เจ้าท่าตรวจเรือข้ามฟาก

tp-เรือ1

นายปรีชา เพชรเลิศ ผู้อำนวยการเจ้าท่าภูมิภาค สาขาสมุทรสาคร พร้อมคณะของจังหวัดสมุทรสาคร ได้ลงพื้นที่ตรวจเรือโดยสารข้ามฟากที่ท่าเรือรับลม ซึ่งเป็นอีกจุดหนึ่งที่มีผู้โดยสารตลอดทั้งวัน แต่จะมากในช่วงเช้าและเย็น ที่จะมีทั้งคนโดยสารและรถจักรยานยนต์โดยสารไปกับเรือ โดยเรือจะบรรทุกคนได้ทั้งหมด 80 คน ส่วนตัวโป๊ะ 30 คน แต่ทุกวันนี้ก็ไม่มีใครลงไปรอที่โป๊ะ ส่วนใหญ่จะรอกันบนฝั่งพอเรือมาถึงจะเดินกันลงไป  ตอนนี้โป๊ะก็ปรับปรุงใหม่ให้สะดวกและได้มาตรฐาน ส่วนการโดยสารไปกับเรือ ทางสำนักงานเจ้าท่าได้จัดเจ้าหน้าที่ของเจ้าท่าไปคอยอำนวยความสะดวกฝังละ 2 คน ซึ่งจะคอยดูว่าผู้โดยสารลงเกินจำนวนหรือไม่ มีผู้โดยสารลงหมดหรือยัง เมื่อผู้โดยสารลงครบแล้วจึงจะให้สัญญาณเรือออก

สำหรับในเรื่องตัวเรือ ตอนนี้ก็ได้มีการนำเครื่องลอยชุดใหม่มาให้กับเรือทุกลำ โดยจะใส่จำนวนไว้ให้ครบตามจำนวนผู้โดยสาร  มีการตรวจเช็คลำเรือ ซึ่งเรือทุกลำได้ทำตามกฎที่จะต้องขึ้นคานตรวจสอบความเรียบร้อยปีละ 1 ครั้ง คนขับเรือก็ต้องมีใบนายท้าย มีการสอบเข้ามาทำงานซึ่งแต่ละคนก็มีประสบการณ์ในการขับเรือและทำงานกันมานานอยู่แล้ว

ส่วนบนฝั่งบริเวณจุดจำหน่ายตั๋วก็ได้นำป้ายเกี่ยวกับข้อปฏิบัติตนในการโดยสารเรือมาติดไว้เพื่อให้ผู้โดยสารได้อ่านและปฏิบัติตาม ในครั้งนี้ทางผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าได้ฝากไปถึงผู้โดยสารทุกคนให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในการโดยสารทางน้ำ

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว      

 

tp-เรือ3 tp-เรือ2 tp-เรือ4 tp-เรือ5