ประชุมเตรียมงานประจำปีวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร

ที่อาคารสุปัญญาศึกษา  โรงเรียนปริยัติธรรมมงคลพิพัฒน์  วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร  อำเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร  พระมงคลพิพัฒน์  เจ้าคณะอำเภอบ้านแพ้ว  เจ้าอาวาสวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร  เป็นประธานในการประชุมการจัดงานประจำปีปิดทองขอพรหลวงพ่อโต  พร้อมทั้งมีคณะกรรมการการจัดงาน  และผู้ที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายเข้าร่วม                        โดยงานประจำปีปิดทองขอพรหลวงพ่อโต  และงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว  จะมีขึ้นในวันที่ ๑๕-๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ นี้  ที่วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร  ภายในที่ประชุมได้มีการแบ่งความรับผิดชอบกัน 

Read more

ศึกษาดูงานสวนฝรั่งกิมจู-บ้านแพ้ว

  ที่สวนฝรั่งกิมจูในตำบลคลองตัน  อำเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร  นายชัยยศ  สุขสาคร  กำนันตำบลคลองตัน  พร้อมด้วยชาวบ้านตำบลคลองตัน  ได้ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม  นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์  ดวงเดือน  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและรักษาการคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์  และคณาจารย์  และนักศึกษาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โดยการลงพื้นที่มาศึกษาดูงานในครั้งนี้  เป็นส่วนหนึ่งในโครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการ  ในการอบรมการทำธุรกิจปลูกฝรั่งกิมจู  แบบออร์แกนิกส์  หลังจากที่ได้มีการอบรมภาคทฤษฎีแล้ว 

Read more

ประชุมปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนพระราม 2

นายอำพล  อังคภากรณ์กุล   รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนพระราม 2  โดยได้มีการหยิบยกประเด็นสำคัญขึ้นมาชี้แจงและหารือ อย่างเช่นเรื่องการก่อสร้างสะพานกลับรถสำหรับรถจักรยานยนต์ในเขตตำบลท่าจีน  โดยผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสาคร ได้รายงานความคืบหน้าว่า  ขณะนี้สำนักสำรวจและออกแบบกำลังอยู่ระหว่างการออกแบบโครงสร้างสะพาน ซึ่งการออกแบบนั้นจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้สะพาน  ระบบระบายน้ำ รวมถึงการติดตั้งป้ายอำนวยความปลอดภัยให้ชัดเจน  โดยการออกแบบสะพานกลับรถจักรยานยนต์นี้ จะใช้เวลาเดือนครึ่งจึงจะแล้วเสร็จสมบูรณ์  เมื่อแบบเสร็จทั้งหมด    แขวงทางหลวงสมุทรสาคร จะมอบแบบสะพานให้กับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเดินหน้าก่อสร้างต่อไป วุฒิภักร

Read more

รื้อฝายกั้นน้ำเค็ม

  เมื่อช่วงเช้าวันศุกร์ที่ผ่านมา ชาวบ้านและผู้นำท้องถิ่นในตำบลนางตะเคียน จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำดำเนินสะดวก กรมชลประทาน และปลัดอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม ได้เดินทางมาดูพื้นที่บริเวณ ที่ได้มีการทำฝายกั้นน้ำเค็มเอาไว้ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เนื่องจากทางชาวบ้านและผู้นำท้องถิ่นได้เข้าร้องเรียนว่า การที่ชาวบ้านตำบลโรงเข้ได้มาทำฝายในพื้นที่ตำบลนางตะเคียนซึ่งติดต่อกับตำบลโรงเข้นั้น ทำให้น้ำในคลองคันพนังที่อยู่ในฝั่งตำบลนางคะเคียนไม่ระบายถ่ายเท เกิดมีวัชพืชลอยมาทับถมหน้าฝายจนดูสกปรก และหวั่นว่าจะทำให้น้ำเสีย  ในครั้งนี้ทางนายไฝ ปิ่นแก้ว กำนันตำบลโรงเข้

Read more

สอนต่อเรือจำลอง สนับสนุนผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม

  โครงการสนับสนุนการฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดสมุทรสาคร ด้วยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ได้จัดขึ้นที่วิทยาลัยประมง โดยมีนายอนุรักษ์ มงคลญานวรัตน์ วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานในการเปิดโครงการ สำหรับผู้ที่เข้ารับการอบรมในวันนี้ คือ นักศึกษาจากวิทยาลัยประมง นักเรียนและชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบางหญ้าแพรก โดยจะมีการสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย การบรรยายเรื่อง การสร้างเรือจำลองชายฝั่ง และการสาธิตการทำเรือจำลองชายฝั่ง โดยมีนายธงชัย สายแสงจันทร์ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น และนายประทับ ขาวมาลา

Read more

นันทนาการเพื่อผู้สูงอายุ

เทศบาลนครสมุทรสาคร โดย กองสวัสดิการสังคม  ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการเพื่อผู้สูงอายุ   โดยมีนายศักดิ์ชัย  นิมิตปัญญา รองนายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการ  ซึ่งได้จัดขึ้นที่ห้องประชุมเทศบาลนครสมุทรสาคร โครงการนี้ได้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้สูงอายุได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมกันทำกิจกรรม สร้างเสริมสุขภาพกายและใจ ในการร่วมกันทำประโยชน์ต่อส่วนรวม  อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างให้ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลนครสมุทรสาครมีความเข้มแข็ง ภายในกิจกรรมได้มีการสวดมนต์ไหว้พระ  เพื่อความเป็นสิริมงคลของผู้สูงอายุ และอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะขาดไม่ได้ก็คือ งานวันเกิด ที่จะจัดให้ผู้สูงอายุที่มีวันเกิดในเดือนนั้นๆ

