มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ

fm - ผู้พิการ1

ที่ห้องประชุมโรงแรมเซ็นทรัลเพลส นายอำพล  อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัด  รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือ ผู้พิการ   อันเนื่องมาจากการใช้รถใช้ถนน ภายใต้โครงการ Happiness For All   ความสุขทั่วไทย  ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ  ผู้ประสบภัย จากการใช้รถใช้ถนน  และสื่อมวลชน เข้าร่วมพิธี

fm - ผู้พิการ2

นางชริตว์จาร์ คล่องการยิง  ขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า  กรมการขนส่งทางบกได้มีนโยบายให้ผู้ใช้รถมีส่วนร่วมในการเยียวยาผู้ตกเป็นเหยื่อเคราะห์ร้ายจากอุบัติเหตุ โดยการนำหมายเลขทะเบียนรถที่มีผู้นิยมมาทำการประมูล และนำรายได้จัดตั้งเป็นกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ในส่วนของจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยเป็นครั้งแรกในหมวด กค ไปเมื่อปี 2558 มีรายได้เข้ากองทุนเป็นเงิน 34,000,995 บาท   และในปี 2559  มีผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน ได้ยื่นรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือครั้งนี้ จำนวน 5 ราย  เป็นเงิน 173,000 บาท โดยทางรองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้เป็นตัวแทนมอบซึ่งมีทั้งรถเข็น  ขาเทียม และแขนเทียม ให้กลุ่มผู้พิการที่ความพิการเกิดจากผลกระทบของสังคมที่ใช้รถใช้ถนน เป็นการคืนความสุข การให้กำลังใจ รวมถึงการสร้างความมั่นใจแก่ผู้พิการให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ช่วยเหลือตัวเองมากขึ้น และสามารถเข้ามามีส่วนร่วม ในสังคมได้อย่างมีความสุข

fm - ผู้พิการ3

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว