สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5

WEB-02

s - ฝุ่น-01

จากสภาพอากาศที่หนาวเย็นในระยะนี้ ก็ส่งผลทำให้เกิดสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ต้องกลับมาเฝ้าระวังกันอีกครั้ง โดยเมื่อเวลาประมาณ 07.00 . ของเช้าวันที่ 6 ธันวาคม 2562  สภาพอากาศหนาวเย็นที่จังหวัดสมุทรสาครวัดได้ 19 องศาเซลเซียส และจากการตรวจวัดคุณภาพอากาศด้วยแอพพลิเคชั่น AIR 4 THAI ของกรมควบคุมมลพิษ ก็พบว่าค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ถนนพระราม 2 .มหาชัย .เมือง .สมุทรสาคร และ ถนนเพชรเกษม .อ้อมน้อย .กระทุ่มแบน .สมุทรสาคร มีสถานะเป็นสีส้ม คือ มีผลกระทบต่อร่างกาย แม้จะมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นเป็นหมอกควันก็ตาม โดยถนนพระราม 2 .มหาชัย .เมืองสมุทรสาคร วัดได้ที่ 54 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนถนนเพชรเกษมวัดได้ที่ 51 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

s - ฝุ่น-02

ทั้งนี้ก็ขอให้ผู้ที่จะต้องผ่านพื้นที่เฝ้าระวังดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพไว้ด้วย หากมีอุปกรณ์ช่วยก็ขอให้นำมาใช้ในระยะนี้ โดยเฉพาะในช่วงที่อากาศยังคงหนาวเย็น เนื่องจากความกดอากาศต่ำ จึงทำให้ฝุ่นละอองไม่สามารถที่จะกระจายตัวออกไปในอากาศได้

s - ฝุ่น-04

สุเมธ/ภาพ/ข่าว