Read more

ตรวจการก่อสร้าง

  ที่ วัดศรีสุทธาราม (วัดกำพร้า) ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร นายเรียน หงษ์คูนายกเทศมนตรีตำบลบางหญ้าแพรก นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรกตรวจติดตามการดำเนินการสร้างพระอนุสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หรือเสด็จเตี่ย โดยนายกเทศมนตรีตำบลบางหญ้าแพรก กล่าวว่า จากการตรวจติดตามงานการดำเนินงานขณะนี้มีความพร้อมมากแล้ว คงเหลือแต่ในการปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบด้านอย่างเดียวเท่านั้น ซึ่งจะได้มีพิธีเปิดพระอนุสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์

Read more

มรณภาพคากุฏิ

เจ้าหน้าที่ตำรวจรับแจ้งเหตุมีพระสงฆ์มรณภาพภายในวัด วัดคลองครุ ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาครจึงรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร ที่เกิดเหตุอยู่ภายในกุฏิชั้นล่าง พบพระหนู  จันทิโก อายุ 70 ปี นอนมรณภาพ ในกุฏิไม่พบร่องรอยของการถูกทำร้าย ไม่มีการรื้อค้นข้าวของ ตรวจสอบพบมีเงินจำนวน 34,900 บาท พระเลี่ยมทองอีกสององค์ ซึ่งก็จะได้มอบให้กับทางญาติ นอกจากนี้ยังพบบัตรประจำตัวในการตรวจรักษาซึ่งเป็นบัตรคลินิคเวชกรรมแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลท่าทราย

Read more

กราบถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราช

เมื่อช่วงบ่ายของวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร  ได้นำคณะฯ เข้ากราบถวายสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก  ที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร  กรุงเทพมหานคร  โดยมีนายประภัสสร์  มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  พร้อมด้วยภริยา  และนายปราณสุวีร์  อาวอร่ามรัศมิ์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร  และคณะข้าราชการเข้าร่วม โดยในครั้งนี้ทางคณะฯ ได้เตรียมธูปเทียนแพและกระทงดอกไม้  

Read more

ประชุมแผนเกษตรแปลงใหญ่ลำไย

ที่สวนลำไยนายไพรัตน์  เทียนทอง  ตำบลบ้านแพ้ว  อำเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร   สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว  ได้ลงพื้นที่ไปชี้แจงรายละเอียดโครงการเกษตรแปลงใหญ่ไม้ผลลำไย  โดยมีนายธงชัย  มั่นใจ  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด  และมีนายไพรัตน์  เทียนทอง  ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนลำไย สาคร 1 ตำบลบ้านแพ้ว  และเกษตรกรชาวสวนลำไยในกลุ่มวิสาหกิจฯเข้าร่วม สำหรับเกษตรแปลงใหญ่นั้น 

Read more

ร.ร.สุจริตพระราชทาน

  คณะกรรมการประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทาน จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางมาประเมินโรงเรียนสุจริตที่โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง (ไสวอุปถัมภ์)  ซึ่งเป็นตัวแทนโรงเรียนสุจริตพระราชทานของจังหวัดสมุทรสาคร และเป็นต้นแบบระดับประเทศในรุ่นแรกตั้งแต่ปี 2556 ซึ่งทั่วประเทศมี 225 แห่ง ในครั้งนี้ทางคณะครูอาจารย์โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง (ไสวราษฎร์อุปถัมภ์) ครูอาจารย์จากโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริตในจังหวัดสมุทรสาคร คณะกรรมการสถานศึกษา เจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ปปช.จังหวัด และพระภิกษุซึ่งเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่สำคัญของชุมชน ได้ร่วมกันชี้แจงรายละเอียดและผลงานต่างๆของโรงเรียนต่อคณะกรรมการผู้ประเมินให้ได้รับทราบ

Read more

ปล่อยแตนเบียน

มะพร้าวนับว่าเป็นพืชเศรษฐกิจของสมุทรสาคร โดยจะปลูกกันมากแถวบ้านแพ้ว แต่เรื่องของความสูญเสียที่เกิดจากหนอนหัวดำก็เกิดขึ้นกันมาหลายปี บางสวนถึงกับเสียหายทั้งสวน ต้องตัดทิ้ง โดยหลายปีที่ผ่านมาได้มีการพูดถึงเรื่องการกำจัดหนอนหัวดำกันมาอย่างต่อเนื่อง โดยการรณรงค์ให้ใช้การปล่อยแตนเบียนบราคอน หลายพื้นที่ถึงกับมีการจัดตั้งเป็นศูนย์เลี้ยงแตนเบียน มีการถ่ายทอดความรู้ไปยังเกษตรกร จากการเริ่มต้นมาสู่ปัจจุบัน พบว่า สถานการณ์ดีขึ้น ยิ่งเป็นพื้นที่ที่ศูนย์เพาะเลี้ยงแตนเบียนด้วยแล้วยิ่งได้ผลดี แต่บางพื้นที่ที่ยังไม่มีใครริเริ่มเรื่องนี้ก็ยังมีหนอนหัวดำระบาดอยู่ การใช้แตนเบียนในการกำจัดหนอนหัวดำ ผู้ที่มีความรู้ในเรื่องนี้ได้ชี้แจงว่า เป็นวิธีที่ได้ผลช้ากว่าสารเคมีแน่นนอน แต่นับเป็นวิธีที่ยั่งยืน การใช้สารเคมีได้ผลเร็วก็จริง ฆ่าหนอนหัวดำได้

Read more
Page 3 of 1812345...10...Last »