สมุทรสาครพบซิกา 11 ราย

tp-ซิก้า1

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข   ได้มีการรายงานเกี่ยวกับมาตรการในการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อซิกา ซึ่งในประเทศไทยได้ทำอย่างเข้มงวดและละเอียด โดยได้มีการตรวจเชื้อผู้ป่วยที่เข้าข่ายสงสัยจำนวน 10,000 คนในพื้นที่เสี่ยง 16 จังหวัด ซึ่งเป็นที่ทราบว่าเจอผู้ป่วยกว่า 300 คนตั้งแต่ต้นปี แต่ปัจจุบันอาการหายดีแล้ว  เนื่องจากมีการติดตามอาการ 28 วัน ทำให้ในรอบสัปดาห์พบผู้ป่วย 40 ราย จังหวัดที่พบโรคลดน้อยลง ซึ่งในคนทั่วไปไม่ต้องกังวล เพราะโรคซิกาไม่ได้รุนแรง หายเองได้

 อย่างไรก็ตาม สำหรับหญิงตั้งครรภ์ที่ผ่านมาในพื้นที่เสี่ยง ได้มีการตรวจหาเชื้อซิกาประมาณ 1,000 คน พบ 39 คน ในจำนวนนี้มีเด็กคลอดแล้ว 9 คนซึ่งปกติดี ไม่มีภาวะหัวเล็ก

ส่วนในจังหวัดสมุทรสาครนั้น

 จากการสอบถามไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ได้รายงานว่าขณะนี้พบผู้ติดเชื้อทั้งหมด 11 ราย เป็นในอำเภอเมือง 5 ราย และในกระทุ่มแบน 6 ราย ส่วนบ้านแพ้วพบผู้ต้องสงสัยแต่ยังไม่ยืนยันผล 3 จาก 11 รายที่พบเป็นหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งจะต้องมีการติดตามผลไปจนถึงหลังคลอด ส่วนมาตรการนั้นยังดำเนินการเข้มข้น มีการตรวจเชื้อผู้เข้าข่ายอย่างละเอียด เพื่อค้นหาผู้ป่วย

 

    

tp-ซิก้า2

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว