เปิดป้ายอาคารเรียนและทำบุญทอดผ้าป่าการศึกษา

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

พี่เมธ - เปิดป้ายอาคารเรียน 1

นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนและทำบุญทอดผ้าป่าการศึกษาโรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ  โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วย นายทวี ทะนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร รวมทั้งคณะครู นักเรียนโรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ แขกผู้มีเกียรติ และประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกขาม เข้าร่วม

พี่เมธ - เปิดป้ายอาคารเรียน 2

โดยทางด้าน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า สำหรับอาคารเรียนโรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือแห่งนี้  ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  ได้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างจำนวน 11,984,000 บาท  เป็นอาคาร 4 ชั้นเรียน 12 ห้อง  เพื่อเป็นการรองรับและเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน ให้มีอาคารเรียนและห้องเรียนเพียงพอกับเด็กนักเรียนเข้าใหม่ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของโรงเรียน พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตชนบทให้มีมาตรฐานการศึกษาเป็นที่ยอมรับของชุมชนต่อไป

พี่เมธ - เปิดป้ายอาคารเรียน 3

สุเมธ/ภาพ/ข่าว