ดูสถานที่ปลูกดาวเรือง

    เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 14 มิถุนายน ที่ผ่านมา นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร และชมรมพลังรวมใจจังหวัดสมุทรสาคร ได้ลงพื้นที่ที่จะใช้เป็นที่ปลูกดอกดาวเรืองของจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งจากที่ได้มีการประชุมในระดับจังหวัดแล้ว ได้มีการเสนอว่าจะให้ปลูกในพื้นที่ศาลากลาง ส่วนด้านนอกนั้นจะใช้บริเวณริมกำแพงวัดป้อมวิเชียรโชติการาม และบริเวณทางเข้าตลาดมหาชัยที่ติดกับถนนพระรามสอง โดยเบื้องต้นในศาลากลางจะปลูกดาวเรืองหนึ่งหมื่นต้น ส่วนด้านนอกนั้นจะต้องวัดขนาดพื้นที่ก่อนแล้วมาคำนวณว่าจะต้องใช้ดาวเรืองกี่ต้น เพราะดาวเรืองที่จะปลูกนั้น จะต้องให้ทางบริษัทที่ปลูกเป็นผู้เพาะเมล็ดลงดินและจัดเป็นต้นสำเร็จมาให้ เพราะจะทำให้ได้จำนวนต้นตามเป้า

Read more

กาชาดรับบริจาคโลหิต

  เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน ซึ่งเป็นวัน ผู้บริจาคโลหิตโลก ทางสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตขึ้น  โดยมีคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร คณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสมุทรสาคร เปิดรับบริจาคโลหิต นางรวงทอง มาลากาญจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า เนื่องในวันนี้เป็นวันผู้บริจาคโลหิตโลก เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร จึงได้เปิดให้มีการบริจาคโลหิตนอกจากจะเพื่อเป็นการทำความดีเพื่อในหลวงรัชกาลที่

Read more

จับสึกพระกัมพูชาเรี่ยไรเงิน

  เมื่อเวลาประมาณ 10.00น. ของวันที่ 15 มิถุนายน ทางตำรวจตรวจคนเข้าเมืองได้นำตัวพระ 2 รูป มาดำเนินการสอบสวนที่วัดเจษฎาราม เนื่องจากมีประชาชนแจ้งว่า พบพระสองรูปนี้เดินบิณฑบาตเรี่ยไรอยู่แถวตำบลคอกกระบือตรงข้ามมหาชัยเมืองใหม่ ซึ่งไม่ใช่พระไทย หลังจากที่ได้นำตัวมาที่วัดก็พบว่า พระสองรูปเป็นชาวกัมพูชา ชื่อคิด พรต อายุ 30 ปี

Read more

เทคนิคไหว้ครู

  เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 15  มิถุนายน ที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนายสาวิทย์ ญาณภิรัต ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี เริ่มแรกเป็นพิธีสงฆ์ โดยพระสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์ และประพรมน้ำมนต์ให้กับเด็กนักเรียน  หลังจากนั้นจึงเข้าสู่พิธีพราหมณ์ ซึ่งเป็นการไหว้องค์พระวิษณุกรรม  โดยมีพราหมณ์ เป็นผู้ทำพิธี จากนั้นรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจึงได้จุดธูปเทียนบูชาองค์พระวิษณุกรรม

Read more

ให้โอวาทนักกีฬา

  ที่ห้องประชุมมหาชัย อาคารวิทยบริการ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานมอบเงินค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และให้โอวาทแก่นักกีฬาของจังหวัดสมุทรสาคร ที่จะเดินทางไปแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 ณ จังหวัดสงขลา ที่จะเดินทางในวันที่ 19 มิถุนายน 2560

Read more

มอบรางวัลภาพถ่ายงานแห่เจ้าพ่อ

  เมื่อเวลา 10.00น. ของวันที่ 15 มิถุนายน ได้มีพิธีมอบรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดภาพถ่ายงานแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครขึ้นที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร โดยมีนายกมล ไกรวัตนุสสรณ์ ประธานคณะกรรมการบริหารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร และ นางอินทิรา วุฒิสมบูรณ์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม เป็นผู้มอบรางวัลให้กับ 8 คน ซึ่งได้แก่รางวัลที่

