สัปดาห์อาหารไทยโรงเรียนอนุบาลสมฤดี

  เมื่อช่วงสายของวันที่ 7 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา โรงเรียนอนุบาลสมฤดีได้จัดกิจกรรมสัปดาห์อาหารไทยขึ้น โดยมีอาจารย์รัชนี ศิริชัยเอกวัฒน์ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม สำหรับเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นน้องๆอนุบาลชั้น อนุบาล 1-3 โดยวันนี้ทางโรงเรียนจะให้เด็กๆนำเงินไปโรงเรียนคนละ 6 บาท เพื่อเลือกซื้ออาหารไทย ที่คุณครู และแม่ครัว รวมถึงเด็กๆได้ช่วยกันทำขึ้นมา

Read more

โครงการสัปดาห์อาหารไทยโรงเรียนอนุบาลสมฤดี

  พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระครูธรรมสาครหรือหลวงปู่กรับ และอดีตเจ้าอาวาสวัดโกรกกรากทุกรูป ได้จัดขึ้นที่ใต้พระอุโบสถหลังใหม่ของวัดโกรกกราก  โดยมีพระมหาโพธิวงศาจารย์ เจ้าอาวาสวัดโอรสารามราชวรวิหาร เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่ผู้สอบได้เปรียญธรรมทั้ง 14 รูป และมี พระพรหมโมลี กรรมการมหาเถรสมาคม แม่กลองบาลีสนามหลวง เป็นประธานสวดพระพุทธมนต์  พร้อมด้วยพระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาครเจ้าอาวาสวัดเจษฎาราม พระอารามหลวง และพระครูวิสุทธิ์สิทธิคุณ  เจ้าคณะตำบลโกรกกราก เจ้าอาวาสวัดโกรกกราก

Read more

อาสาสมัครสภากาชาดไทย

  โครงการพัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย ได้จัดขึ้นที่โรงแรมเซ็นทรัลเพลส โดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งมีนางรวงทอง มาลากาญจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในการเปิดงาน ซึ่งการอบรมในครั้งนี้จะเป็นหลักสูตรงานบริการโลหิต ที่ถือเป็นภารกิจสำคัญของกาชาดไทย รวมถึงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อเป็นการขยายผลโครงการพัฒนาจิตอาสา  อาสาสมัครสภากาชาดไทยของเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร  เพื่อให้การบริจาคโลหิตในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครได้รับการตอบรับจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี และยังเป็นภารกิจหลักของกาชาดไทยที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ดำเนินการจัดหาโลหิตจากการบริจาคให้มีปริมาณเพียงพอ และมีคุณภาพปลอดภัยสูงสุดสำหรับผู้ป่วยทั่วประเทศ

Read more

ศึกษาการพัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุก

  โครงการศึกษาการพัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ โดยความร่วมมือของสำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร กรมการขนส่งทางบก และ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดขึ้นที่ ศูนย์การค้าพอร์โตชิโน่ สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันพัฒนากระบวนการจัดการโลจิสติกส์ และระบบมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตร และอาหาร ซึ่งมีผู้แทนจากภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านนี้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยเหตุผลที่ต้องมีการพูดคุยกันเรื่องนี้เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม และรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลก ซึ่งสมุทรสาครก็เป็นจังหวัดที่มีการทำเกษตร ประมง และมีการขนส่งเช่นเดียวกัน โดยนโยบายนี้ได้กำหนดให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย และการขนส่งสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิจึงมีส่วนสำคัญในการรักษาคุณภาพสินค้า

Read more

ชี้แจงทำความเข้าใจผู้ประกอบการโรงหล่อหลอมซอยกองพนันพล

  ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด ได้มีการจัดประชุมผู้ประกอบการโรงหล่อหลอมที่ตั้งอยู่ในซอยกองพนันพล หมู่2 ตำบลบางน้ำจืด ซึ่งจัดขึ้น โดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับอีกหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งเจ้าหน้าที่ทหาร สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืดในฐานะเจ้าของพื้นที่ โดยเหตุที่ต้องมีการจัดประชุมชี้แจงในวันนี้  เนื่องจากที่ผ่านมาซอยกองพนันพล หมู่2 ตำบลบางน้ำจืด เป็นพื้นที่ที่ถูกจับตามองว่าสร้างผลกระทบให้กับสิ่งแวดล้อม เนื่องจาก มีโรงหล่อหลอมตั้งอยู่ถึง

Read more

คนแห่ซื้อลอตเตอรี่ จากพ่อค้า 90 ล้าน

จากเหตุการณ์ที่นายธนวรรธน์ คำแหงพล พ่อค้าขายลอตเตอรี่ 90 ล้าน กลายเป็นที่โด่งดังไปทั่วประเทศและต่างประเทศในเรื่องความซื่อสัตย์  ต่อมาเมื่อเวลา 16.30 น. ของวันที่ 5 กันยายน 2561 นายธนวรรธน์ฯ พ่อค้าขายลอตเตอรี่ ก็ได้มาเปิดแผงขายเป็นวันแรก โดยมีลูกค้ามารอเฝ้าซื้อกันอย่างคึกคัก แม้จะมีฝนตกลงมาแต่ลูกค้าก็ไม่หนีหายไปไหน ซึ่งคนที่มาซื้อนั้นก็จะซื้อเลขชุด 15

Read more

จับมือมีด

จากเหตุการณ์ที่นายรัตนพล กอแก้ว หรือ เบ็นซ์ อายุ 20 ปี ถูกแทงจนเสียชีวิตบน หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกงูเห่า ม.3 ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาครเมื่อวันที่ 5 กันยายนที่ผ่านมา ต่อมาในเวลาประมาณ 13.30 น.ของวันที่ 5 กันยายน

Read more

จับโรงงานผลิตเหล็กเส้นไร้มาตรฐานกว่า 1000 ตัน มูลค่ากว่า 20 ล้านบาท

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 6 กันยายน 2561 นายวันชัย พนมชัย รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ สมอ.ได้นำคณะเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นภายในบริษัทเพิ่มสตีล จำกัด แห่งที่ 2 ที่บริเวณหมู่ที่ 3 ตำบลท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร หลังจากที่เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 5 กันยายน2561

Read more

ติดตามผลการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า จ.สค.

นายธีรพัฒน์  คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งในที่ประชุมได้มีการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานเครือข่ายต่างๆ เช่น เขตห้ามล่าสัตว์ป่าพันท้ายนรสิงห์ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคมที่ผ่านมา ได้ปฏิบัติงานจับกุมผู้ลักลอบครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองหลายรายการโดยไม่ได้รับอนุญาต ในพื้นที่ ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว ประกอบด้วย นกขุนทอง 1 ตัว, นกกวัก 1

Read more

สิงห์ สมุทรสาครเอฟซี เปิดบ้านเอาชนะ ศรีสะเกษ ฟุตซอลคลับ 4-1

เมื่อเวลา 16.00 น.ของวันพุธที่ 5 กันยายน 2516 ที่สนามสิงห์มหาชัยอารีน่า สพล.สมุทรสาคร ได้มีการแข่งขันเอไอเอสฟุตซอลไทยลีก 2018 นัดแรกของเลก 2 และเป็นนัดที่ 14 ของฤดูกาล 2018 เป็นการแข่งขันเกมระหว่าง ทีมสิงห์ สมุทรสาคร เอฟซี

Read more

ร่วมใจไกล่เกลี่ย

  ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะเดื่อ นางพนิดา อรรคเศรษฐัง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย  ที่จัดขึ้นโดยศาลจังหวัดสมุทรสาคร และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร โดยได้มีการบรรยายเรื่องหลักการของการไกล่เกลี่ย และประนอมข้อพิพาท เรื่องประโยชน์และประสบการณ์ในการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทคดีแพ่งและอาญา นอกจากนั้นแล้ว ยังทางด้านผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว ผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัด ยังได้ขึ้นเวทีให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องข้อพิพาทต่างๆที่เกิดขึ้น ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับฟัง ซึ่งประกอบด้วย

Read more

อบจ.สมุทรสาคร เตรียมทุ่มงบ 600 ล้าน เพื่อสร้างสนามกีฬาแห่งใหม่

หลังจากที่มีการรับฟังความเห็นประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกขาม และตำบลพันท้ายนรสิงห์ ในเวทีประชาคมเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครไปแล้ว โดยสนามกีฬาแห่งใหม่ จะถูกสร้างบนพื้นที่ 41 ไร่ บริเวณ ม.8 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร  ซึ่งเป็นที่ดินของนิคมสหกรณ์โคกขาม ด้านประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการก่อสร้างสนามกีฬาในครั้งนี้ เพราะเห็นว่าไม่มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และก่อให้เกิดประโยชน์กับคนในพื้นที่ รวมถึงคนทั้งจังหวัดสมุทรสาคร ส่วนด้านนายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ อดีตรองนายก

Read more
Page 10 of 12« First...89101112