ประชุมสัญจร

AD WEB NET 20-5-60

 

พี่เมธ ไทย - เมียนมา1

ที่ภัตตาคารนิวรสทิพย์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร พลเอกวิชิต ยาทิพย์ นายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย – เมียนมา เป็นประธานการประชุมสัญจรของสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย – เมียนมา ซึ่งเป็นการประชุมในพื้นที่ของสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย- เมียนมาร์ สาขาสมุทรสาคร โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร นายเจริญ รุจิราโสภณ ประธานสมาคมฯ สาขาสมุทรสาคร ตลอดจนคณะกรรมการ ที่ปรึกษาสมาคม และสมาชิกของสมาคมฯ รวมทั้งประธานสมาคมฯ สาขาต่างๆ และ ผู้แทนจากส่วนราชการ องค์กรรัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคเอกชนเข้าร่วมประมาณ 100 คน

พี่เมธ ไทย - เมียนมา2

โดยการประชุมดังกล่าวเพื่อเป็นการตรวจเยี่ยมพร้อมกับรับฟังปัญหาและข้อขัดข้องต่างๆ ของสมาคมสาขาสมุทรสาคร รวมทั้งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาข้อขัดข้องอุปสรรคต่างๆ ด้านวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ ระหว่างไทย-เมียนมา ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครโดยตรง โดยจะได้มีการพิจารณาแนวทางการแก้ไขจากข้อเท็จจริงและยังเป็นการเปิดตัวแนะนำสมาคมสาขาต่างๆให้เป็นที่ประจักษ์ นอกจากนี้ยังเพื่อเป็นการประสานงานให้ต่อเนื่องระหว่างนักธุรกิจกับสมาคมฯ เพื่อหาแนวทางให้แก่นักธุรกิจที่ต้องการไปลงทุนในเมียนมา

สุเมธ /ภาพ/ข่าว