ฉีดพ่นละอองน้ำ ล้างถนนแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5

ADS-WEB-NET POST WEB 30 ทับ 10

FT PM2.5(1)

เมื่อ เวลา 19.00 น. ของวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเครื่องพ่นละอองน้ำเพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) โดยมีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร เทศบาลนครสมุทรสาคร และเจ้าหน้าที่เทศกิจเข้าร่วม ซึ่งเครื่องฉีดพ่นละอองน้ำ จังหวัดสมุทรสาครได้รับสนับสนุนจาก ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 4 เครื่อง ซึ่งแต่ละเครื่องจะไปประจำอยู่ในพื้นที่ เทศบาลนคร สมุทรสาคร เทศบาลตำบลท่าจีน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย จะช่วยกันฉีดพ่น บริเวณถนนพระราม 2 และอีก 1 เครื่องจะฉีดพ่นที่เทศบาลนครอ้อมน้อย ถนนเพชรเกษม  ซึ่งเครื่องฉีดพ่นจะทำหน้าที่ในจังหวัดสมุทรสาครจนกว่าสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อยู่ในสภาวะปกติ โดยวันที่ 12 ธันวาคม  ได้ฉีดพ่นละอองน้ำล้างถนนดีเดย์หนึ่งทุ่ม   พร้อมกันทั้งถนนพระราม 2 และถนนเพชรเกษม เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5

FT PM2.5(2)

ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่สมุทรสาครอยู่ระดับในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ และมีผลกระทบต่อสุขภาพ ส่วนสาเหตุที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก  PM2.5 เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม การก่อสร้างบนถนนพระราม 2 และควันดำของรถบรรทุก ซึ่งการเกิดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ที่เกินเกณฑ์มาตรฐาน จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพในประชาชนกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ และผู้ที่เป็นโรคเกี่ยวทางเดินหายใจ ในส่วนประชาชนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงก็สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ แต่ควรหลีกเลี่ยงในพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นละออง PM2.5 เกินเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ บริเวณคู่ขนานถนนพระราม 2 อำเภอเมืองสมุทรสาคร และที่บริเวณถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน เพื่อเป็นการป้องกันในเบื้องต้น ประชาชนควรใส่หน้ากากอนามัย N95 ไว้ก่อนหากจำเป็นต้องออกจากนอกบ้าน หรือไปในพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นละออง PM2.5  เกินมาตรฐาน

FT PM2.5(3)

อย่างไรก็ตาม จังหวัดสมุทรสาครก็ได้ออกประกาศของจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง แนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานเรื่องนี้เป็นพิเศษ อาทิ สั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดเข้มงวดจับรถควันดำ บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ทั้งยานพาหนะส่วนบุคคลและรถโดยสาร อุตสาหกรรมจังหวัดตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมอย่างเข้มงวดต้องควบคุม เข้มงวดป้องกันและควบคุมการระบายฝุ่นละออกเกินมาตรฐานโดยเฉพาะโรงงานที่ใช้เชื้อเพลิงในการเผาไหม้ หากพบการฝ่าฝืนให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเคร่งครัด ให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกหน่วยงานปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดีในการงดการเผาทุกชนิดในพื้นที่ สำหรับในพื้นที่การเกษตรห้ามมิให้มีการเผาโดยเด็ดขาด แขวงทางหลวงสมุทรสาครและแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร กำกับดูแลผู้รับเหมาก่อสร้างซ่อมบำรุงเส้นทาง การก่อสร้างในความรับผิดชอบเพื่อป้องกันและลดปัญหาฝุ่นละอองอย่างเข้มงวด ประชาสัมพันธ์จังหวัดให้แจ้งข้อมูลสถานการณ์และผลกระทบของประมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5  และวิธีการปฏิบัติตนเพื่อสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชน เป็นต้น

FT PM2.5(4)

FT PM2.5(5)

ธราธร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว