ชาวบ้านรวมตัวยื่นหนังสือ

ADS-WEB-NET POST WEB 30 ทับ 10

s - น้ำท่วม-01

ที่สำนักงานเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก .บางหญ้าแพรก .เมือง .สมุทรสาคร ตัวแทนชาวบ้านกว่า 30คน รวมตัวกันเพื่อยื่นหนังสือ ขอความช่วยเหลือ แก่นายเรียน หงษ์คู นายกเทศมนตรีตำบลบางหญ้าแพรก เพื่อเรียกร้องให้ช่วยเร่งรัดการสร้างเขื่อนและขยายถนน ในคลองกำพร้า หมู่ที่2 โดยมีนายเรียน หงษ์คูนายกเทศมนตรีตำบลบางหญ้าแพรก พร้อมนางจันทร์เพ็ญ เจนกิจณรงค์ ปลัดเทศมนตรีตำบลบางหญ้าแพรก และหัวหน้าส่วนโยธาเข้าร่วมรับฟังปัญหาของประชาชน

s - น้ำท่วม-02

โดยทางด้านนายปรีดา บรมสุข อายุ 48 ปี อยู่บ้านเลขที่ 44/1 หมู่ 2 .บางหญ้าแพรก .เมือง .สมุทรสาคร ตัวแทนยื่นหนังสือ ได้กล่าวว่า ปัญหานี้เป็นมานานมาก ซึ่งทางเราต้องการให้มีการขยายถนนชุมชนกำพร้า และให้ทำเขื่อนเพื่อป้องกันปัญหาน้ำที่เข้าท่วมในชุมชน เนื่องจากร้องเรียนกันมาร่วม 10 ปี แต่ก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้าเลย ถนนก็ยังแคบ น้ำก็ยังท่วมเหมือนเดิม จึงอยากถามนายกเทศมนตรีว่ามันติดขัดที่หน่วยงานใด มีปัญหาอะไรจึงไม่มีการดำเนินการแก้ไขเลย ปล่อยให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนมานานขนาดนี้ 

s - น้ำท่วม-03

ส่วนทางด้านนายเรียน หงษ์คู นายกเทศมนตรีตำบลบางหญ้าแพรก หลังจากรับหนังสือแล้ว กล่าวว่าจะเร่งประสานทางจังหวัดเพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ได้รับทราบปัญหาของชาวบ้าน  และหลังจากนั้นได้มีการพูดคุยกันจนเป็นที่พอใจจึงได้พากันแยกย้ายกันกลับไป

สุเมธ/ภาพ/ข่าว