สรุปผลรับฟังความคิดเห็นประชาชนครั้งที่ 1 ถนน ทล.35-บ.โคกขาม

AD WEB NET 2

 

tp-สรุปเรื่องถนน1

 

เรื่องของการสร้างถนนเส้นทางของแยกทางหลวงหมายเลข35-บ้านโคกขาม หรือถนนที่เชื่อมต่อจากถนนพระรามสอง เพื่อไปออกบริเวณสี่แยกโรงเรียนอัสสัมชัญ ในตำบลพันท้ายนรสิงห์เป็นเรื่องที่พูดกันมานาน เนื่องจากมีเสียงคัดค้าน จนท้ายที่สุดโครงการก็เดินหน้าได้

โดยเมื่อวันที่18 มกราคมที่ผ่านมา ได้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 ไปแล้ว และจากการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เข้าร่วมในวันนั้น มีการเสนอให้ทางโครงการพิจารณาการขยายเขตทางให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดและต้องไม่ขยายเกินความจำเป็น ต้องคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในขณะที่ก่อสร้าง เช่น ปัญหาด้านฝุ่นละออง ความสั่นสะเทือน ควรมีมาตรการในการป้องกันและลดผลกระทบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับคนที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง และขอให้ดำเนินการสร้างโดยใช้ระยะเวลาที่น้อยที่สุด หรือควรเปิดพื้นที่เป็นช่วงๆเพื่อลดผลกระทบ

อีกหนึ่งเรื่องคืออยากให้กรมทางหลวงประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคล่วงหน้า เพื่อจะได้วางแผนในการของบประมาณรื้อย้ายเสาไฟฟ้าได้ทันก่อนการสร้าง และสุดท้ายคือ อยากให้ออกแบบองค์ประกอบต่างๆ เช่น ป้ายบอกทาง ป้ายบอกสถานที่ท่องเที่ยว รวมทั้งสภาพภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับพื้นที่และประโยชน์ใช้สอย และในวันที่ 16 กุมภาพันธ์นี้ ก็จะมีการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนครั้งที่ 2 ด้วย โดยจะจัดกันที่อบต.พันท้ายนรสิงห์ เวลา 13.30-16.30น.

 

 

 

tp-สรุปเรื่องถนน2 tp-สรุปเรื่องถนน3

เอเชีย ภาพ/ พรเพ็ญ ข่าว