AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

 

แถลงข่าว

ที่ภัตตาคารนิวรสทิพย์ ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ดร.อภิวัฒน์ วังวิวัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในการแถลงข่าวโครงการคลายเครียดเพื่อการกุศล โดยมีพันเอกพีรพนธ์ เชื้ออาษา เสนาธิการกรมทหารสื่อสารที่1ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน พันเอกหญิงณัฎฐ์ภัทร์ตา สงเคราะห์ราษฎร์ หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการและงานบริหารบุคคลกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสาคร นางสาวนันทภัค ปองสุข ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมผู้แทนภาคเอกชนและสื่อมวลชนเข้าร่วม

โดยทางด้าน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครกล่าวว่าการจัดโครงการคลายเครียดเพื่อการกุศล ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในจังหวัด และเพื่อจัดซื้อรถเข็นคนไข้ให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยรวมทั้งเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสภาอุตสาหกรรมจังหวัด โดยกิจกรรมภายในงานจะมีคอนเสิร์ตศิลปินนักร้อง ไผ่ พงศธร พร้อมแดนเซอร์เต็มรูปแบบ ปะทะทีมงานตลกคณะเดอะ คอมเมเดี้ยน ไทยแลนด์ และการแสดงศิลปินนักร้องหน้าเหมือน พีสะดุ้ง ดันดารา โดยการแสดงจะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา18.00น.เป็นต้นไปที่หอประชุมตลาดทะเลไทย

แถลงข่าว2 แถลงข่าว1

สุเมธ/ภาพ/ข่าว