ร้องคัดค้าน

  ที่ ศาลาเอนกประสงค์วัดดอนราว ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งกว่า300คน รวมตัวกันเพื่อแสดงถึงความเดือนร้อนจากคำสั่งจังหวัดสมุทรสาคร ที่1097/2560 ตามที่นายกรัฐมนตรีได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา9 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558ที่ใช้ความเค็มในพื้นที่น้ำจืดเนื่องจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นเหตุให้เกิดมลภาวะมลพิษทั้งทางน้ำ และมลพิษในดิน เกิดภาวะขาดความสมดุลตามธรรมชาติ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนและก่อให้เกิดผลเสียหายต่อทรัพย์สินของรัฐและประชาชน จึงมีคำสั่งให้ระงับการใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืดภายในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และดำเนินการให้จับสัตว์น้ำให้แล้วเสร็จภายใน120วันนับตั้งแต่คำสั่งนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่

Read more

ประเมินค่าเสียหาย

  จากเหตุการณ์ไฟไหม้บนที่ว่าการอ.กระทุ่มแบน เมื่อเวลาประมาณ 04.30 น. ของวันที่ 22 กรกฎาคม 2560  ที่ผ่านมา ล่าสุดทางด้านนายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และ นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร ก็ได้เดินทางไปที่เกิดเหตุ โดยมีนายวิรัตน์

Read more

เปิดอาคารโรงเรียนเอกชัย

  ที่โรงเรียนเอกชัย อ.เมือง  จ.สมุทรสาคร นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียนโรงเรียนเอกชัย โดยมีนายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ ประธานกรรการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเอกชัย นางอำไพ หาญไกรวิไลย์ ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร นายสมชัย ชวลิตธาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชัย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครพร้อมคณะครูโรงเรียนเอกชัย ผู้แทนสถานศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร

Read more

เดินการกุศล

  ที่โรงเรียนเอกชัย อ.เมืองสมุทรสาคร นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม การเดินการกุศลเอกชัยรวมพลังสร้างสรรค์ทางการศึกษา โดยมีนายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ ประธานกรรการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเอกชัย นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร นายชุมพล จันทร์จรัสวัฒนา รองนายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร นายสมชัย ชวลิตธาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชัย คณะครูผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเอกชัยพร้อมศิษย์เก่าโรงเรียนเอกชัยและประชาชนทั่วไปเข้าร่วม

Read more

บรรพชาสามเณร 74 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

เมื่อเวลา 09.30 น. ของวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560  ที่วัดสุนทรสถิต ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว  นายปรีดี       ภูสีน้ำ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีบรรพชาสามเณรโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) ในพระราชูปถัมภ์ฯ จำนวน

Read more

ไฟไหม้

  เมื่อเวลาประมาณ 04.30 น. ของวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 พ.ต.ท.ทวีศักดิ์ เหล็กกล้า สว. สอบสวน สภ.กระทุ่มแบน ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บนที่ว่าการอำเภอกระทุ่มแบน เลขที่ 38 ตำบลตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร จึงแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

Read more

ปลูกป่า

  ที่บริเวณแปลงปลูกป่าชายเลน ม.6 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ สมุทรสาครรวมใจปลูกป่าชายเลน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 โดยมีพ.อ.เกรียงชัย สุวรรณฑัต รองผอ.รมน.จังหวัดสมุทรสาคร นายเรียน

Read more

ซ่อมแซมถนน

  นายเรียน หงษ์คูนายกเทศมนตรีตำบลบางหญ้าแพรกได้นำเจ้าหน้าที่จากกรมทางหลวงชนบทมาดำเนินการซ่อมแซมถนนเส้นทางบางหญ้าแพรก-กระซ้าขาว ม.6 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ที่เป็นหลุมเป็นบ่ออีกทั้งมีน้ำท่วมขังตลอดเส้นทางประมาณ100เมตรทำให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางเดินทางด้วยความลำบาก โดยทางด้านนายกเทศมนตรีตำบลบางหญ้าแพรกกล่าวว่า หลังจากที่ รับทราบเรื่องตั้งแต่เมื่อวานก็ได้ลงพื้นที่ทันทีพร้อมประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบมาดำเนินการ โดยจากการสอบถามจากประชาชนผู้สัญจรไปมาทราบว่า บริเวณจุดดังกล่าวจะมีน้ำท่วมขังทำให้ถนนถูกกัดเซาะจนเป็นหลุมเป็นบ่อ  บางทีรถจักรยานยนต์วิ่งมาไม่เห็นถึงกับตกลงไปในแอ่งจนรถล้มบาดเจ็บ ซึ่งเบื้องต้นตนได้นำหินคลุกมากลบหลุมพร้อมบดทั้งหมดให้ผู้ใช้รถใช้ถนนวิ่งผ่านไปมาได้สะดวกเรียบร้อยแล้ว ส่วนในการดำเนินการแก้ไขขั้นต่อไปจะประสานกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐและเจ้าของที่ดินเพื่อที่จะทำการวางท่อระบายน้ำเพื่อเป็นการให้น้ำฝนที่ตกลงมาสามารถระบายน้ำได้ทันที../ สุเมธ/ภาพ/ข่าว  

Read more

ทุ่งปอเทือง

  ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่ รีสอร์ท สตาร์ทวิว ตั้งอยู่เลขที่ 78/1-2 ถนนสายบ้านแพ้ว – พระประโทน หมู่ที่ 7 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ซึ่งได้ปลูกปอเทือง ต้นไม้สีเหลืองสีเหลืองสวยงามอร่ามตา โดยทางด้านนายประดิษฐ์ ฮกชุน อายุ 59

Read more

ราคามะนาวตกต่ำ

  มะนาวลูกกลมใหญ่ที่ขายตามท้องตลาด จากเมื่อก่อนที่มีราคาต่อลูกประมาณหกถึงเจ็ดบาทในช่วงเดือนเมษาและพฤษภาคม แต่ปีนี้ ราคามะนาวทุกสายพันธุ์ได้ตกลงหลายเท่าตัว เหลือเพียงราคาแค่ลูกละ 30 สตางค์ ยิ่งถ้าเป็นมะนาวที่สีเริ่มเหลือง ราคาจะยิ่งต่ำลงอีก เหลือประมาณห้าถึงสิบบาทต่อหนึ่งกิโลกรัม ส่วนสาเหตุที่ราคามะนาวถูกนั้นยังไม่เป็นที่แน่ชัด นายสำรวย ชาวบางน้อย  เกษตรกรรายหนึ่งในตำบลหนองสองห้อง เล่าให้ฟังว่า ในช่วงที่มะนาวลูกหนึ่งมีราคาต่ำเพียงนี้ ตนเลือกที่จะปล่อยลูกมะนาวทิ้งไว้ให้ร่วง หรือไม่ก็เก็บเอาไปแจกจ่ายให้คนรู้จัก แทนที่จะจ้างคนมาเก็บเพื่อไปขายต่อ

Read more

กิจกรรม CSR

  สมาคมการประมงจังหวัดสมุทรสาคร นำโดยนายกำจร มงคลตรีลักษณ์ นายกสมาคมการประมงจังหวัดสมุทรสาคร กลุ่มชาวประมงจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร ได้ร่วมกับตัวแทนจากบริษัท มูบาดาลา จัดกิจกรรมเพื่อสังคม โครงการ มูบาดาลา พี่อาสามาช่วยน้อง ที่โรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม ตำบลนาโคก โดยครั้งนี้ ได้มีกิจกรรมหลายอย่างที่ทุกคนตั้งใจมอบสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับโรงเรียนแห่งนี้ เช่น การช่วยกันทาสีสนามทางเดินในโรงเรียน ให้เป็น

Read more

ทดสอบสมรรถภาพ

  ที่ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร   นายประภัสสร์  มาลากาญจน์   ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานในพิธีเปิดการทดสอบสมรรถภาพของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน พร้อมด้วย นายอำพล อังคภากรณ์กุล นายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  นายอภิรศักดิ์ พฤกษชาติ ปลัดจังหวัด พันเอกเกรียงชัย สุวรรณทัต

Read more
Page 5 of 16« First...34567...10...Last »