ทำบุญหลวงพ่อทองอยู่

tp-ทำบุญ1 tp-ทำบุญ2

ที่วัดหนองพะอง ตำบลสวนหลวง ได้มีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันมรณภาพของหลวงพ่อทองอยู่ และอดีตเจ้าอาวาสวัดหนองพะองขึ้น โดยมีคณะพระภิกษุสงฆ์ระดับพระสังฆาธิการ พระเถรานุเถระ และศิษยานุศิษย์ชาวตำบลสวนหลวงและพื้นที่ใกล้เคียง มาร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก โดยได้มีการนิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ รับทักษิณานุปทาน และสวดพระพุทธมนต์ และยังได้จัดให้มีการบริจาคเงินเพื่อร่วมสร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่แทนหลังเก่าที่ชำรุดทรุดโทรม เพื่อเป็นการร่วมกันสืบสานเจตนารมณ์ของหลวงพ่อทองอยู่ให้คงอยู่คู่กับวัดหนองพะองสืบไป

โดยผู้มีจิตศรัทธาที่อยากร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อสร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่ของวัดหนองสามารถติดต่อบริจาคร่วมสร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่ให้แก่วัดหนองพะองได้ ที่คณะกรรมการของวัดหนองพะอง และนอกจากนั้นก็ยังมีร้านมาร่วมเลี้ยงอาหารฟรีกันหลายร้าน

สำหรับหลวงพ่อทองอยู่ หรือ พระครูสุตาธิการี (ทองอยู่ ยโส) ท่านถึงแก่การมรณภาพเมื่ออายุ 96 ปี 9เดือน 9 วัน เป็นอดีตเจ้าอาวาส องค์ที่ 8 วัดหนองพะอง ท่านเป็นพระเถระ พระเกจิอาจารย์ยุคเก่า ที่กล้าด้วยอาคม มีความเชี่ยวชาญในด้านวิปัสนาธุระ – คันถธุระ เขียนและอ่านภาษาขอมได้เป็นอย่างดี และเป็นพระนักพัฒนาจนเป็นที่ยอมรับนับถือศรัทธาของประชาชนชาวตำบลสวนหลวงเป็นอย่างมาก

 

 

tp-ทำบุญ3

เอเซีย / ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว