AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

footer_master

ที่วัดหลังศาลประสิทธิ์ กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร และวัดหลังศาลประสิทธิ์ ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็ก, เยาวชน, ประชาชนและข้าราชการ เพื่อความมั่นคงของสถาบันชาติ, ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยมีนายปราณสุวีร์  อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย ดร.รังสรรค์ เจียระไน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าจีน นอกจากนี้พระครูสาครธรรมประสิทธิ์ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรสาคร เจ้าอาวาสวัดหลังศาลประสิทธิ์ซึ่งเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ยังได้กล่าวให้โอวาทและบรรยายธรรมให้กับนักเรียน จำนวน 500 คนเข้าร่วมโครงการ

สำหรับโครงการดังกล่าว นักเรียนและประชาชนที่เข้าร่วม จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา อันจะเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนและประชาชนได้มีคุณธรรม จริยธรรมมากยิ่งขึ้น ได้ทั้งบุญและกุศล ได้ปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาให้เป็นคนดี คนเก่ง พัฒนาจิตสำนึกที่ดีงามในหน้าที่ นำไปสู่การมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมต่อไป

 

footer_master footer_master footer_master footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว