แก้ไขปัญหายาเสพติด

  การประชุมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการญี่ปุ่น ได้จัดขึ้นที่ภัตตาคารนิวรสทิพย์ โดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 7 ซึ่งกลุ่มผู้เข้ารับการอบรมนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ที่ทำงานด้านแรงงานในจังหวัดสมุทรสาคร รวมทั้งเจ้าหน้าที่จากสถานประกอบการของประเทศญี่ปุ่นที่ตั้งอยู่ในสมุทรสาครด้วย สำหรับโครงการนี้ เป็นแผนของประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยจากยาเสพติด พ.ศ.2561 ภายใต้แผนงานป้องกันสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดแรงงานในสถานประกอบการ โดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้เข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานได้ลดละเลิกการใช้ยาเสพติด รวมทั้งมีการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการ ดังนั้นเพื่อให้แผนนี้สำเร็จ จึงต้องมีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบว่าจะต้องทำอย่างไร โดยมีวิทยาจากจาก ป.ป.ส.ภาค7 มาบรรยายให้ความรู้ในทุกกระบวนการ

Read more

พัฒนาศักยภาพ อ.พ.ม.

  ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ อ.พ.ม. ตามบทบาทและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง โดยมีนางจินตนา จันทร์บำรุง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการประชุมและเป็นผู้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจหน้าที่ของ อ.พ.ม. นอกจากนี้ยังมีวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 7 มาให้ความรู้ในการเป็นเครือข่ายป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดอีกด้วย สำหรับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ อ.พ.ม.เกิดขึ้นมาเพื่อสนับสนุนและส่งเสริม ให้อาสาสมัครที่มีอยู่อย่างหลากหลายในชุมชนได้ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Read more

เปิดตัวสโมสรฟุตซอล สิงห์สมุทรสาครFC

เมื่อเวลา 20.00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 2 กันยายนที่ผ่านมา นายประภัสสร์   มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้เป็นประธานในงานเปิดตัวสโมสรฟุตซอล สิงห์ สมุทรสาครเอฟซี  ที่ได้จัดขึ้นบริเวณลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซามหาชัย  พร้อมด้วย นายสิริบูรณ์ ทองบางเกาะ นายก อบต.ท่าทราย ประธานสโมสรสิงห์สมุทรสาคร เอฟซี

Read more

แก้ไขปัญหาผักตบชวา

  นายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  ประธานคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานของคณะทำงานแก้ปัญหาผักตบชวา ชุดที่ 1 ได้นำคณะทำงานประกอบด้วย ประชาสัมพันธ์จังหวัด ป้องกันจังหวัด ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด ผู้แทนโครงการชลประทานสมุทรสาคร และสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร ลงพื้นที่ตรวจการปฎิบัติงานการแก้ไขปัญหาผักตบชวาของแหล่งน้ำ ที่สำรวจเมื่อพฤษภาคม 2561 ที่มีผักตบชวาในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร จำนวน 2 คลอง

Read more

องคมนตรี ลงพื้นที่แก้มลิง

  เมื่อเวลา14 .00 น. ของวันที่ 3 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก องคมนตรี ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการบริหารจัดการน้ำบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ที่โครงการแก้มลิง คลองมหาชัย-สนามชัย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้แทนส่วนราชการ และกลุ่มผู้ใช้น้ำ

Read more

เดิน-วิ่ง สิงห์สมุทรสาคร 2018 เพื่อการกุศล

เมื่อเวลา 05.30 น. ของวันที่ 2 กันยายน 2561 นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวนักวิ่ง ภายใต้กิจกรรม “เดิน-วิ่ง สิงห์ สมุทรสาคร มินิมาราธอน 2018 เพื่อการกุศล” รายได้ทั้งหมดมอบให้โรงพยาบาล 3

Read more

จับยาบ้ามูลค่า15ล้านบาท

เมื่อเวลา 10.00 น. ของวันที่ 2 กันยายน 2561 ที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร พล.ต.ต.สุรพงษ์ ชัยจันทร์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7 พร้อมด้วย พล.ต.ต.มานะ อินพิทักษ์ ผู้บังคับการตำรวตภูธรจังหวัดสมุทรสาคร และ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร ได้แถลงผลการจับกุมเครือข่ายอาซาง มีผู้ต้องหารายสำคัญที่ถูกส่งตัวไปฝากขังยังเรือนจำจังหวัดสมุทรสาครแล้ว

Read more

ผู้ว่าฯ สั่งปิด NOS PUB 5 ปี เซ่นนักเที่ยวฉี่ม่วง

จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2561 ที่ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง นำโดยนายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง นำกำลังพนักงานฝ่ายปกครองสำนักการสอบสวนและนิติการ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนกองร้อยปฏิบัติการพิเศษ ร่วมกับจังหวัดสมุทรสาคร ภายใต้การอำนวยการของนายประภัสสร์  มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร โดยนายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นายอำเภอกระทุ่มแบน บูรณาการภายใต้ศูนย์อำนวยการประสานกำกับติดตามการปฏิบัติตามคำสั่งของหัวหน้า คสช.ที่

Read more

เทควันโด สมุทรสาครสานสัมพันธ์

ที่สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสมุทรสาคร ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเทควันโด สมุทรสาครสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 โดยมีคณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมผู้ควบคุมทีมและนักกีฬาเทควันโดในจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมจำนวนมาก โดยทางด้านนายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่าในการจัดการแข่งขันกีฬาเทควันโด สมุทรสาคร

Read more

ประชุมสภา ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย

ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก ม.1 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร นายสรวิชญ์ แซ่ลิ้ม ประธานสภาเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรกสมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2/2561โดยมีนายเรียน หงษ์คูนายกเทศมนตรีตำบลบางหญ้าแพรก พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนการงานเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรกเข้าร่วม สำหรับการประชุมในครั้งนี้ได้พิจารณาเรื่องขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 โดยกองช่างเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรกขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561จำนวน7รายการอาทิ

Read more

อบจ.สมุทรสาครจัดฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพประชาชน

ที่ห้องประชุมสาครบุรี ชั้น4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพประชาชนในจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่อบจ.สมุทรสาคร และประชาชนทั่วไปเข้าร่วม โดยทางด้านนายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่าการจัดโครงการดังกล่าวเพื่อส่งเสริมความรู้ให้ประชาชนมีทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

Read more
Page 12 of 12« First...89101112