ประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรสัมมาชีพชุมชน

 การประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด ได้จัดขึ้นที่อาคารนิวนามทอง โดยมีผู้นำท้องถิ่น ปราชญ์ชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเข้าร่วมโครงการ ในครั้งนี้ได้มีการชี้แจง เกี่ยวกับแนวทางของการจัดตั้งทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน ซึ่งวิทยากรสัมมาชีพชุมชน ก็คือ ผู้ที่ได้เข้ารับการอบรมให้มีความรู้เกี่ยวกับการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ทำชุมชนให้มีรายได้เพิ่ม โดยการสร้างอาชีพบนฐานของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีเป้าหมายคือ ประชาชนได้รับการพัฒนาอาชีพให้มีรายได้ ให้ชาวบ้านสอนชาวบ้านในสิ่งที่เขาอยากทำ ฝึกปฏิบัติจริงให้สามารถนำไปทำเป็นอาชีพได้ ซึ่งผู้ที่ผ่านเวทีฝึกทักษะและการสอนเรื่องนี้ก็จะยกให้เป็น วิทยากรสัมมาชีพ หลังจากนั้นก็จะต้องไปสร้างทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้านเพิ่มเติม อีกหมู่บ้านละ 4 คน

Read more

พัฒนาศักยภาพเยาวชน+สอนทำนาฬิกา

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเยาวชนและการสอนทำนาฬิกาจากภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครในครั้งนี้ ได้ไปจัดขึ้นที่โรงเรียนหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ โดยมีดาบตำรวจประสงค์ โพธิ์ถนอม รองนายก อบจ.เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม และมีเจ้าหน้าที่ตำรวจในจังหวัดสมุทรสาครเป็นวิทยากรมาให้ความรู้กับนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งความรู้หลักที่สอนในวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นเรื่องคำสอนของพระองค์ท่าน ทั้งเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริต ความขยันหมั่นเพียร ความอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอ ความเพียรพยายาม ความประหยัด ดังเช่น เรื่องที่พระองค์ทรงต่อเรือใบด้วยพระองค์เองเพื่อลงแข่งขันในกีฬาแหลมทอง ที่ทำให้เห็นความเพียรของพระองค์ ความมุมานะของพระองค์ อย่างแท้จริง หรือไม่ก็เป็นเรื่องสิ่งของที่พระองค์ใช้

Read more

อบรมสมุทรสาครอาหารสะอาด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร  โดยกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค  จัดอบรมโครงการสมุทรสาครสะอาด  รสชาติอร่อย  ตลาดสดปลอดภัยเพื่อผู้บริโภค  ปี 2559  โดยมีเหล่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลและอำเภอ ที่รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคกว่า 50 คน เข้าร่วม สำหรับการอบรมในครั้งนี้  ได้มีการแจ้งข้อมูลนโยบายอาหารปลอดภัยและคุ้มครองผู้บริโภค  และการแจ้งแผนงานโครงการคุ้มครองผู้บริโภคปี 2560  พร้อมทั้งอัพเดทข้อมูลที่เพิ่มขึ้น  เพื่อทำความเข้าใจร่วมกัน  เพราะทุกคนจะต้องร่วมกันปฏิบัติงานตามแผนในปี 2560 

Read more

ประชุมผู้ประกอบการลานค้าชุมชน

ที่ห้องประชุมชั้น 3 อำเภอเมืองสมุทรสาคร  นางสาววรินทร  ปพนธนัตถ์  พัฒนาการอำเภอเมืองสมุทรสาคร  เป็นประธานในการประชุมผู้ประกอบการลานค้าชุมชน  พร้อมทั้งมีประธานและคณะกรรมการกลุ่มลานค้าชุมชนและผู้ประกอบการเข้าร่วม สำหรับการประชุมในครั้งนี้ได้ชี้แจงถึงเรื่องการจัดจำหน่ายของลานค้าชุมชนหน้าอำเภอเมือง  ในช่วงเดือนมกราคม ปี 2560 ว่า  จากเดิมที่จะต้องเคยมีการกางเต้นส์ ตั้งแต่วันเสาร์ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร แล้ววันพุธจึงเกิดตลาด  ปรับเป็นให้มากางเต้นส์ช่วงเย็นวันอังคาร 

Read more

ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย ถวายพ่อหลวง

สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับภาคีเครือข่ายเอกชน มอบของขวัญปีใหม่ 2560  ให้แก่ประชาชน  ด้วยการรณรงค์ให้ประชาชนตรวจเช็คสภาพความพร้อมของรถเพื่อความปลอดภัยก่อนเดินทาง พร้อมจัดกิจกรรม ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัยถวายพ่อหลวง ซึ่งในปีนี้ได้ขยายเวลาดำเนินการรวมสองเดือน  คือได้เริ่มมาแล้วตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคมที่ผ่านมา ไปจนถึง 31 มกราคม 2560  เพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับประชาชน โดยประชาชนสามารถเข้าไปรับบริการได้ที่ศูนย์บริการของภาคีเครือข่ายภาคเอกชนทั่วจังหวัดสมุทรสาคร เช่น

Read more

รายงานวินัยการจราจร-เดือนพฤศจิกายน

สำหรับการรายงานผลการจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรของสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสาคร  ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 นั้น  พบว่ายังมีผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอยู่บ้าง  แต่ยอดผู้กระทำผิดนับว่าน้อยลงจากเดือนตุลาคม  ซึ่งนับเป็นสิ่งที่ดีที่เริ่มมีผู้เคารพกฎหมายจราจรมากขึ้น  แต่ทั้งนี้ใน 5 อันดับแรกของฐานความผิดก็ยังมีผู้ละเลยอยู่   อันดับแรกคือ  ไม่มีใบอนุญาตขับขี่  มีผู้กระทำผิดจำนวน 535 คน อันดับสองคือ  ไม่สวมหมวกนิรภัย  มีจำนวนผู้กระทำผิด 472 คน 

Read more

ตรวจการจ้างงานในเรือประมง

เมื่อเวลา 8.30 น. ของวันที่ 7 ธันวาคม สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสาคร ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร ประมงจังหวัดสมุทรสาคร สถานีตำรวจน้ำ 4 กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจน้ำ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงเรือตรวจการณ์ออกตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงาน การค้ามนุษย์

Read more

สหกรณ์เกลือโคกขามเตรียมข้าวสารแจกสมาชิก

นางศรีสุรางค์ หล้าส่องสี ผู้อำนวยการกลุ่มงานกำกับดูแลและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร ได้นำข้าวสารตามโครงการ หนุ่มนาข้าว สาวนาเกลือ หรือโครงการข้าวแลกเกลือกับจังเพชรบูรณ์ ไปมอบให้กับนายเลอพงศ์ จั่นทอง ประธานสหกรณ์เกลือโคกขาม (บริษัทสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด) เป็นจำนวน 50 ตัน ซึ่งข้าวสารจำนวนทั้งหมดนี้ ทางสหกรณ์เกลือโคกขาม ได้ซื้อไว้เพื่อนำไปมอบให้กับสมาชิกฟรี เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่กำลังประสบปัญหาข้าวราคาถูก

Read more

ขายข้าวสาร+ไข่ไก่ราคาถูกหน้าศาลากลาง

ตอนนี้หลายๆที่ก็มีการนำข้าวสารมาจำหน่ายในราคาถูกเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและยังช่วยให้ผู้ซื้อได้ประหยัดค่าใช้จ่ายด้วย และวันนี้ที่หน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาครก็ได้เปิดจำหน่ายข้าวสารและไข่ไก่ราคาถูกด้วย โดยได้เปิดขายที่บริเวณลานจอดรถด้านข้างธนาคารกรุงไทย ซึ่งเป็นข้าวที่ได้มาตามโครงการหนุ่มนาข้าว สาวนาเกลือ หรือโครงการข้าวแลกเกลือกับจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยหลังจากที่ขายให้กับที่ต่างๆไปแล้วนั้น ตอนนี้ก็จะเหลือจำหน่ายที่หน้าศาลากลางประมาณ 10 ตัน มีทั้งข้าวขาว และข้าวหอมมะลิ ซึ่งข้าวขาวถุงละ 5 กิโลกรัม ขายถุงละ 80 บาท ส่วนข้าวหอมมะลิถุงละ 5

Read more

ขยับกายวันพุธ เสริมสร้างสุขภาพร่างกาย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร เปิดกิจกรรมขยับกายวันพุธ เสริมสร้างสุขภาพ ณ ลานด้านข้างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายแพทย์วีระพล นิธิพงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นหนึ่งในนโยบายของรัฐบาล ที่ท่านนายกรัฐมนตรีกำหนดให้ทุกๆวันพุธ เวลา15.00-16.30 น. เป็นเวลาออกกำลังกายของข้าราชการ โดยให้เริ่มตั้งแต่เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา  ให้ทุกคนเปลี่ยนชุดพร้อมออกกำลังกายและไม่ต้องลงทุนหาซื้อชุดใหม่

Read more

ไฟไหม้โรงงาน

เจ้าหน้าที่ รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บริษัท เทพคินโชฟู๊ดส์จำกัด  เลขที่76/1-2 ม.3 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร จึงได้ประสานรถดับเพลิงจากเทศบาลตำบลนาดี,เทศบาลนครสมุทรสาครและอบต.ใกล้เคียงรวม 7 คัน เข้าระงับเหตุภายในบริษัท ซึ่งเพลิงได้ลุกไหม้สายไฟที่อยู่ด้านข้างโกดังที่แปรรูปปลา จนลามไปติดที่ปล่องดูดควันเสียหายหมด เจ้าหน้าที่ต้องฉีดน้ำสกัดกั้นไว้ไม่ให้เพลิงลุกลามเข้ามาในโกดังโดยใช้เวลาประมาณ 30 นาทีเพลิงจึงสงบ จากการสอบถามนางรัตนา ถุงพันธ์ อายุ

Read more

หนังสือภาพ

 และนี่คือหนังสือภาพจำนวนกว่า ๕๐ เล่ม  ในหลากหลายเรื่องราว  ที่จัดวางอยู่บนโต๊ะบริเวณศาลาประชาร่วมใจ  ที่วัดเจษฎาราม  พระอารามหลวง  ซึ่งเป็นหนังสือภาพที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า   ศาสนาพุทธ  เวสสันดรชาดก  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหลักศาสนา  หรือวิชาด้านธรรมศึกษาอย่างวิชาธรรมวิภาค  ศาสนพิธี  เป็นต้น รวมถึงยังมีหนังสือภาพที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  พ่อหลวงรัชกาลที่ ๙  จัดวางไว้ด้วย  มีทั้งที่เกี่ยวกับพระบรมราโชวาท  และพระราชดำรัส 

Read more
Page 456 of 512« First...102030...454455456457458...470480490...Last »