Read more

โครงการพบผู้ว่าฯหน้าเสาธง

ที่โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ นายประภัสสร์  มาลากาญจน์    ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ รองผู้ว่าราชการจังหวัด  และหัวหน้าส่วนราชการ  ได้เข้าร่วมโครงการพบผู้ว่าฯหน้าเสาธง  โดยมีอาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ เข้าแถวร้องเพลงชาติหน้าเสาธง สวดมนต์    ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และกล่าวคำปฏิญาณตนพร้อมนักเรียน จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้กล่าวให้โอวาทนักเรียน จำนวน 8

Read more

ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในแหล่งท่องเที่ยว

หลังจากที่ได้มีการจัดโครงการเที่ยวเพชรสมุทรคีรี ตามวิถีประชารัฐ  กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2   เป็นโครงการที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ประกอบด้วยจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร ร่วมกันดำเนินการ  เพื่อส่งเสริมศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวเรื่องวิถีชีวิตชุมชน ให้เป็นที่ยอมรับและชื่นชมของประชาชนทั่วประเทศ ดังนั้นในส่วนของจังหวัดสมุทรสาคร ก็มีการเตรียมพร้อมด้านต่างๆในแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด อย่างเช่นเรื่องความปลอดภัยของประชาชนจากสุนัขและแมว   โดยทางปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ได้ลงพื้นที่วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร อ.บ้านแพ้ว  เพื่อควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

Read more

สัมมนาสื่อมวลชน

  โครงการบริการวิชาการแก่สังคม หัวข้อ การทำหน้าที่นักสื่อสารมวลชนในการสืบสานพระราชปณิธานในหลวง และ จรรยาบรรณสื่อสารมวลชน ได้จัดขึ้นที่ ห้องประชุมสถาบันการพละศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร มีผู้สื่อข่าวจากสมาคมนักข่าวจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมจำนวน 60 คน โดยในภาคเช้านั้น เป็นการบรรยายพิเศษ หัวข้อ การทำหน้าที่นักสื่อสารมวลชนในการสืบสารพระราชปณิธานในหลวง โดย อาจารย์สงคราม โพธิ์วิไล ศิลปินนักถ่ายภาพไทย

Read more

พัฒนาฝีมือแรงงาน

  นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัด สมุทรสาครปี พ.ศ. 2560 ถึง 2564 ที่จัดขึ้นที่โรงแรมเซ็นทรัลเพลส  โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดสมุทรสาคร ผู้แทนสถานประกอบกิจการของอุตสาหกรรม ที่นำร่อง 4 อุตสาหกรรมได้แก่ ภาคอุตสาหกรรมอาหาร  ภาคอุตสาหกรรมการผลิตโลหะ  ภาคอุตสาหกรรมพลาสติกและภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 80

Read more

ศูนย์ขวัญแผ่นดินรุ่นที่2

  โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระบบสมัครใจ รูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ศูนย์ขวัญแผ่นดิน อำเภอกระทุ่มแบน รุ่นที่ 2 นี้ ได้จัดขึ้นที่ศูนย์บำบัดยาเสพติด อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครอ้อมน้อย หมู่บ้านคลังทอง โดยมีนายวิรัตน์ ไชยสิทธิ์ นายอำเภอกระทุ่มแบน เป็นประธานเปิดโครงการ ร่วมด้วย พ.ต.อ.วิเชียร ประทุมรัตน์ วิทยากรพิเศษ และผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Read more

ออกหน่วยทำบัตรประจำตัวประชาชนผู้พิการ

    นายโชติพัฒน์ สิชฌรังษี นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร และเจ้าหน้าที่ทะเบียนราษฎร์อำเภอเมือง ได้อออกหน่วยเคลื่อนที่ไปให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับผู้พิการ ที่บ้านของนายชาญ สีนวลจันทร์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ตำบลโคกขาม  ซึ่งทางผู้ใหญ่บ้านได้ทำเรื่องส่งไปยังอำเภอ เนื่องจากมีผู้พิการในหมู่บ้านที่ยังไม่มีบัตร และบางคนก็เป็นบัตรรุ่นเก่า จึงอยากให้ผู้พิการทุกคนได้มีบัตรประจำตัวประชาชนที่เป็นแบบสมาร์ทการ์ด ทางงานทะเบียนราษฎร์ จึงได้จัดเจ้าหน้าที่ออกหน่วยบริการให้ถึงที่ ซึ่งการออกหน่วยเคลื่อนที่นั้น จะไม่ได้ออกทุกวัน

Read more
Page 8 of 14« First...678910...Last »