ประกวดธิดารามัญ คนงามเมืองท่าจีน 2562

ADS-WEB-NET POST WEB 50 ทับ 20

ธิดารามัญ1

เมื่อค่ำคืนของวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ที่อาคารอเนกประสงค์  ชุมชนวัดชีผ้าขาว ต.ท่าจีน ชุมชนวัดชีผ้าขาว และเทศบาลตำบลท่าจีน ร่วมกันจัดการประกวดธิดารามัญ คนงามเมืองท่าจีน 2562 เนื่องในประเพณีลอยกระทง โดยมีนายรังสรรค์ เจียระนัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าจีน เป็นประธานเปิดงาน

ธิดารามัญ2

สำหรับผู้เข้าประกวดนั้นจะต้องแต่งกายด้วยชุดรามัญ ได้เดินยลโฉมกันบนเวที อย่างสวยงามแบบไม่มีใครยอมใคร พร้อมทั้งตอบคำถามโดยสาวงามต้องใช้ไหวพริบ ปฏิภาณของแต่ละคน ว่าใครจะตอบคำถามได้ดีถูกใจกรรมการมากที่สุด ซึ่งงานนี้ทางผู้จัดต้องการเพื่อประชาสัมพันธ์งานเพื่อให้บุคคลภายนอกได้เข้ามาร่วมทำบุญในเทศกาลวันลอยกระทงที่ชุมชนวัดชีผ้าขาว และเพื่อให้วันรุ่นและเยาวชนได้มีเวทีแสดงออกถึงความสามารถที่ดี และปลูกจิตสำนึกให้ห่างไกลจากยาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

ธิดารามัญ3

จากนั้นก็มาถึงนาทีระทึกใจ กับการประกาศผลการตัดสิน ปรากฏว่า รางวัล ชนะเลิศ ได้แก่ หมายเลข5 นางสาวสุกัญญา วงศ์ปัญญาดี, รองชนะเลิศอันดับที่1 หมายเลข 8 นางสาววราภรณ์ กระจ่างดวง, รองชนะเลิศอันดับที่2 หมายเลข 6
นางสาว ปวรนันท์ ชาวนา, รองชนะเลิศ อันดับที่ 3 หมายเลข 4 นางสาวรวงข้าว ลุนสะแกวงศ์  และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่4 หมายเลข 3 นางสาวพิมชนก เธียทิพย์นันท์  ซึ่งสาวงามที่ได้รับรางวัลชนะเลิศบนเวทีนี้ ก็ได้รับเงินสด จำนวน  10,000 บาท พร้อมมงกุฎ สายสะพายและถ้วยรางวัลไปครอง  ส่วนผู้ชนะเลิศอันดับอื่นๆก็ได้รับเงินรางวัลตามลำดับ

ธิดารามัญ4

ธิดารามัญ5

ธิดารามัญ6

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว