ประชุมคณะกรรมการแก้ปัญหาน้ำเสีย

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

 

footer_master

นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบริหารจัดการคุณภาพน้ำ จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และหน่วยงานในชุดคณะกรรมการอำนวยการบริหารจัดการคุณภาพน้ำ

ซึ่งในครั้งนี้ได้มีการรายงานถึงการตรวจวัดคุณภาพใน 6 สายคลองเป้าหมาย ซึ่งจะเรียงลำดับคลองที่ดีที่สุดไปหาคลองที่เสื่อมโทรมที่สุด ได้ดังนี้ คือ คลองดำเนินสะดวก, คลองสุนัขหอน, คลองภาษีเจริญ, คลองมหาชัย, คลองสี่วาพาสวัสดิ์ คลองครุ สำหรับทุกคลองต้องบอกว่ายังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างหนัก เพราะตัวชี้วัดคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน คลองที่อยู่ในแหล่งโรงงานอุตสาหกรรม มีการตรวจพบสารหนู โครเมียม ทองแดง ปรอท ซัลเฟอร์  ในตะกอนดิน ซึ่งหมายความว่าเป็นสารที่ปนเปื้อนอยู่ในคลองนั้นๆ

สำหรับคลองดำเนินสะดวก ที่มองว่าคุณภาพน้ำค่อนข้างจะดี แต่กลับพบความเน่าเสียที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งคลองนี้มีการดูแลอย่างเข้มข้น มีการตรวจติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ส่วนคลองที่เสื่อมโทรมมากที่สุดก็คือคลองครุ ตลอดสายคลองจะมีโรงงานขนาดใหญ่อยู่มาก ทั้งโรงงานแปรรูปอาหารส่งออก โรงงานพิมพ์ผ้า ฟอกย้อม และมีขยะในคลองอย่างเห็นได้ชัด สำหรับการดูแลแต่ละสายคลองในที่ประชุมเห็นว่า ควรจะบูรณาการโครงการที่เกี่ยวข้องเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ทำซ้ำซ้อน และต้องมีการตรวจวัดคุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญต้องมีแผนการทำงานที่ชัดเจนพร้อมทั้งดึงท้องถิ่น และคนในชุมชนเข้ามาร่วมแก้ปัญหาด้วย

 

tp-น้ำเสีย2 tp-น้ำเสีย3 tp-น้ำเสีย4

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว