AD-WEB-CCTV-6-12-61

footer_master

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันแรกที่ได้เปิดรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพร้อมกันทั่วประเทศ โดยสมุทรสาครได้จัดขึ้นที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ซึ่งตั้งแต่เช้าตรู่ก็มีว่าที่ผู้สมัครและผู้ติดตาม รวมทั้งกองเชียร์เดินทางมาที่นี่กันเป็นจำนวนมาก ซึ่งว่าที่ผู้สมัครของแต่ละพรรคของทั้งสามเขตต่างก็ทยอยกันมาลงทะเบียน โดยจะมีการบันทึกเวลาของแต่ละคนไว้ทั้งหมด ซึ่งหากว่าที่ผู้สมัครท่านใดมาก่อนเวลา 8.30น. จะถือว่ามาพร้อมกัน ก็จะเข้าสู่กระบวนการจับฉลากรับหมายเลข ส่วนใครที่มาหลังเวลา 8.30 น. ก็จะได้หมายเลยถัดไป รวมทั้งว่าที่ผู้สมัครที่จะเดินทางมาสมัครในวันอื่นๆด้วยก็จะได้รับหมายเลขเรียงลำดับลงไป ซึ่งจะเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้

ซึ่งเมื่อถึงเวลา 8.30 น. ทาง กกต.จังหวัดสมุทรสาครก็จะให้ผู้สมัครแต่ละเขตเข้าสู่การจับฉลาก โดยจะดำเนินการเป็นเขตๆไป โดยให้ กกต.แต่ละเขตดำเนินการ ซึ่งจะมีการชี้แจงกฎระเบียบต่างๆของการจับฉลากหลายเลข ให้ว่าที่ผู้สมัครทุกคนได้รับทราบและเข้าใจตรงกัน จากนั้นจึงเป็นการทวนรายชื่อว่าที่ผู้สมัครว่ามีชื่อใครตกหล่นหรือไม่ ซึ่งเริ่มแรกนั้นจะเป็นการจับฉลากลำดับที่ของการยื่นตรวจสอบเอกสารก่อน ว่าใครจะได้ยื่นเอกสารก่อนหลัง  และก็จะใช้ลำดับตรงนี้ให้ผู้สมัครรายนั้นได้จับหมายเลขประจำตัวผู้สมัครด้วย ซึ่งเมื่อทุกคนได้หมายเลขประจำตัวผู้สมัครแล้ว ก็จะเข้าให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร หากผู้สมัครรายใดเอกสารไม่ครบก็จะต้องสละสิทธิ์จากหมายเลขนั้นแล้วไปต่อลำดับท้ายใหม่ และให้ผู้สมัครที่ได้เลขถัดไปขึ้นมาแทนที่ ซึ่งกระบวนการตรงนี้ก็ใช้เวลาอยู่ประมาณ 2 ชั่วโมงจึงจะแล้วเสร็จ ทำให้ผู้สมัครของแต่ละพรรคแต่ละเขต มีหลายเลขที่ต่างกัน ซึ่งประชาชนทั่วไปต้องทำความเข้าใจในเรื่องนี้ด้วยเพื่อป้องกันการสับสน

และหลังจากนั้นแล้ว ผู้สมัครของแต่ละพรรคก็เดินทางมาพบกับกองเชียร์ที่รอให้กำลังใจกันอยู่ด้านล่าง ซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักทีเดียว ส่วนการประกาศรายชื่อผู้สมัครอย่างเป็นทางการนั้น จะต้องรอให้ทาง กกต.ตรวจสอบคุณสมบัติให้ครบถ้วนอีกครั้ง ซึ่งจะมีการประกาศรายชื่อออกมาในวันที่ 15 กุมภาพันธ์นี้

 

footer_master footer_master footer_master footer_master footer_master footer_master footer_master footer_master

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว