พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน

นายศักดิ์ชัย  นิมิตรปัญญา  รองนายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร  เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและเครือข่ายชุมชน  โดยมีคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลฯ เข้าร่วม โดยโครงการดังกล่าวได้จัดขึ้น  เพื่อให้คณะกรรมการชุมชนเป็นตัวแทนและ เป็นผู้ประสานงานระหว่างชุมชนกับเทศบาลฯ ในการวางแผนการปฏิบัติงาน โครงการ ของชุมชนในกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับงานที่เกี่ยวข้องที่เทศบาลฯดำเนินการอยู่ และยังเป็นการ ขับเคลื่อนภารกิจของท้องถิ่นให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ตามวิสัยทัศน์ของคณะผู้บริหาร นอกจากนี้ยังได้ขอความร่วมมือให้คณะกรรมการชุมชน  ได้เชิญชวนประชาชนเป็นจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์  เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิง  พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Read more

น้องแพรว เด็กสาวสู้ชีวิต

  นี่คือ นางสาวผจงพร วงศ์พนากิจ หรือน้องแพรว เด็กนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ ซึ่งเป็นเด็กสาวผู้สู้ชีวิต ฝ่าฝันอุปสรรคปัญหาของครอบครัวมาตั้งแต่เด็ก จนวันนี้น้องแพรวบอกว่า พอที่จะยิ้มออกได้บ้างแล้ว น้องแพรว ได้เปิดใจเล่าเรื่องราวชีวิตให้ทีมข่าวมหาชัยเคเบิล ทีวีฟังว่า เธอเอง เกิดในครอบครัวคนจีน มีพี่ชายหนึ่งคน ซึ่งครอบครัวที่มีลูกสาวก็ไม่ค่อยชอบเด็กผู้หญิงนัก เธอจึงต้องไปอยู่กับอาม่า

Read more

เตรียมจัด สมุทรสาครบูรณะ มินิมาราธอน 2017 ครั้งที่1

  นายสรรเสริญ ขวัญดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ กล่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดแข่งวิ่งมาราธอน ภายใต้ชื่อ สมุทรสาครบูรณะ มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 นี้ว่า เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากครูๆของโรงเรียนทุกคน ที่อยากให้ทางโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์ทางการศึกษา จึงคิดเป็นการแข่งขันวิ่งและการทอดผ้าป่าการศึกษา ที่จะมีขึ้นในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ โดยการวิ่งมินิมาราธอนนั้น จะแบ่งเป็น มินิมาราธอน 10.5 กม.,

Read more

สถาปนากรมทหารสื่อสารปีที่ 93

  พ.อ.กิตติ สมสนั่น ผู้บังคับการกรมทหารสื่อสารที่ 1 ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน เป็นประธานในการประกอบพิธีวางพวงมาลัย และบวงสรวงดวงพระวิญญาณต่อหน้าพระรูปพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน พระบิดาเหล่าทหารสื่อสารเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาเหล่าทหารสื่อสารครบรอบปีที่ 93 โดยมีรองผู้บังคับการกรมทหารสื่อสารที่ 1 ผู้บังคับกองพัน ผู้บังคับหน่วย และเหล่าทหารสื่อสารของค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน เข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน สำหรับวันคล้ายวันสถาปนาเหล่าทหารสื่อสารนี้ เป็นวันสำคัญเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีและพระปรีชาญาณของพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน

Read more

เทศบาลเมืองกระทุ่มแบนเชิญชวนปลูกดาวเรือง

  นายนิวัฒน์ ขวัญบุญ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน เปิดเผยว่า หลังจากที่ทางรัฐบาลได้เห็นชอบให้ทุกจังหวัด ทุกพื้นที่ ได้ร่วมกันปลูกดอกดาวเรืองและดอกไม้สีเหลือง เพื่อเป็นการถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในช่วงของพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ นั้น ในการนี้ทางเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน ก็ได้นำร่องด้วยการนำต้นดาวเรืองมาปลูกไว้ที่บริเวณด้านหน้าของสำนักงานเทศบาลเมืองกระทุ่มแบนแล้วจำนวนหนึ่ง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่ ตลอดจน หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลและบุคคลที่มาติดต่องานราชการ ได้เริ่มทดลองปลูกดาวเรืองกัน และปลูกไปเรื่อยๆ จนถึงวันงานพระราชพิธีฯ

