กิจกรรมเดินรณรงค์ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ที่ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีนายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายโชติพัฒน์ สิชณรังษี ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร ผู้แทนส่วนราชการจังหวัดสมุทรสาคร คณะครู นักเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การประถมศึกษาสมุทรสาครและสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต10 เข้าร่วมจำนวน2,000คน ตามที่จังหวัดสมุทรสาคร ได้อนุมัติโครงการรักษาความสงบเรียบร้อย กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพด้านความมั่นคง

Read more

ตรวจสถานประกอบการ

นายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย พันเอก เกรียงชัย  สุวรรณทัต  รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสาคร นำคณะชุดติดตามและตรวจสอบการจัดปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร  ออกตรวจสอบสถานประกอบกิจการแปรรูปไม้ยางพารา เพื่อตรวจคุ้มครองแรงงาน แรงงานแด็ก แรงงานบังคับในกิจการกลุ่มเสี่ยง ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ และการใช้แรงงานผิดกฎหมาย โดยได้ลงพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร ตรวจสถานประกอบกิจการแปรรูปไม้ยางพารา

Read more

ฝึกอบรมข้าราชการตำรวจดูแลการชุมนุมสาธารณะ

โดยโครงการฝึกอบรม เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ และข้าราชการตำรวจซึ่งได้รับมอบหมาย ให้ดูแลการชุมนุมสาธารณะ ของตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร และ ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม ณ ลานฝึกเทศบาลนครอ้อมน้อย ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร โดยมี  พล.ต.ต.มานะ อินพิทักษ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม ร่วมด้วย พล.ต.ต. อาทิชา

Read more
Page 11 of 11« First...7891011