วิชาของพ่อ สานต่อปรัชญาพอเพียง

ที่บริเวณหน้าลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวิชาของพ่อ สานต่อปรัชญาพอเพียง ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครพร้อมด้วยประชาชน เกษตรกรในพื้นที่ตำบลโคกขามเข้าร่วม โดยทางด้านนายสมสัก รอดทยอย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เล็งเห็นความสำคัญและมีนโยบายที่จะส่งเสริมกระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ร่วมคิด ร่วมทำและกระบวนการตัดสินใจ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

Read more

วันต่อต้านยาเสพติดโรงเรียนพันท้ายฯ

  สำหรับอีกหนึ่งโรงเรียนที่ได้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกขึ้น ก็คือ ที่โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา ที่จัดกิจกรรมขึ้นในช่วงบ่าย โดยช่วงแรกได้มีกิจกรรมบนเวที เป็นการขับร้องเพลงเพื่อสร้างความบันเทิง โดยชมรมทูบีนัมเบอร์วันและงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เสร็จแล้วจึงเป็นพิธีเปิดงาน โดยมีนายสำเริง เลิกบางพลัด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม เป็นประธาน ร่วมด้วย นายอุดม สมพร้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา คณะครูอาจารย์ ผู้นำท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ตำรวจจาก

Read more

เร่งพิสูจน์สัญชาติให้ทัน 30 มิ.ย.นี้

  นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้กำชับสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร ให้เร่งประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างรีบพาแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมาไปพิสูจน์สัญชาติ และปรับปรุงทะเบียนประวัติ ระยะที่ 2 ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ One Stop Service ซึ่งเหลือเวลาอีกเพียง 4วัน ที่จะต้องปิดศูนย์ภายในวันที่ 30

Read more

โรงเรียน สค. จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

ที่โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย  นายประพจน์ แย้มทิม ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย  ได้นำคณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก  โดยผู้อำนวยการโรงเรียนได้อ่านสารวันต่อต้านยาเสพติดโลก พร้อมนำกล่าวคำปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  ทั้งการเสพ การค้า และการผลิต และเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติด สำหรับกิจกรรมวันยาเสพติดโลก ทางโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยได้จัดมาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์และความตั้งใจรณรงค์เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล รู้ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด  ซึ่งบรรดาเยาวชนในโรงเรียน ถือว่าเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงในการถูกชักชวนให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  แต่ถ้าหากทุกคนเกรงกลัวต่อโทษและภัยจากยาเสพติด   ทั้งผู้ผลิตและผู้ขาย ก็จะไม่สามารถมาเป็นภัยต่อสังคมได้อีกต่อไป

Read more

ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

ที่สำนักงานเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก ม.1 อ.เมืองสมุทรสาคร นายเรียน  หงษ์คู นายกเทศมนตรีตำบลบางหญ้าแพรก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ ตำบลบางหญ้าแพรก เข้าร่วม สำหรับการจัดโครงการตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน ได้มีโอกาสเรียนรู้ถึงพระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและ เพื่อส่งเสริมความสามัคคีให้กับคนในชุมชน รู้จักการแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมทั้งมีความร่วมมือปรองดองกันในสังคม ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ตลอดจนเพื่อส่งเสริมแนวทางการปฏิบัติตนโดยคำนึงถึงความพอประมาณมีเหตุผลรู้รายรับ

Read more

เสวนาพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานประกอบการคิด วิทยาลัยชุมชนทำ

ที่ห้องประชุม พอร์โต้ ชิโน่ ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเสวนาพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานประกอบการคิด วิทยาลัยชุมชนทำ ประเด็นหัวข้อ โลจิสติกส์สมุทรสาคร ก้าวทันโลจิสติกส์ไทย โดยมีนายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ดร.อภิวัฒน์ วังวิวัฒน์

Read more

ไทยนิยมยั่งยืน ต่อต้านยาเสพติด

  เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 26 มิถุนายน ที่ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ภายใต้แนวคิดและคำขวัญ ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมีนายเทพประสิทธิ์  วงษ์ท่าเรือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

Read more

สมุทรสาครฟุตซอลคลับ เสมอ ม.เกษมบัณฑิต 1-1

สำหรับการแข่งขัน เอไอเอสฟุตซอลไทยลีก 2018 นัดที่ 10 ประจำวันอาทิตย์ที่ 24 มิ.ย. ที่สนามโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย เป็นการแข่งขันเกมระหว่าง เจ้าบ้าน   “ปลาตีนเริงร่า” สมุทรสาครฟุตซอลคลับ พบกับ “โต๊ะเล็กร่มเกล้า” มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เมื่อเกมการแข่งขันครึ่งแรกเริ่มขึ้น  เป็นทีมเยือนที่สามารถครองบอลได้ เหนือกว่า และมีโอกาสจบสกอร์มากกว่า

Read more

ปลาเค็มอบโอโซน

  และภาพที่เห็นกันอยู่นี้ก็คือผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่ผลิตโดยชาวสมุทรสาคร ซึ่งนี้ก็คือปลาเค็มพร้อมรับประทานอบโอโซน ภายใต้ชื่อแบรนด์ “ไต้ก๋ง มหาชัย” ที่ได้ชื่อว่า เป็นเจ้าแรกของประเทศไทย และแน่นอนว่าต้องเป็นเจ้าเดียวและเจ้าแรกของสมุทรสาครด้วย ซึ่งเจ้าของผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็คือ นางสาวณมณ จีระกุล   วัย 27 ปี ที่หันมาจับธุรกิจตัวนี้ก็เพราะอยากหาช่องทางสร้างอาชีพให้กับตนเอง เริ่มต้นคืออยากหาของทะเลส่งไปขายในประเทศเพื่อนบ้าน แต่ก็ไม่ถูกใจสินค้าที่วางขายในท้องตลาด จึงลองหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตแล้วพบกรรมวิธีการอบโอโซน จึงลองศึกษาอย่างจริงจัง

Read more

สนช. ลงพื้นที่สมุทรสาคร

ที่วัดน่วมกานนท์ หมู่ที่ 5 ต.ชัยมงคล อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ ประธานอนุกรรมการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ “ไทยนิยมยั่งยืน” ของจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  นายโชติพัฒน์ สิชฌรังสี ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร นายวิรัช

Read more

จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ

  เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 25 มิถุนายน ที่ผ่านมา ทางจังหวัดสมุทรสาคร ได้เริ่มปฏิบัติการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ อีกครั้ง ซึ่งครั้งนี้ เป็นที่หมู่ 2 ตำบลนาดี บริเวณวัดบางปิ้ง ซึ่งก็มีจิตอาสามาร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์กันเป็นจำนวนมาก โดยหลังจากที่ได้มีการเปิดกิจกรรมกันแล้ว เหล่าจิตอาสาก็ลงมือทำหน้าที่กันอย่างเข้มแข็ง ทั้งช่วยกันขุดลอกคลอง เก็บผักตบชวาขึ้นมา โดยได้รับการสนับสนุนรถแบ็คโฮ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครมาช่วยดึงผักตบชวาขึ้นมา

Read more

ประชุมผู้ประกอบการโรงงานลดความขัดแย้งในชุมชน

  เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 25 มิถุนายน ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นายอำเภอกระทุ่มแบน เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้การประกอบธุรกิจโรงงานเพื่อลดความขัดแย้งระหว่างผู้ประกอบกิจการและชุมชน อำเภอกระทุ่มแบน โดยมีผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาครผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ประกอบกิจการโรงงานเข้ารับการอบรม จำนวน 500 คน

Read more
Page 3 of 1112345...10...Last »