ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

ที่โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม นายสาคร  อิ่มพรรณไชย   รองนายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดจัดการฝึกอบรมให้ความรู้ในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วย นายชุมพล จันทร์จรัสวัฒนา   รองนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภา  หัวหน้าส่วนงาน  คณะครู  นักเรียน และประชาชนชาวท่าฉลอม เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งภายในพิธีเปิดได้ให้ทุกคนพร้อมใจกันยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที

Read more

แก๊งหลอกทองยาย

  ผู้สื่อข่าวมหาชัยเคเบิลทีวีได้ทราบว่ามีหญิงชราโดนหลอกทองเพื่อแลกกับล๊อตเตอรี่ซึ่งเหตุเกิดที่วัดบางน้ำวน เมื่อวันที่ 6 มิถุนายนที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่วัดบางน้ำวน พบกับยายดอกไม้ กมประสาร อายุ 76ปี ซึ่งขายดอกไม้ ธูปเทียน อยู่ตรงวิหารหลวงปู่รอด ได้เล่าให้ฟังว่า เมื่อประมาณ 10โมงเช้าของวันที่ 6มิถุนายน มีรถเก๋งมาจอดหน้าวิหาร และมีผู้ชายวัยกลางคนขึ้นมา ทำทีมาเจรจาซื้อที่หลังวัดบางน้ำวน

Read more

ชวนขายบริการทางเพศ

 เรื่องดังกล่าวได้ถูกเปิดเผยจากนางสาวภัทริน พรพจนีย์  แม่ค้าขายขาไก่ซุปเปอร์ในตัวเมืองมหาชัย  ว่าถูกมิจฉาชีพแอบนำรูปถ่ายไปใช้เป็นภาพหน้าโปรไฟล์ของเฟสบุ๊คที่ชื่อว่า “Panita Lyn” โดยเฟสบุ๊คนี้มีลักษณะเชิญชวนให้คนไปทำงานขายบริการทางเพศยังต่างประเทศ   จึงทำให้นางสาวภัทรินได้รับความเสียหาย   และได้เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไปเมื่อวันที่ 7 มิถุนายนที่ผ่านมาไว้เป็นหลักฐานแล้ว เพื่อแสดงว่าตนเองไม่มีส่วนรู้เห็นกับเฟสบุ๊คชวนขายบริการทางเพศนี้อย่างเด็ดขาด นางสาวภัทรินเล่าว่า  ทราบเรื่องจากเพื่อนมีบุคคลไม่ทราบว่าเป็นผู้ใด ได้นำรูปของตนเองไปใช้เป็นภาพเฟสบุ๊คชวนขายบริการทางเพศ  เมื่อตนทราบก็รู้สึกตกใจ จึงทักไปในไลน์ของผู้ที่แอบอ้าง โดยทางผู้เสียหายได้บอกให้ผู้แอบอ้างลบรูปทิ้ง ซึ่งทางผู้แอบอ้างก็ได้ลบและปิดเฟสดังกล่าวทันทีพร้อมทั้งขอโทษผู้เสียหาย  โดยพฤติการณ์ของมิจฉาชีพรายนี้

Read more

มอบเบี้ยยังชีพ

  ที่เทศบาลนครสมุทรสาคร ได้มีการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์  ประจำเดือนมิถุนายน โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา  หัวหน้าส่วนการงาน  และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ดำเนินการจ่ายเงินสวัสดิการเบี้ย  ยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ สำหรับการมอบเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพนั้น ทางเทศบาลนครสมุทรสาคร    จะมีการจัดสรรให้กับผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลและผู้ที่ประสงค์ร้องขอตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไทย ทั้งนี้เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของผู้สูงอายุ

Read more

ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ที่ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครนายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ อดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ2560ในกิจกรรมเรียนรู้วิถีประชาธิปไตย โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการเจ้าหน้าที่พร้อมนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครเข้าร่วม สำหรับการจัดการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในหลักการของประชาธิปไตยและการบริหารบ้านเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงการใช้ชีวิตแบบประชาธิปไตยรวมทั้งเพื่อเพิ่มพูนความรู้กับเครือข่ายพลเมืองประชาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครตลอดจนเพื่อเผยแพร่แนวคิดและวิธีปฏิบัติตามวิถีประชาธิปไตยให้โรงเรียนนำไปเป็นแบบอย่างต่อไป   สุเมธ/ภาพ/ข่าว

Read more

อบรม อย.น้อย

  นางขวัญดาว สุมนัส นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหลักห้า เป็นประธานในการเปิดโครงการอาหารปลอดภัยเทศบาลตำบลหลักห้า ซึ่งได้จัดขึ้นที่เทศบาลตำบลหลักห้า โดยมีผู้นำท้องถิ่น อสม. นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ และมีนายรัชตพล มีลาภ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสมุทรสาคร เป็นวิทยากรที่มาให้ความรู้ เริ่มต้นได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาคุณภาพอาหารในปัจจุบัน. การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ การตรวจสารปนเปื้อน การอ่านฉลาก การสังเกตลักษณะทางกายภาพ ว่าอาหารแบบไหนควรทานหรือควรทิ้ง

