จูงมือน้อง คล้องแขนพี่ เรียงร้อยไมตรี สามัคคี สค.

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

footer_master

และนี่คือบรรยากาศกิจกรรม “จูงมือน้อง คล้องแขนพี่ เรียงร้อยไมตรี สามัคคี สค.”   ที่ทางโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย  จัดขึ้นเพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม. 3 และชั้น ม.6     ที่จบการศึกษาปีการศึกษา 2560   โดยเป็นกิจกรรมบูม สค.  ของนักเรียนรุ่นน้อง  โดยบูมให้รุ่นที่ที่จะจบจากรั้วมัธยม   ซึ่งได้นั่งล้อมกันเป็นกลางสนามฟุตบอลของโรงเรียน  เป็นภาพที่สวยงามที่บรรดารุ่นน้องแสดงความรักความยินดีกับรุ่นพี่  นอกจากนี้ยังได้มีเซอร์ไพรส์จากเหล่าบรรดาครูอาจารย์ ที่แต่งตัวด้วยชุดนักเรียนวัยใส มาเต้นที่กลางสนาม เรียกได้ว่าได้ใจนักเรียนกันไปเต็มๆ

footer_master

สำหรับการเรียนในรั้วโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย  ซึ่งนักเรียนบางคนได้ใช้ชีวิตในการเรียนที่โรงเรียนนี้มาเป็นระยะเวลา 3 ปี สำหรับนักเรียนบางคนอยู่ที่นี่มา 6 ปี  ในช่วงเวลาที่ใช้ชีวิตอยู่ในรั้วโรงเรียนแห่งนี้ ได้รับทั้งความรู้ในส่วนของวิชาการ ปลูกฝังคุณธรรม  ค่านิยมจากพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ต้นแบบ  ซึ่งในการเรียนการร่วมกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียนก็ย่อมมีความรักความผูกพันทั้งกับเพื่อนกับคุณครู และความทรงจำที่ดีต่อน้องๆร่วมสถาบันและความภาคภูมิใจในสถาบันแห่งนี้

footer_master

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว