เปิดงานประจำปีวัดกำพร้า

WEB-02

s - วัดกำพร้า-01

ที่วัดศรีสุทธาราม (วัดกำพร้า) ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร นายเรียน หงษ์คู นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก เป็นประธานในพิธีเปิดงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อดำ หลวงพ่อแดง และปิดทองรูปเหมือนพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ประจำปี 2562 โดยมีพระครูสาครกิจจาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดศรีสุทธาราม คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก ข้าราชการเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก ตลอดจนผู้นำชุมชน พ่อค้าประชาชน คณะครู และนักเรียน ในพื้นที่ตำบลบางหญ้าแพรกรวมถึงผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมงานจำนวนมากเข้าร่วม

s - วัดกำพร้า-02

สำหรับการจัดงานประจำปี ได้ทำมาอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งทางคณะกรรมการ ได้นำเงินที่ได้จากการจัดงานและเงินที่ได้รับบริจาคไปบูรณะวัด เพื่อให้สมกับเป็นศูนย์รวมใจของพุทธศาสนิกชน เป็นแหล่งปลูกฝังคุณธรรมความดีงามของจิตใจตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค และสำหรับการจัดงานปิดทองประจำปี2562 ทางวัดได้กำหนดจัดงานตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2562 โดยภายในงาน ได้จัดให้มีมหรสพ ดนตรี ภาพยนตร์ ลิเก ให้ประชาชนชมฟรีกันตลอดทั้งงาน

s - วัดกำพร้า-05

s - วัดกำพร้า-04

s - วัดกำพร้า-03

สุเมธ/ภาพ/ข่าว