เสียงจากแรงงานข้ามชาติ

มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน หรือ LPN  ได้จัดกิจกรรมพิเศษ เนื่องในวันแรงงานสากล 1 พฤษภาคม 2560  โดยมีการเปิดโต๊ะพูดคุยกันถึงเรื่อง “เสียงจากแรงงานข้ามชาติ”  โดยมีนายสมพงษ์ สระแก้ว  ผู้อำนวยการมูลนิธิส่งเสริมเครือข่ายคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) พร้อมทั้งมีตัวแทนอาสาสมัครแรงงานข้ามชาติเข้าร่วม โดยได้มีการพูดคุยในหัวข้อ “เสียงจากแรงงานข้ามชาติ” เพื่อเป็นเสียงสะท้อนนำไปสู่รัฐบาลไทยและรัฐบาลเมียนมาร์     อย่างเช่นประเด็นที่ว่า ตัวแทนแรงงานข้ามชาติ

Read more

ให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย

นายสุภาพ   แซ่เฮ้ง   นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร  เป็นประธานเปิดโครงการให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับชุมชนในเขตเทศบาลฯ   พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา  พระภิกษุสงฆ์ ประชาชน  และนักศึกษาสัญชาติเมียนมาร์ เข้าร่วมโครงการ  ซึ่งได้ไปจัดกันที่ศาลาวัฒนาพร วัดป้อมวิเชียรโชติการาม พระอารามหลวง สำหรับโครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชน ได้รับความรู้และความสามารถในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ตามหลักวิชาการ

Read more
Page 18 of 18« First...10...1415161718