Read more

พิธีลงนาม MOU หนุนเบญจรงค์สู่ตลาดโลก

ที่ห้องประชุม 401 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร  นายประภัสสร์  มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง  ระหว่างบริษัท  ประชารัฐสามัคคี  สมุทรสาคร  (วิสาหกิจเพื่อสังคม)  จำกัด  ร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการเบญจรงค์  ร่วมลงนาม MOU เพื่อหนุนเบญจรงค์สู่ตลาดโลก  พร้อมทั้งมีนายธีรพงศ์  จันศิริ  ประธานบริษัท  ประชารัฐสามัคคี 

Read more

ประชุมการจัดทำดอกไม้จันทน์

ที่ห้องประชุม ๕๐๒ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร  นายอำพล  อังคภากรณ์กุล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดทำดอกไม้จันทน์  ที่จะใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดอกดารารัตน์เป็นต้นแบบในการจัดทำดอกไม้จันทน์ประจำจังหวัดสมุทรสาคร   ซึ่งทางจังหวัดสมุทรสาครมีเป้าหมายจะจัดทำดอกไม้จันทน์ ๑๘๐,๐๐๐ ดอก  แบ่งออกเป็นกลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร  จัดทำ ๔๐,๐๐๐ ดอก  และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอีกจำนวน ๑๔๐,๐๐๐

Read more

ปล่อยแถว

  ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานในพิธีปล่อยแถวกำลังพลฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร ตามมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พล.ต.ต.สุรพงษ์ ชัยจันทร์ ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร

Read more

ศาสตร์พระราชา

  ที่ห้องประชุมสาครบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในกิจกรรม ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วม โดยทางด้าน มณฑล ไกรวัตนุสสรณ์  กล่าวว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครได้เล็งเห็นความสำคัญและมีแนวนโยบายที่จะส่งเสริมกระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ร่วมคิด ร่วมทำและร่วมในกระบวนการการตัดสินใจ เสริมสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน

Read more

ชี้แจงนายจ้าง สถานประกอบการจัดระเบียบต่างด้าว

นายประภัสสร์  มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร   เป็นประธานเปิดเวทีเพื่อชี้แจงพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวในจังหวัดสมุทรสาครและการจัดระเบียบที่อยู่อาศัยแรงงานต่างด้าว  โดยมีนายจ้างที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าว สถานประกอบการที่อยู่อาศัย  หอพัก บ้านเช่า  และอาสาสมัครแรงงานในจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วม โดยจัดขึ้นที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร สำหรับสาระสำคัญในวันนี้ ได้ชี้แจงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559  มอบหมายให้กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ 

Read more

ฝึกอบรมการทำดอกไม้จันทน์

ที่เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน ได้จัดให้มีโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นแก่ประชาชน หลักสูตร “การทำดอกไม้จันทน์   ดอกไม้ใจ ถวายความจงรักภักดี” ตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น โดยมีนายนิวัฒน์ ขวัญบุญ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน เป็นประธานเปิดโครงการและมีประชาชนเข้าร่วมรับการฝึกอบรม จำนวน 100 คน นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน เปิดเผยว่า  ทางเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมให้ประชาชนทำความดี

Read more

ลงมือแก้ปัญหาคลองข้างอำเภอบ้านแพ้ว

  เมื่อช่วงสายของวันที่ 23 พฤษภาคม อำเภอบ้านแพ้ว ร่วมกับ เทศบาลตำบลบ้านแพ้ว ,อบต.บ้านแพ้ว และผู้นำท้องถิ่น ได้มาช่วยกันทำความสะอาดคลองสุขศาลา รางปากกล้วย ใกล้กับที่ว่าการอำเภอบ้านแพ้ว หลังจากได้มีการร้องเรียนไปเมื่อวานนี้ ซึ่งวันนี้ก็ได้ลงมือทำความสะอาดกันในช่วงสายๆ  โดยมีร.ต.ท.ภพชนก ชลานุเคราะห์ นายอำเภอบ้านแพ้ว คอยดูแลการทำงาน ซึ่งได้มีการนำรถแบคโฮมาตักดินเลน และเปิดคลองให้กว้างขึ้น

Read more
Page 4 of 18« First...23456...10...Last »