Read more

ปลูกป่า

  อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นจาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ตอบแทนคุณค่าของสิ่งแวดล้อม กับงานมหกรรมการพัฒนากลไกชดเชยตอบแทนคุณค่าระบบนิเวศ คลองพิทยาลงกรณ์ ที่จัดขึ้นที่ศาลพันท้ายนรสิงห์ โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 งานครั้งนี้มีชาวชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และเด็กนักเรียนจาก 9 โรงเรียน มาร่วมแรงแข็งกันช่วยกันปลูกต้นไม้ตามแนวคลองพิทยาลงกรณ์ เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว คืนความสมดุลให้กับธรรมชาติ คืนสิ่งดีๆให้กับสิ่งแวดล้อม สำหรับงานในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินโครงการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และลุ่มน้ำแบบบูรณาการบนฐานชุมชน โดยการประยุกต์ใช้กลไกชดเชยตอบแทนคุณค่าของระบบนิเวศน์ ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ

Read more

สิงห์สาคร

  อีกหนึ่งนโยบายที่ไม่ซ้ำใครของ  พล.ต.ต.สุรพงษ์ ชัยจันทร์ ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร ที่ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในเรื่องอาชญากรรม และเรื่องปราบปรามการกระทำผิดต่างๆ กับการตั้งกลุ่ม สิงห์สาคร ซึ่งเป็นการประสานการทำงานร่วมกันระหว่างตำรวจและกลุ่มบิ๊กไบค์จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งกำลังในการลาดตระเวน ออกช่วยงานของตำรวจ โดยเฉพาะการปราบปรามกลุ่มเด็กแว๊นช์ป่วนเมือง โดยทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครบอกว่า ที่เลือกเอาทำงานกับกลุ่มบิ๊กไบค์นั้น เป็นเพราะเห็นศักยภาพของกลุ่มนี้ ที่มีความพร้อมและเหมาะที่จะเข้ามาช่วยงานตำรวจ เป็นการทำงานในด้านจิตอาสา เพราะที่ผ่านมาก็เห็นว่ากลุ่มนี้มีการจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์กันเป็นประจำ จึงคิดว่าเหมาะสมที่จะนำมาช่วยเหลืองานตำรวจและคิดว่าจะสามารถช่วยได้ไม่น้อยทีเดียว

Read more

สะพานแดงพัง รอการซ่อม

  นี่เป็นภาพสะพานแดง จุดชมวิวแห่งหนึ่งของจังหวัดสมุทรสาคร ที่อยู่ตรงศาลเจ้ามัจฉานุ หมู่ 8 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ ที่ตอนนี้อยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์เหมือนแต่ก่อน พื้นไม้หลายจุดผุพัง จนเป็นช่องขนาดใหญ่ ราวไม้ด้านข้างก็โยกไปมา เสาไม้บางต้นก็ผุ แต่ยังพอเดินชมวิวได้ และบริเวณสะพานนั้นก็มีป้ายมาติดเพื่อแจ้งว่า สะพานนี้ชำรุด กำลังซ่อมแซม ให้ระมัดระวัง แต่ก็ยังไม่มีการปิดใช้งานแบบถาวร จากการสอบถามไปยังชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณดังกล่าว เล่าว่า

Read more

รถบรรทุกล้อหลุด

  เมื่อเวลาประมาณ 10.00น. ของวันที่ 9 มิถุนายน ได้เกิดเหตุรถบรรทุกล้อหลุดบริเวณทางคู่ขนานพระรามสอง ขาเข้ากรุงเทพมหานคร ก่อนถึงร้านที่นอนปีนัง จากการสอบถามไปยังผู้ขับรถคันที่เกิดเหตุได้เล่าว่า  เมื่อช่วงเช้าได้ขับรถออกมาจากตลาดทะเลไทย ขับมาด้วยความเร็วตามปกติ ในระหว่างนั้น ได้ยินเสียงแปลกที่บริเวณด้านท้ายรถ เสียงเหมือนล้อทำงานไม่ปกติ จึงชะลอรถ และในขณะนั้นล้อหลังขวา ก็หลุดออกมา และกลิ้งออกไปตามถนน ส่วนรถนั้นก็เสียการทรงตัวและมาหยุดที่บริเวณริมถนนชิดกับขอบปูน

Read more

ตั้งศูนย์เอื้ออาทร

  เมื่อเวลา 10.30 น.ของวันที่ 9 มิถุนายน 2560  ที่ ศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทรสมุทรสาคร ม.7 ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์เอื้ออาทรสมุทรสาคร (ท่าจีน) โดยมี

Read more

ดอกไม้จันทน์ ดอกไม้ใจ ถวายพ่อของแผ่นดิน

สหกรณ์การเกษตรกระทุ่มแบน จำกัด  ร่วมกับ  อบจ.สมุทรสาคร   ได้จัดโครงการดอกไม้จันทน์ ดอกไม้ใจ ถวายพ่อของแผ่นดิน โดยมีตัวแทนชุมชน และประชาชน เข้าร่วมโครงการ  ซึ่งจัดขึ้นที่สถานีบริการน้ำมัน ปตท.กระทุ่มแบน โดยทางด้านนายสิทธิพงษ์   พรพงศ์ไพศาล รองประธานฝ่ายบริหารสหกรณ์การเกษตรกระทุ่มแบน  เปิดเผยว่า   ทางสหกรณ์ ฯ มีแนวความคิดสนับสนุนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดเตรียมดอกไม้จันทน์ (

Read more
Page 10 of 14« First...89101112...Last »