AD WEBSITE CABLE TV แก้ไข 8-3-60

tp-เสวนา1 tp-เสวนา2

เวทีเสวนาเพื่อแก้ปัญหาความเน่าเสียของคลองสี่วาพาสวัสดิ์ ได้จัดขึ้นที่บริเวณประตูระบายน้ำคลองสี่วาพาสวัสดิ์ โดยมี พลโทผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข  ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ,นายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในการเสวนา พร้อมด้วยอีกหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร, อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร,ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ, ผู้นำท้องถิ่น, ผู้แทนจากสถานประกอบการ และมีชาวบ้านมาร่วมฟังการเสวนาในครั้งนี้กันเป็นจำนวนมาก

โดยก่อนที่จะเริ่มการเสวนา ได้มีการทดลองเปิดเครื่องสูบน้ำ เพื่อให้เห็นว่า เวลาที่ระบายน้ำแต่ละครั้ง ชาวบ้านต้องทนกับปัญหาใดบ้าง ทั้งเรื่องกลิ่นเหม็นที่ลอยคละคลุ้ง น้ำที่ดำสนิท และน้ำที่ระบายออกไปก็ต้องออกสู่ท่าจีนเป็นปัญหาต่อการประมงอีก หลังจากที่ได้เห็นสภาพน้ำแล้ว ผู้ร่วมเสวนาจึงได้ลงสู่แพลอยน้ำที่ลอยอยู่กลางคลองสี่วาพาสวัสดิ์ เพื่อที่จะได้เห็นปัญหาอย่างแท้จริง ว่าเกิดอะไรขึ้นกับคลองสายนี้

คลองสายนี้นับเป็นคลองสายสำคัญที่ช่วยในการระบายน้ำ และยังมีประโยชน์ในการใช้ทางการเกษตร แต่ปัจจุบันอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมเข้าขั้นวิกฤต โดยสาเหตุของปัญหามาจากหลายส่วนด้วยกัน ทั้งน้ำเสียจากโรงงาน บ้านเรือน ชุมชน การทิ้งขยะแบบไม่เป็นที่ ส่วนการแก้ไขที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้ ทางพลโทผดุง บอกว่า ต้องอาศัยความร่วมมือจากชาวบ้านด้วย  และหน่วยงานรัฐต้องเดินหน้าอย่างจริงจัง ไม่ใช่ทำแล้วปล่อย เพราะคลองสายนี้ก็เคยมีการแก้ไขมาหลายครั้ง แต่ก็ไม่ต่อเนื่องจนแก้ไม่สำเร็จ ครั้งนี้จึงต้องเองจริง และให้ชาวบ้านต้องใช้น้ำในการดำรงชีวิต ในการประกอบอาชีพได้ โดยจะต้องมีการวางระบบทั้งคลองหลักและคลองซอย ต้องใช้น้ำจากตอนบนลงมาช่วยล้างคลอง คลองเล็กๆทุกสายที่จะลงสู่คลองสี่วาพาสวัสดิ์ต้องได้รับการแก้ไขร่วมไปด้วย ไม่อย่างนั้นก็ไม่สำเร็จ เพราะหากตามคลองซอยระบายน้ำเสียลงมาอีก คลองสี่วาพาสวัสดิ์ก็เน่าเสียตามเดิม

ส่วนในช่วงเช้าของวันเดียวกัน ก็ได้มีกิจกรรมทำความสะอาดคลองสี่วาพาสวัสดิ์ เก็บขยะ เก็บผักตบชวา ตัดแต่งต้นไม้ริมคลอง โดยประชาชนจิตอาสาและสถานประกอบการในพื้นที่ตำบลบางปลา บ้านเกาะ นาดี คอกกระบือ และบางน้ำจืด

 

tp-เสวนา3 tp-เสวนา4

เอเซีย  ภาพ / พรเพ็ญ ข่าว