งานวันเด็ก อบจ.

ADS-WEB-NET POST WEB 50 ทับ 20

FT อบจ1

ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  นายมณฑล  ไกรวัตนุสสรณ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี 2563   พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา  ผู้ปกครอง และเด็กๆเข้าร่วมงาน  โดยที่ อบจ. ทุกปี จะมีการจับของรางวัลมากมาย  ซึ่งชิ้นใหญ่ที่สุดก็เห็นจะเป็นจักรยาน น้องๆคนไหนได้ไปก็ต้องยิ้มแก้มปริกันทุกคน

FT อบจ2

เนื่องจากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน  ซึ่งถือเป็นอนาคตของชาติ   ดังนั้นจึงได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กขึ้น  โดยจัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้  ความบันเทิง  มีการเล่นเกมชิงรางวัล  เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ร่วมกิจกรรม  มีความกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์  และได้พัฒนาศักยภาพตามวัยที่เหมาะสม  เพื่อที่จะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต

โดยภายในงานก็มีทั้งบูธแจกขนม  แจกน้ำดื่ม  ไอศครีม  และอาหาร รวมถึงมีบูธกิจกรรมเกมส์ต่างๆ  เช่น  กิจกรรมฝากหัวใจใส่ถุงผ้า , เกมส์ปาลูกบอล , กิจกรรมขนมเพื่อสุขภาพ   และมีกิจกรรมบ้านลมสไลด์เดอร์มาให้น้องๆได้เข้าเล่นกันแบบฟรีๆด้วย

FT อบจ3

FT อบจ4

ธราธร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว