จังหวัดสมุทรสาครลำเลียงของช่วยเหลือชาวใต้

tp-บริจาค 1

ตามที่เกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ซึ่งจังหวัดสมุทรสาครร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสาครทุกภาคส่วน ได้จัดส่งสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย คิดเป็นมูลค่า 187,855 บาท ไปยังกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (ส่วนหน้า) ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2560 นั้น และหลังจากนั้นก็ได้เปิดศูนย์รับบริจาคขึ้นอีกหนึ่งรอบเพื่อจะนำไปช่วยเหลืออีกรอบหนึ่ง เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 17 มกราคม  ทางจังหวัดสมุทรสาครก็ได้จัดส่งสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีพอีกหลายรายการ อาทิ น้ำดื่ม,นมสด,อาหารกระป๋อง,ข้าวสาร,กระดาษทิชชู  พร้อมทั้ง บานประตูไม้อัดเคลือบพีวีซีสำหรับใช้ในการฟื้นฟูบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 276,309 บาท โดยจัดส่งไปยังอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่วนยอดเงินบริจาค จำนวน 104,082 บาท  ยอดบริจาค ณ วันที่ 17 มกราคม 2560 จะได้โอนเข้าบัญชีกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี ต่อไป

 

tp-บริจาค 2 tp-บริจาค 3

ไกรสร/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว