระครูโอภาสธรรมสาคร ซึ่งเป็นเจ้าคณะอำเภอเมื่อช่วงปี 2510 ได้ช่วยกันบูรณะขึ้นมา

tp-วัดบางตะคอย3

แต่ตอนนั้นยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นวัด ก็เลยใช้ชื่อว่าวัดพรมคุณาราม จากชื่อที่เห็นจากซุ้มเก่า และเมื่อปี 2527 จึงได้ขอขึ้นทะเบียนเป็นวัด โดยใช้ชื่อว่าวัดบางตะคอย ซึ่งเป็นชื่อคลองที่อยู่แถววัด มาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งตอนนี้ทางพระครูศรีปริยัติสาคร เจ้าอาวาสวัดบางตะคอย ก็ได้มีการบูรณะปรับปรุงวัดอีกหลายอย่าง ทั้งการสร้างพระพรหมองค์ใหญ่หน้าวัด จึงต้องการเปลี่ยนชื่อวัดไปเป็นวัดพรมคุณาราม อย่างเดิมด้วย

tp-วัดบางตะคอย4

  เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว