ติดตามผลป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

AD WEB CCTV

fm - ป้องกันยาเสพติด1

ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายอำพล  อังคภากรณ์กุล   รองผู้ว่าราชการจังหวัด  เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดสมุทรสาคร  โดยในที่ประชุมรองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้เน้นในเรื่องของการดำเนินงานค่ายศูนย์ขวัญผ่านดิน  ซึ่งเป็นโครงการของรัฐบาลเน้นการดำเนินงานในเชิงคุณภาพและปรับปรุงมาตรฐานการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดในทุกระบบ เพื่อให้ผู้ผ่านการบำบัดสามารถกลับมาดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข  และไม่หวนกลับไปใช้ยาเสพติดซ้ำอีก

fm - ป้องกันยาเสพติด2

ทั้งนี้รองผู้ว่าฯ อยากให้มีการตั้งด่านตรวจหาสารเสพติด  เพื่อนำผู้ที่ติดยาเสพติดมาบำบัดฟื้นฟู  หากจะรอให้ผู้ที่ติดยาเดินเข้ามาบำบัดแบบสมัครใจคงยาก เพราะพ่อแม่ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่กล้าเปิดเผยว่าบุตรหลานของตนเองติดยาเสพติด

fm - ป้องกันยาเสพติด3

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว