AD-WEB-CCTV-6-12-61

footer_master

เมื่อเวลา 08.30 น. ของวันเสาร์ที่ 12 มกราคม วันเด็กแห่งชาติที่บริเวณลานอเนกประสงค์ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  นายสมคิด  จันทมฤก  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย ผศ.ดร.ศศิธร  จันทมฤก  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติจังหวัดสมุทรสาคร  โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ศึกษาธิการจังหวัด  หัวหน้าส่วนราชการ  ห้าง ร้าน บริษัทต่างๆ ผู้ปกครอง  เด็ก และเยาวชน เข้าร่วมงานวันเด็กเป็นจำนวนมาก

สำหรับ บรรยากาศภายในงานต่างมีผู้ปกครองจูงลูกจูงหลานมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งในงานก็มีการออกบูทจากทุกภาคส่วนเพื่อเด็กที่ได้มาร่วมงาน เช่น การจับสลาก การเล่นเกมส์ เพื่อแจกของขวัญให้แก่เด็กๆ เช่น  ตุ๊กตา  ของเล่น  อุปกรณ์การเรียน  กระปุกออมสิน ฯลฯ  นอกจากนี้ยังมีการแจกอาหาร น้ำดื่น  ขนม  ไอศกรีม อีกมากมาย ซึ่งบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความน่ารักและรอยยิ้มของเด็กๆ นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ยังได้เปิดห้องทำงานของท่านให้เด็กได้ถ่านรูปกับท่านบนโต๊ะทำงานของท่านผู้ว่าฯ ซึ่ง ผู้ว่าฯ ยังได้มอบการ์ดอวยพรเนื่องในวันเด็กให้แก่เด็กๆอีกด้วย

นายสมคิด  จันทมฤก  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร   กล่าวว่า  การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ซึ่งทุกฝ่ายได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของชาติที่จะเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ  ซึ่งหมายถึงการมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง  มีจิตใจที่ดีงาม  มีระเบียบวินัย  มีความรู้  ความสามารถ  มีความรับผิดชอบและมีคุณธรรมตามคำขวัญวันเด็กปี 2562  ที่ว่า  เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” ขณะเดียวกันก็เป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสแสดงความสามารถ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และทำกิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ เกิดความภาคภูมิใจ มีความเชื่อมมั่นในตนเอง  จึงขอให้เด็กและเยาวชนทุกคน จงมีความตั้งใจในการ คิดดี ทำดี และมีจิตสาธารณะ  เพื่อเป็นความหวังและเป็นอนาคตที่ดีของครอบครัว สังคมและประเทศชาติ สืบไป

 

footer_master footer_master footer_master footer_master

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว