แถลงข่าวการแข่งขันเรือยาวจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 16

WEB-02

เรือยาว1

ที่องค์การบริหารส่วนตำบลชัยมงคล ได้มีการจัดงานแถลงข่าว การแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 16 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร นายทองคำ  หลงเปลี่ยว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยมงคล   และนายมานพ  แย้มอุทัย ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกันแถลงข่าว โดยมีผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งสื่อมวลชนเข้าร่วม

เรือยาว2

สำหรับการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ นับว่าเป็นครั้งที่ 16 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ เป็นการเทิดพระเกียรติ ถวายความจงรักภักดี แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมทั้งเป็นกิจกรรมฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมวิถีชีวิต ดั้งเดิมของประชาชนลุ่มแม่น้ำท่าจีน และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เยาวชน ประชาชนได้ เพิ่มพูนความรัก ความหวงแหน แม่น้ำลำคลอง และร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อมให้สะอาด และสมดุลอยู่เสมอ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยและส่งเสริมด้านการ ท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร  โดยสำหรับการแข่งขันจะเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม  2562  ซึ่งเป็นการแข่งขันในรอบคัดเลือก และในวันอาทิตย์ที่ 25  สิงหาคม 2562 จะเป็นการ แข่งขันรอบชิงชนะเลิศเรือยาวทุกประเภท

เรือยาว3

โดยในปีนี้จะเป็นการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 ประเภทด้วยกัน คือ เรือยาว 30 ฝีพาย ประเภทเรือ OPEN, เรือยาว 30 ฝีพาย ประเภทเรือขุด และเรือยาว 55 ฝีพาย นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันเรือ 5 ฝีพาย ประเภทเยาวชนและประชาชน ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ รวมทั้งกีฬาพื้นบ้าน อาทิ การแข่งขันโล้กระทะ และการพายเรือม่วงหญิง 7 ฝีพาย สำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจจะเข้าชมการแข่งขัน สามารถไปได้ที่คลองชลประทานดี 7 ต.ชัยมงคล อ.เมืองสมุทรสาคร ในวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2562 โดยการแข่งขันจะเริ่มตั้งแต่เวลา09.00 น. เป็นต้นไป

เรือยาว4

เรือยาว5

 

เรือยาว6

 วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว